σειρά μαθημάτων 5: Φροντίδα και Υποστήριξη - MS Nurse PRO

σειρά μαθημάτων 5: Φροντίδα και Υποστήριξη

DESCRIPTION

Ο Νοσηλευτής ΣΚΠ είναι μια υποστηρικτική παρουσία σε όλη την εμπειρία του ατόμου που ζει με ΣΚΠ, παρέχοντας ολοκληρωμένες, τεκμηριωμένες πληροφορίες, απαντώντας σε ερωτήσεις, διευκρινίζοντας (μεταφράζοντας) ανακοινώσεις προς και από τον ιατρό, αναζητώντας στοιχεία σε χρήσιμες πηγές, και διασφαλίζοντας ότι το άτομο με ΣΚΠ είναι ένας αυτόνομος συμμετέχων στην φροντίδα του εαυτού του. Οι πληροφορίες και η συνεχής υποστήριξη από το Νοσηλευτή είναι το κλειδί στη διευκόλυνση της ικανότητας των ατόμων να θέτουν, να μοιράζονται και να συμφωνούν με τους στόχους της διεπιστημονικής ομάδας.

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της δραστηριότητας, θα πρέπει να είστε σε θέση να:

 • Αξιολογήσετε τον καλύτερο τρόπο για να συμβουλεύσετε τους ανθρώπους με ΣΚΠ προς το να έχουν ρεαλιστικές προσδοκίες και για την επίτευξη των σχεδίων δράσης
 • Περιγράψετε την κοινωνική και συναισθηματική επίδραση της φροντίδας και τη σημασία της δημιουργίας μιας ισχυρής σχέσης με τον φροντιστή
 • Αξιολογήσετε τη σημασία της εκπαίδευσης τους ασθενή και της οικογένειάς του
 • Αναφέρετε και να εφαρμόσετε τις στρατηγικές αποτελεσματικής εκπαίδευσης των ασθενών
 • Περιγράψετε το ρόλο της διεπιστημονικής ομάδας στη φροντίδα της ΣΚΠ
 • Προσδιορίσετε πώς η ΣΚΠ μπορεί να επηρεάσει την συναισθηματική ευεξία του ατόμου με ΣΚΠ
 • Περιγράψετε τα βασικά σημεία αντιμετώπισης και προσαρμογής των στρατηγικών που μπορούν να εφαρμοστούν για να βοηθήσουν το άτομο με ΣΚΠ
 • Εφαρμόζετε μη φαρμακολογικές παρεμβάσεις για τη διαχείριση των κοινών συμπτωμάτων
 • Περιγράψετε το ρόλο του Νοσηλευτή ΣΚΠ στη συμπτωματική διαχείριση και την αξιολόγηση
 • Αναφέρετε τα βήματα διαχείρισης πρωτοβάθμιας φροντίδας για άνδρες και γυναίκες που θα πρέπει να γίνονται σε συνδυασμό με τη θεραπεία ΣΚΠ
 • Περιγράψετε τα τρέχοντα δεδομένα σε θέματα διαχείρισης σε εγκύους και θηλάζουσες γυναίκες με ΣΚΠ
 • Αξιολογείτε τον αντίκτυπο του έμμηνου κύκλου και της εμμηνόπαυσης στις γυναίκες με ΣΚΠ
 • Συζητήσετε τα σεξουαλικά προβλήματα των ανδρών και γυναικών με ΣΚΠ
 • Συζητήσετε και να εφαρμόσετε στρατηγικές για την αξιολόγηση της σεξουαλικότητας
 • Αξιολογήσετε την οικονομική, κοινωνική και συναισθηματική επίδραση της ζωής με ΣΚΠ
 • Αναφέρετε τους παράγοντες που προωθούν και εμποδίζουν την απασχόληση των ατόμων με ΣΚΠ
 • Περιγράψετε την επίδραση που μπορεί να έχει η διάγνωση της ΣΚΠ στην οικογένεια
 • Συζητήσετε τις στρατηγικές για τη βελτίωση της ζωής των ατόμων με ΣΚΠ
 • Περιγράψετε τις ικανότητες που συνθέτουν το ρόλο του νοσηλευτή ΣΚΠ
 • Αναφέρετε την αξία του νοσηλευτή ΣΚΠ στη βελτιστοποίηση της υποστήριξης των ασθενών

Κοινό Στόχος

Η δραστηριότητα αυτή έχει αναπτυχθεί για να καλύψει τις εκπαιδευτικές ανάγκες των νοσηλευτών που ενδιαφέρονται για τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης των ατόμων με ΣΚΠ.

© Copyright MS Nurse PRO