Courses

Discover the MS Nurse PRO courses

MS Nurse PRO provides six comprehensive, interactive courses, with each course focusing on a different aspect of MS and nursing care. The first five courses make up our core Foundation Programme.

​​​​​​​For each completed course, members are awarded a badge that is displayed in their profile. A certificate of completion is also available to download following successful completion of each individual course. Upon succesful completion of all 5 courses within the foundation programme, members will be rewarded with a certificate of accreditation and up to 30 hours worth of continuing professional development credits.

Cursul 1: Înțelegerea Sclerozei Multiple

PROGRAMME: Foundation programme

Este important pentru personalul medical de îngrijire implicat în SM să aibă o bună înțelegere a fiziopatologiei care contribuie la dezvoltarea SM. Acest material va furniza conceptele și informațiile esențiale necesare pentru a răspunde întrebărilor pacienților cu privire la cauzele bolii lor și modul în care boala le va afecta viitorul.

Cursul 2: Prezentarea clinică

PROGRAMME: Foundation programme

Acest modul va trece în revistă diferitele tipuri de SM și caracteristicile clinice ale acestora, inclusiv prezentarea atipică a afecțiunii. Vor fi discutate și definite cele mai frecvente simptome, precum și prognosticul persoanelor cu SM.

Cursul 3: Diagnosticarea și evaluarea SM

PROGRAMME: Foundation programme

Acest modul va explica criteriile de diagnosticare, împreună cu instrumentele asociate, cu rezultatele și consecințele acestora, într-un mod pe care Asistentul SM să-l poată înțelege și interpreta cu ușurință și apoi să-l poată reda persoanei cu SM. Acest lucru este important nu doar din punctul de vedere al schimbului de informații, dar și în ceea ce privește aspectul crucial al dezvoltării unei relații de egalitate, construită pe încredere, între Asistentul SM și pacient.

curs 4: Tratamentul sclerozei multiple

PROGRAMME: Foundation programme

În acest modul vom analiza managementul medicamentos al sclerozei multiple (SM). Vom discuta despre terapiile de modificare a bolii (TMB), precum și despre chestiunile care îl implică pe asistentul medical în legătură cu acestea. În plus, vom explora strategiile de gestionare a simptomelor, cu accent asupra managementului medicamentos.

Curs 5: Îngrijire și sprijin

PROGRAMME: Foundation programme

Asistentul medical implicat în SM este o prezență care oferă sprijin pe tot parcursul experienței unei persoane care trăiește cu SM; oferă informații detaliate și bazate pe date de cercetare, răspunde la întrebări, oferă clarificări sau traduce ceea ce spune doctorul și invers, îndrumă înspre resurse utile și se asigură că persoana cu SM este un participant cu putere de decizie în propriul proces de îngrijire. Informațiile și susținerea continuă oferite de asistent sunt esențiale pentru a-l ajuta pe individ să construiască, să împărtășească și să fie de acord cu scopurile echipei multidisciplinare.

cursul 6: Importanța reabilitării în scleroza multiplă

PROGRAMME: Advanced programme

Scleroza multiplă (SM) este o boală cronică cu consecințe fizice, psihosociale și psihologice care pot avea impact aproape asupra fiecărui aspect al vieții unei/unor persoane cu scleroză multiplă (PwMS) i. Reabilitarea reprezintă o componentă cheie care trebuie luată în calcul în îngrijirea unei PwMS pentru o multitudine de motive importante.

Programmes

Learn about the MS Nurse PRO programmes

MS Nurse PRO offers two programmes: 

  • Foundation Programme: Courses 1 to 5 make up our core MS Nurse PRO Foundation Programme. It is an essential step to becoming a widely recognised MS nurse. Our Foundation Programme has been accredited by multiple national and international institutions including the ICN and RCN (see our accreditation page for more information). After members successfully complete all of the courses within the Foundation Programme, which includes achieving a pass mark of at least 75% in each course exam, a certificate of accreditation can be downloaded and printed.

  • Advanced programme: Our advanced programme currently includes one course focused entirely on Rehabilitation in MS (Course 6). Upon successful completion of this course, members will receive a badge that is displayed in their profile, along with a certificate of completion that can be downloaded and printed.