Τεστ βάδισης Tandem - MS Nurse PRO

Τεστ βάδισης Tandem

18/11/2020
Το περπάτημα σε μια ευθεία γραμμή, βάζοντας κάθε πόδι αμέσως μετά το άλλο, δηλαδή σε κάθε βήμα τα δάχτυλα του πίσω ποδιού να ακουμπούν στη φτέρνα του μπροστινού ποδιού. Μία από τις δοκιμασίες που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση της βάδισης
© Copyright MS Nurse PRO