Ειδικές πηγές για τον Ηνωμένο Βασίλειο - MS Nurse PRO

Ειδικές πηγές για τον Ηνωμένο Βασίλειο

24/11/2020

MS Society

Το μεγαλύτερο φιλανθρωπικό ίδρυμα για την ΣΚΠ στο Ηνωμένο Βασίλειο.

MS Trust

 

Αφιερωμένο στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με σκλήρυνση κατά πλάκας, προσφέρει ελεύθερη πρόσβαση στην πληροφόρηση για όλους εκείνους που πάσχουν από ΣΚΠ και υποστήριξη για τους επαγγελματίες υγείας που εργάζονται στον τομέα της ΣΚΠ.

UK MS Specialist Nurse Association

Επαγγελματικός Οργανισμός με συνδρομητικά μέλη για τους κλινικούς νοσηλευτές που ειδικεύονται στη ΣΚΠ, και για άλλους επαγγελματίες υγείας και κοινωνικής υποστήριξης που εμπλέκονται στη φροντίδα ατόμων με ΣΚΠ στο Ηνωμένο Βασίλειο.

MS Resource Centre

Το MSRC παρέχει υποστήριξη σε άτομα που πάσχουν από ΣΚΠ, βοηθώντας με πληροφορίες, συμβουλές και υποστήριξη.

 

Therapists in MS

"Οι Θεραπευτές ΣΚΠ" είναι μια πρωτοβουλία που φέρνει σε επαφή τους επαγγελματίες υγείας οι οποίοι εκφράζουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ΣΚΠ.

NICE clinical guideline

Ο κλινικός οδηγός καλύπτει όλο το φάσμα της φροντίδας που το NHS θα πρέπει να διαθέσει σε ενήλικες όλων των ηλικιών με ΣΚΠ.

Way Ahead

 

Το παρόν ενημερωτικό δελτίο δημοσιεύεται τριμηνιαία για τους νοσηλευτές και τους επαγγελματίες υγείας που εργάζονται με άτομα με σκλήρυνση κατά πλάκας. Εκτός από γενικές πληροφορίες και ενημέρωση, κάθε έκδοση περιλαμβάνει δύο ή τρία άρθρα που εξερευνούν μια περιοχή ενδιαφέροντος για την κλινική διαχείριση.

© Copyright MS Nurse PRO