Διεθνείς/ ευρωπαϊκές εκδόσεις - MS Nurse PRO

Διεθνείς/ ευρωπαϊκές εκδόσεις

24/11/2020

Life and MS

Περιέχει σχετικές πληροφορίες που αφορούν τα πιο συχνά συμπτώματα της ΣΚΠ καθώς και τα αίτια, τα συμπτώματα, τη συχνότητα και τις διαθέσιμες θεραπείες για την ΣΚΠ. Είναι διαθέσιμο στα Αγγλικά, Δανικά, Γερμανικά, Ισπανικά και Σουηδικά.

Multiple Sclerosis Journal

 

Εστιάζεται στην αιτιολογία και την παθογένεση των φλεγμονωδών απομυελινωτικών νόσων του κεντρικού νευρικού συστήματος και στην εφαρμογή σχετικών μελέτων στην θεραπεία, με επιστημονική βάση.

International Journal of MS Care

 

Επίσημο επιστημονικό περιοδικό με αναθεωρητές (peer-reviewed) του Ομίλου των Κέντρων για τη ΣΚΠ (Consortium of Multiple Sclerosis Centers). Είναι, επίσης, η επίσημη δημοσίευση του Διεθνούς Οργανισμού Νοσηλευτών για τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας (IOMSN - International Organization of Multiple Sclerosis Nurses), του Διεθνούς Οργανισμού των Θεραπευτών για την Αποκατάσταση στη Σκλήρυνση κατά Πλάκας (IOMSRT - International Organization of Multiple Sclerosis Rehabilitation Therapists) και αποκατάσταση στη Σκλήρυνση κατά Πλάκας (RIMS - Αποκατάσταση στη Σκλήρυνση κατά Πλάκας)

MS in Focus

Περιοδικό που δημοσιεύεται από MSIF. Κάθε τεύχος είναι αφιερωμένο σε ένα συγκεκριμένο θέμα της ΣΚΠ και περιλαμβάνει ειδικά άρθρα από ειδικούς. Είναι διαθέσιμο στα Αγγλικά, Αραβικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ιταλικά και Ισπανικά.

Multiple Sclerosis Care - A Practical Manual

Zajicek J, Freeman J, Porter B. Oxford: Oxford University Press; 2007 ISBN 978019856983-1

Μια συνοπτική πηγή αναφοράς, εύκολη στη χρήση, που αφορά όλες τις πτυχές της φροντίδας, της διαχείρισης και την κατανόηση της ΣΚΠ.

Multiple sclerosis therapeutics 4th ed

Cohen AJ, Richard A. Rudick . Cambridge: Cambridge Unversity Press; 2011 ISBN 0521766273

Οι ειδικοί συζητούν τη διαχείριση της νόσου και τους υποτύπους των συμπτωμάτων ΣΚΠ, συμπεριλαμβανομένων την οπτική νευρομυελίτιδα και την παιδιατρική ΣΚΠ. Επιπλέον, παρουσιάζει την ουσιαστική πρόοδο που έχει επιτευχθεί στον τομέα της παθολογίας, της γενετικής, της ανοσολογίας και της επιδημιολογίας της ΣΚΠ.

Comprehensive nursing care in multiple sclerosis. 3rd ed

Halper J, Holland NJ (eds). New York: Springer Publishing Company; 2010 ISBN 0826118526

Μια χρήσιμη πηγή για όλους τους νοσηλευτές που ασχολούνται με τους ασθενείς με ΣΚΠ και τις οικογένειές τους.

McAlpine's Multiple Sclerosis 4th ed.

Compston A, et al (eds). London: Churchill Livingstone; 2005 ISBN 044307271X

 

© Copyright MS Nurse PRO