Διαδερμική ηλεκτρική νευρική διέγερση (TENS) - MS Nurse PRO

Διαδερμική ηλεκτρική νευρική διέγερση (TENS)

18/11/2020
Μη εθιστική και μη επεμβατική μέθοδος ελέγχου του πόνου που εφαρμόζει ηλεκτρικά ερεθίσματα σε νευρικές απολήξεις μέσω ηλεκτροδίων που είναι προσαρτημένα σε ένα διεγέρτη με ευέλικτα σύρματα και τοποθετείται πάνω στο δέρμα. Οι ηλεκτρικές ωθήσεις μπλοκάρουν την μετάδοση σημάτων πόνου στον εγκέφαλο.
© Copyright MS Nurse PRO