PROGRAMME: Foundation programme

Cursus 1: Inzicht in Multiple Sclerosis

RELEASED: / LAST UPDATED:

DESCRIPTION

Voor MS-verpleegkundigen is het belangrijk dat zij een beeld hebben van de pathofysiologie die bijdraagt tot het ontstaan van MS. Deze cursus biedt hen de belangrijkste concepten en informatie om vragen van patiënten over de oorzaak van hun ziekte en de impact ervan op hun toekomstige leven te kunnen beantwoorden.

Wat je gaat leren

Na afloop van deze activiteit zou de deelnemer het volgende moeten kunnen:

 • Inzien hoe belangrijk het is om de pathofysiologie van MS te begrijpen en op basis daarvan beslissingen te nemen over het omgaan met MS
 • De verschillende types van MS herkennen en weten hoe ze ontstaan en verder verlopen
 • De genetische, ras-, geslachts- en omgevingsfactoren aangeven die een invloed hebben op de incidentie van MS
 • De structuur van het zenuwstelsel en de impact van MS op de werking ervan beschrijven
 • Uitleggen hoe het immuunsysteem werkt en door MS wordt ontregeld
 • De onderliggende pathofysiologische oorzaken van de meest voorkomende symptomen van MS beschrijven
 • Vaststellen dat de ontsteking en demyelinisatie van de axonen die de zenuwgeleiding verstoort, hierin een centrale rol speelt
 • Inzien dat pathologie van de cortex of hersenschors, d.w.z. inflammatoire focale letsels (corticale letsels) en atrofie (inkrimping van de hersenschors), kan leiden tot cognitieve stoornissen bij MS.

Doelgroep

Deze activiteit is bedoeld voor verpleegkundigen die nood hebben aan een opleiding waarin zij optimaal met MS-patiënten leren omgaan.

Looptijd

Geschatte tijd voor het voltooien van deze cursus: 5 uur

Methode van deelname

Er zijn geen kosten verbonden aan de deelname en het behalen van CME-punten voor deze activiteit. Deelnemers moeten:

 1. De leerdoelstellingen lezen
 2. Deelnemen aan de volledige opleiding, die uit 5 kernmodules bestaat
 3. Na afloop van elke cursus de test invullen door het juiste antwoord op elke vraag te geven (een score van 75% of meer)
 4. Het online evaluatieformulier voor elke cursus invullen

Als u op alle 5 tests een score van 75% of meer heeft behaald en de online evaluatieformulieren heeft ingevuld, ontvangt u een attest dat u kunt downloaden, opslaan en afdrukken.