Courses

Discover the MS Nurse PRO courses

MS Nurse PRO provides six comprehensive, interactive courses, with each course focusing on a different aspect of MS and nursing care. The first five courses make up our core Foundation Programme.

​​​​​​​For each completed course, members are awarded a badge that is displayed in their profile. A certificate of completion is also available to download following successful completion of each individual course. Upon succesful completion of all 5 courses within the foundation programme, members will be rewarded with a certificate of accreditation and up to 30 hours worth of continuing professional development credits.

Kurs 1: Å forstå i multippel sklerose

PROGRAMME: Foundation programme

Det er viktig for MS-sykepleiere å ha kunnskap om de sykdomsmekanismene som bidrar til utviklingen av MS. I denne modulen skal vi gå gjennom viktig informasjon som er nødvendig for å svare på pasientenes spørsmål om hva som forårsaker sykdommen, og hvordan sykdommen vil påvirke fremtiden deres.

Kurs 2: Klinisk presentasjon

PROGRAMME: Foundation programme

I denne modulen skal vi gjennomgå de ulike formene for MS og deres kliniske tegn, inkludert atypisk sykdomsdebut. Vi skal diskutere og definere de vanligste symptomene, i tillegg til prognosene for personer med MS.

Kurs 3: Diagnose og vurdering av multippel sklerose

PROGRAMME: Foundation programme

I denne modulen skal vi gå gjennom kriteriene sammen med de tilknyttede diagnostiske verktøyene, samt resultatene og konsekvensene av disse på en slik måte at en MS-sykepleier lett kan forstå og tolke dette, i tillegg til å videreformidle informasjonen til en person som har MS. Dette er viktig, ikke bare med tanke på informasjonsutveksling, men også med tanke på den viktige utviklingen av en jevnbyrdig relasjon bygget på tillit mellom pasient og MS-sykepleier.

kurs 4: Behandling av MS

PROGRAMME: Foundation programme

I denne modulen skal vi se nærmere på den farmakologiske behandlingen av multippel sklerose (MS). Vi skal se på sykdomsmodifiserende behandlinger (DMTer), samt relaterte spørsmål om pleie. In addition, symptom management strategies will be discussed with an emphasis on pharmacological management.

kurs 5: Pleie og støtte

PROGRAMME: Foundation programme

MS-sykepleieren er en viktig støttespiller for den som er rammet av MS gjennom alle stadier av livet med sykdommen. MS-sykepleieren gir omfattende, evidensbasert informasjon, svarer på spørsmål, oppklarer (oversetter) kommunikasjon til og fra legen, hjelper med å finne frem til nyttige ressurser og sørger for at personen med MS deltar aktivt i sin egen behandling. Informasjonen og den kontinuerlige støtten fra sykepleieren er avgjørende for personens mulighet til sette seg egne mål, snakke om disse med det tverrfaglige teamet og samtykke i de målene som teamet setter opp.

Programmes

Learn about the MS Nurse PRO programmes

MS Nurse PRO offers two programmes: 

  • Foundation Programme: Courses 1 to 5 make up our core MS Nurse PRO Foundation Programme. It is an essential step to becoming a widely recognised MS nurse. Our Foundation Programme has been accredited by multiple national and international institutions including the ICN and RCN (see our accreditation page for more information). After members successfully complete all of the courses within the Foundation Programme, which includes achieving a pass mark of at least 75% in each course exam, a certificate of accreditation can be downloaded and printed.

  • Advanced programme: Our advanced programme currently includes one course focused entirely on Rehabilitation in MS (Course 6). Upon successful completion of this course, members will receive a badge that is displayed in their profile, along with a certificate of completion that can be downloaded and printed.