PROGRAMME: Foundation programme

Cursus 4: Behandeling van multiple sclerose

RELEASED: / LAST UPDATED:

DESCRIPTION

Deze module behandelt het farmacologische management van multiple sclerose (MS). We staan stil bij de ziektemodificerende therapieën (ziekteremmers) en bij de verpleegkundige aspecten die daarmee samenhangen. Verder komen ook strategieën inzake symptoommanagement aan bod. Daarnaast worden strategieën voor symptoommanagement besproken met de nadruk op farmacologisch management.

Wat je gaat leren

Na afloop van deze activiteit zou de deelnemer het volgende moeten kunnen:

 • De impact van relapsen op een individuele patiënt uitleggen
 • Toelichten hoe men omgaat met een patiënt die een eerste MS-aanval doormaakt
 • De aanpak van relapssymptomen beschrijven
 • De voordelen en bijwerkingen van een behandeling met steroïden beschrijven
 • Een samenvatting geven van de courante ziekteremmers voor MS-patiënten
 • Immunomodulatoren en immunosuppressiva van elkaar onderscheiden
 • De therapierisico's en -voordelen uitleggen
 • Omschrijven hoe de MS-verpleegkundige de patiënt kan aanmoedigen tot concordantie/therapietrouw
 • De ongewenste effecten van de behandeling samenvatten
 • De mogelijke symptomen van MS-patiënten samenvatten
 • De aanpak van deze symptomen beschrijven

Doelgroep

Deze activiteit is bedoeld voor verpleegkundigen die nood hebben aan een opleiding waarin zij optimaal met MS-patiënten leren omgaan.

Looptijd

Geschatte tijd voor het voltooien van deze cursus: 10 uur

Methode van deelname

Er zijn geen kosten verbonden aan de deelname en het behalen van CME-punten voor deze activiteit. Deelnemers moeten:

 1. De leerdoelstellingen lezen
 2. Deelnemen aan de volledige opleiding, die uit 5 kernmodules bestaat
 3. Na afloop van elke cursus de test invullen door het juiste antwoord op elke vraag te geven (een score van 75% of meer)
 4. Het online evaluatieformulier voor elke cursus invullen

Als u op alle 5 tests een score van 75% of meer heeft behaald en de online evaluatieformulieren heeft ingevuld, ontvangt u een attest dat u kunt downloaden, opslaan en afdrukken.