Στεροειδή - MS Nurse PRO

Στεροειδή

18/11/2020
Κατηγορία φαρμάκων που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία των υποτροπών ΣΚΠ. Αποτελεσματικά στη μείωση της διάρκειας μιας υποτροπής και στην επιτάχυνση της ανάκαμψης του ατόμου. Τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα είναι η μεθυλοπρεδνιζολόνη και η πρεδνιζόνη
© Copyright MS Nurse PRO