PROGRAMME: Foundation programme

Cursus 5: Zorg en ondersteuning

RELEASED: / LAST UPDATED:

DESCRIPTION

In deze module wordt ingegaan op de relatie tussen de MS-patiënt en de MS-verpleegkundige. U verneemt meer over de psychologische en sociale impact die MS kan hebben op patiënten en hun familie. Daartoe behoren onder meer psychische problemen zoals depressie, angst en cognitiestoornissen, maar ook effecten op de levensstijl zoals werk en sociale activiteiten. Bovendien leert u hoe u als geschoolde MS-verpleegkundige de gezondheidstoestand van iemand met MS kunt optimaliseren.

Wat je gaat leren

Na afloop van deze activiteit zou de deelnemer het volgende moeten kunnen:

 • oordelen hoe men MS-patiënten doeltreffend advies kan geven, met realistische verwachtingen en haalbare actieplannen
 • de sociale en emotionele impact beschrijven van mantelzorg, naast het belang van een sterke band met de mantelzorger
 • het belang van de voorlichting van de patiënt en zijn familie beoordelen
 • strategieën voor doeltreffende patiëntenvoorlichting oplijsten en toepassen
 • de rol van het multidisciplinaire team bij MS-zorg beschrijven
 • bepalen welke impact MS kan hebben op het emotionele welzijn van de patiënt
 • verwerkings- en aanpassingsstrategieën uittekenen die de MS-patiënt kunnen helpen
 • niet-farmacologische interventies uitvoeren voor de behandeling van algemene symptomen
 • de rol van de MS-verpleegkundige bij de beoordeling en behandeling van symptomen schetsen
 • een overzicht maken van eerstelijnsgezondheidszorg voor mannen en vrouwen, die moet worden toegepast in combinatie met de behandeling van MS
 • een overzicht geven van de huidige gegevens over vraagstukken omtrent de behandeling van zwangere en zogende vrouwen met MS
 • het effect van de menstruatiecyclus en de menopauze op vrouwen met MS inschatten
 • de seksuele gezondheidsproblemen bij mannen en vrouwen met MS bespreken
 • strategieën voor de beoordeling van de seksualiteit beschrijven en toepassen
 • de economische, sociale en emotionele impact van een leven met MS beoordelen
 • een overzicht geven van factoren die de tewerkstelling van MS-patiënten bevorderen of belemmeren
 • de impact beschrijven die de diagnose MS kan hebben op het gezin
 • strategieën bespreken die de levensstijl van MS-patiënten kunnen verbeteren
 • een overzicht geven van de vaardigheden die deel uitmaken van de rol van de MS-verpleegkundige
 • aangeven wat de waarde van de MS-verpleegkundige is voor een optimale ondersteuning van de patiënt

Doelgroep

Deze activiteit is bedoeld voor verpleegkundigen die nood hebben aan een opleiding waarin zij optimaal met MS-patiënten leren omgaan.

Looptijd

Geschatte tijd voor het voltooien van deze cursus: 5 uur

Methode van deelname

Er zijn geen kosten verbonden aan de deelname en het behalen van CME-punten voor deze activiteit. Deelnemers moeten:

 1. De leerdoelstellingen lezen
 2. Deelnemen aan de volledige opleiding, die uit 5 kernmodules bestaat
 3. Na afloop van elke cursus de test invullen door het juiste antwoord op elke vraag te geven (een score van 75% of meer)
 4. Het online evaluatieformulier voor elke cursus invullen

Als u op alle 5 tests een score van 75% of meer heeft behaald en de online evaluatieformulieren heeft ingevuld, ontvangt u een attest dat u kunt downloaden, opslaan en afdrukken.