Τ κύτταρα / Τ-λεμφοκύτταρα - MS Nurse PRO

Τ κύτταρα / Τ-λεμφοκύτταρα

18/11/2020
Υπεύθυνα για την κυτταρική ανοσία, έχουν χαρακτηριστικούς δείκτες επιφάνειας και μπορεί να κατηγοριοποιηθούν περαιτέρω ανάλογα με τη λειτουργία τους, σε βοηθητικά και κυτταροτοξικά. Τα υπερδραστήρια Τ-κύτταρα πιστεύεται ότι είναι υπεύθυνα για μεγάλο μέρος της βλάβης της μυελίνης που υπάρχει στην ΣΚΠ.
© Copyright MS Nurse PRO