Ειδικές πηγές για την ΗΠΑ/ Βόρεια Αμερική - MS Nurse PRO

Ειδικές πηγές για την ΗΠΑ/ Βόρεια Αμερική

24/11/2020

MS Foundation

Ίδρυμα για τη ΣΚΠ προσφέρει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, που έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους ανθρώπους με ΣΚΠ να διατηρήσουν την υγεία και την ευημερία τους.

Consortium of MS Centers

 

Επαγγελματική οργάνωση για όσους παρέχουν ιατρική περίθαλψη και για τους ερευνητές στον τομέα της ΣΚΠ της Βόρειας Αμερικής, και ένας πολύτιμος έταιρος στην παγκόσμια κοινότητα της ΣΚΠ.

MS Association of America

Η MSAA είναι μια εθνική μη κερδοσκοπική οργάνωση, η οποία έχει ως αποστολή την βελτίωση της ποιότητας ζωής για όλους τους ανθρώπους που πάσχουν από ΣΚΠ.

National MS Society

Η εταιρεία βοηθά τους ανθρώπους που πάσχουν από ΣΚΠ με τη χρηματοδότηση καινοτόμας έρευνας , με την προώθηση της αλλαγής μέσω δραστηριοτήτων προάσπισης, διευκολύνοντας την εκπαίδευση σε επαγγελματικό επίπεδο με την παροχή προγραμμάτων και υπηρεσιών που έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν τους ανθρώπους με σκλήρυνση κατά πλάκας και τις οικογένειές τους για να σημειώσουν πρόοδο στη ζωή τους.

© Copyright MS Nurse PRO