Σύμπτωμα - MS Nurse PRO

Σύμπτωμα

18/11/2020
Ένα υποκειμενικά αντιληπτό πρόβλημα ή παράπονο που αναφέρεται από τον ασθενή. Στην ΣΚΠ, τα κοινά συμπτώματα περιλαμβάνουν προβλήματα όρασης, κόπωση, αισθητηριακές αλλαγές, αδυναμία ή παράλυση των άκρων, τρόμο, έλλειψη συντονισμού, κακή ισορροπία, αλλαγές της ουροδόχου κύστης ή του εντέρου και ψυχολογικές. αλλαγές
© Copyright MS Nurse PRO