Ειδικές οργανώσεις MS για ευρωπαϊκές χώρες - MS Nurse PRO

Ειδικές οργανώσεις MS για ευρωπαϊκές χώρες

15/09/2022

Ειδικές πηγές για την Αυστρία

Austrian Neurological Society

H Αυστριακή Εταιρεία Νευρολογίας ιδρύθηκε το 2000 και θεωρείται τόσο ως επιστημονική όσο και ως επαγγελματική οργάνωση για τους νευρολόγους της Αυστρίας. Η εταιρεία αναπτύχθηκε γρήγορα και σήμερα έχει πάνω από 760 μέλη.

Austrian MS Society

 

Ειδικές πηγές για την Τσεχία

Aktivni Zivot

 

Unie Roska

Τσεχική Εταιρία για τη ΣΚΠ

Občanské sdružení SMS

 

Neurologie Pro Praxi

Εφημερίδα της Νευρολογίας για την κλινική πρακτική

RS Kompas

Ένα πρόγραμμα για τους ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας που προσφέρει περισσότερες δωρεάν υπηρεσίες.

www.lepsipeceozivot.cz

 

Havrdová, Eva. Roztroušená skleróza. Vyd. 3. Praha: Triton, 2002.
ISBN: 80-7254-280-X.

 

Havrdová, Eva. Roztroušená skleróza. Vyd. 2. Maxdorf 2009. Edice Farmakoterapie pro praxi.
ISBN: 978-80-7345-187-5.

 

Ειδικές πηγές για τη Φινλανδία

Finnish MS Nurses Organisation

 

 

 

 

 

© Copyright MS Nurse PRO