MS Nurse PRO

Uw portaal om een geaccrediteerd MS-zorgverlener te worden. 

MS Nurse PROfessional is een opleidingscurriculum via e-learning gericht op Europese verpleegkundigen die werken met mensen met multiple sclerose. 

Als u zich registreert voor MS Nurse PRO, wordt u ook lid van een pan-Europese gemeenschap van MS-verpleegkundigen.

​​​​​​​BELANGRIJK: Certificaten worden in maart 2021 gemigreerd.

Word nu lid! Meer informatie

INTRODUCTIE TOT ONZE CURSUSSEN 

MS Nurse PRO biedt zes uitgebreide, interactieve cursussen aan. Elke cursus behandelt een ander aspect van MS en samen vormen ze het basisprogramma. Voor elke voltooide cursus krijgen de leden een badge die in hun profiel te zien is en een certificaat van voltooiing dat kan worden gedownload.  

Cursus 1: Inzicht in Multiple Sclerosis

PROGRAMME: Foundation programme

Voor MS-verpleegkundigen is het belangrijk dat zij een beeld hebben van de pathofysiologie die bijdraagt tot het ontstaan van MS. Deze cursus biedt hen de belangrijkste concepten en informatie om vragen van patiënten over de oorzaak van hun ziekte en de impact ervan op hun toekomstige leven te kunnen beantwoorden.

Cursus 2: Klinisch Presentatie

PROGRAMME: Foundation programme

De klinische presentatie van MS stelt ons voor een aantal uitdagingen bij de diagnose. In deze cursus overlopen we de verschillende types van MS, hun klinische tekenen en de atypische presentatie van de ziekte. Verder bespreken en definiëren we hierin de courante symptomen en de prognose van MS-patiënten.

Cursus 3: MS: Diagnose en Evaluatie

PROGRAMME: Foundation programme

Onderzoek bij MS-patiënten toonde aan dat de meesten zich onvoldoende gesteund voelen als het erop aankomt de gestelde diagnose te begrijpen en te doorgronden. De MS-verpleegkundige moet de diagnose, de onderzoeken die deel uitmaken van het diagnoseproces en mogelijke interventies in de toekomst kunnen uitleggen aan de patiënt.

Cursus 4: Behandeling van multiple sclerose

PROGRAMME: Foundation programme

Deze module behandelt het farmacologische management van multiple sclerose (MS). We staan stil bij de ziektemodificerende therapieën (ziekteremmers) en bij de verpleegkundige aspecten die daarmee samenhangen. Verder komen ook strategieën inzake symptoommanagement aan bod. Daarnaast worden strategieën voor symptoommanagement besproken met de nadruk op farmacologisch management.

Cursus 5: Zorg en ondersteuning

PROGRAMME: Foundation programme

In deze module wordt ingegaan op de relatie tussen de MS-patiënt en de MS-verpleegkundige. U verneemt meer over de psychologische en sociale impact die MS kan hebben op patiënten en hun familie. Daartoe behoren onder meer psychische problemen zoals depressie, angst en cognitiestoornissen, maar ook effecten op de levensstijl zoals werk en sociale activiteiten. Bovendien leert u hoe u als geschoolde MS-verpleegkundige de gezondheidstoestand van iemand met MS kunt optimaliseren.

Cursus 5: Zorg en ondersteuning

PROGRAMME: Foundation programme

In deze module wordt ingegaan op de relatie tussen de MS-patiënt en de MS-verpleegkundige. U verneemt meer over de psychologische en sociale impact die MS kan hebben op patiënten en hun familie. Daartoe behoren onder meer psychische problemen zoals depressie, angst en cognitiestoornissen, maar ook effecten op de levensstijl zoals werk en sociale activiteiten. Bovendien leert u hoe u als geschoolde MS-verpleegkundige de gezondheidstoestand van iemand met MS kunt optimaliseren.

Uit de blog 

In onze blog delen we nieuws en relevante informatie met onze gemeenschap. Wilt u een artikel bijdragen? Stuur het ons via het formulier 'Neem contact op met ons'.  

25/11/2021

Expanding on our 2021 Spring Newsletter, we have gathered new information regarding the impact and recommendations of the COVID-19 vaccines for people with MS.

25/11/2021

Winter is fast approaching, with days getting shorter, and temperatures dropping, which made us think – as the seasons change, does this impact upon a person’s MS? And if so, how?

25/11/2021

MS is most commonly diagnosed in young women, at a time when many will still be considering starting or expanding their family. As more disease modifying treatments (DMTs) become available, what are the latest recommendations regarding their use during pregnancy?
Over ons 

Een gemeenschap voor verpleegkundigen die met mensen met MS werken 


MS Nurse PRO is een actieve gemeenschap van verpleegkundigen die streeft naar geharmoniseerde minimumnormen voor de zorg voor mensen met MS in heel Europa, om deze mensen en hun verzorgers te helpen de zorg te optimaliseren.

MS Nurse Pro zet zich in om zowel op Europees als op nationaal niveau online en offline educatieve inhoud te beschikking te stellen aan verpleegkundigen en andere zorgverleners die met mensen met MS werken in Europa. Daarnaast bieden we hen mogelijkheden om kennis te delen en te netwerken.

Zorgverleners die actief zijn in de klinische praktijk, mogen gratis lid worden van de gemeenschap van MS Nurse Pro. De gemeenschap staat open voor professionele zorgverleners van alle nationaliteiten die direct of indirect met of voor mensen met MS werken.

Leden die het basisprogramma van MS Nurse PRO voltooien, verwerven een degelijke basiskennis van alle aspecten van de zorgverlening voor mensen met MS. Ze kunnen hun kennis vervolgens uitbreiden via het traject voor informatie en leren dat naar de status van erkend MS-verpleegkundige leidt. 


Organisaties achter het project :

Meer over ons

ACCREDITED BY

PROMOTED BY

ENDORSED BY

SUPPORTED BY