PROGRAMME: Foundation programme

Cursus 3: MS: Diagnose en Evaluatie

RELEASED: / LAST UPDATED:

DESCRIPTION

Onderzoek bij MS-patiënten toonde aan dat de meesten zich onvoldoende gesteund voelen als het erop aankomt de gestelde diagnose te begrijpen en te doorgronden. De MS-verpleegkundige moet de diagnose, de onderzoeken die deel uitmaken van het diagnoseproces en mogelijke interventies in de toekomst kunnen uitleggen aan de patiënt.

Wat je gaat leren

Na afloop van deze activiteit zou de deelnemer het volgende moeten kunnen:

 • Het neurologische onderzoek en de rol daarvan bijn de diagnose van MS beschrijven
 • Het concept disseminatie in tijd en ruimte beschreven in de McDonald-criteria begrijpen
 • De beslissende componenten van de differentiaaldiagnose bij MS beschrijven.
 • De McDonald-criteria met betrekking tot het stellen van de diagnose MS beschrijven
 • Nagaan wat de gevolgen zijn van de herzieningen van de McDonald-criteria uit 2010
 • De resultaten verklaren van beeldvorming door middel van magnetische resonantie (MRI) en de relevantie daarvan voor het stellen van de diagnose MS
 • Het belang bespreken van de aanwezigheid van oligoklonale banden in het cerebrospinaal vocht (CSV).
 • De geëvoceerde-potentiaaltests en het belang ervan beschrijven.
 • Een MS-relaps vaststellen
 • Een relaps kunnen onderscheiden van progressie van de ziekte en van andere niet MS gerelateerde aandoeningen
 • De meetinstrumenten EDSS, MSFC en MSSS beschrijven
 • Bespreken hoe deze instrumenten bijdragen tot de monitoring van de progressie van MS.

Doelgroep

Deze activiteit is bedoeld voor verpleegkundigen die nood hebben aan een opleiding waarin zij optimaal met MS-patiënten leren omgaan.

Looptijd

Geschatte tijd voor het voltooien van deze cursus: 5 uur

Methode van deelname

Er zijn geen kosten verbonden aan de deelname en het behalen van CME-punten voor deze activiteit. Deelnemers moeten:

 1. De leerdoelstellingen lezen
 2. Deelnemen aan de volledige opleiding, die uit 5 kernmodules bestaat
 3. Na afloop van elke cursus de test invullen door het juiste antwoord op elke vraag te geven (een score van 75% of meer)
 4. Het online evaluatieformulier voor elke cursus invullen

Als u op alle 5 tests een score van 75% of meer heeft behaald en de online evaluatieformulieren heeft ingevuld, ontvangt u een attest dat u kunt downloaden, opslaan en afdrukken.