σειρά μαθημάτων 4: Η θεραπεία στη ΣΚΠ - MS Nurse PRO

σειρά μαθημάτων 4: Η θεραπεία στη ΣΚΠ

Σε αυτή την ενότητα εξετάζεται η φαρμακευτική αντιμετώπιση της σκλήρυνσης κατά πλάκας (ΣΚΠ). Θα συζητηθούν οι τροποποίητικές της νόσου θεραπείες (DMT), μαζί με τα ζητήματα στα οποία εμπλέκεται το νοσηλευτικό προσωπικό. Επιπλέον, θα συζητηθούν οι στρατηγικές αντιμετώπισης των συμπτωμάτων με έμφαση στη φαρμακευτική παρέμβαση.

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της δραστηριότητας, θα πρέπει να είστε σε θέση:

 • Na εξηγήσετε τον αντίκτυπο των υποτροπών σε ένα συγκεκριμένο ασθενή
 • Να εξηγήσετε τη διαχείριση ενός ασθενή που εμφανίζει την πρώτη του επίθεση ΣΚΠ
 • Να περιγράψετε τη διαχείριση των συμπτωμάτων υποτροπής
 • Να περιγράψετε τα οφέλη και τις παρενέργειες της θεραπείας
 • Να αναφέρετε συνοπτικά τις DMT που χρησιμοποιούνται συνήθως για τα άτομα με ΣΚΠ
 • Να κάνετε διάκριση μεταξύ ανοσοτροποποιητικών και ανοσοκατασταλτικών
 • Να εξηγήσετε τους κινδύνους και τα οφέλη της θεραπείας
 • Να εξερευνήσετε το ρόλο του Νοσηλευτή ΣΚΠ στην ενθάρρυνση της συνέπειας/συναίνεσης
 • Να συνοψίσετε τις παρενέργειες της θεραπείας.
 • Να συνοψίζετε τα συμπτώματα που μπορεί να εμφανιστούν στα άτομα με ΣΚΠ
 • Να περιγράψτε τη διαχείριση αυτών των συμπτωμάτων

Κοινό Στόχος

Η δραστηριότητα αυτή έχει αναπτυχθεί για να καλύψει τις εκπαιδευτικές ανάγκες των νοσηλευτών που ενδιαφέρονται για τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης των ατόμων με ΣΚΠ.

πρακτικές πληροφορίες

© Copyright EMSP VZW