FILTROVAT PODLE
KATEGORIE
Zdroje Slovníček pojmů
"Centres for Disease Control and Prevention (CDC – Střediska pro prevenci a kontrolu nemocí)"
13/11/2020
104
0
číST DALší
"Evropská léková agentura (European Medicines Association – EMA)"
16/11/2020
101
0
číST DALší
"Exacerbace (také: relaps)"
16/11/2020
101
0
číST DALší
"Kognitivně behaviorální terapie (KBT)"
13/11/2020
104
0
číST DALší
"Magnetická rezonance (MR)"
17/11/2020
97
0
číST DALší
"Neschopnost vyprázdnit močový měchýř"
16/11/2020
108
0
číST DALší
"Test pro stanovení funkce končetin a kognitivních schopností při RS (MSFC)"
17/11/2020
99
0
číST DALší
Adaptivní (získaná) imunita
13/11/2020
105
0
číST DALší
Alternativní terapie
13/11/2020
113
0
číST DALší
Anamnéza
13/11/2020
111
0
číST DALší
Anticholinergika
13/11/2020
114
0
číST DALší
Antigen
13/11/2020
111
0
číST DALší
Antigen prezentující buňky (APC)
13/11/2020
108
0
číST DALší
Astrocyty
13/11/2020
107
0
číST DALší
Ataxie
13/11/2020
107
0
číST DALší
Atrofie
13/11/2020
108
0
číST DALší
Autoimunita
13/11/2020
106
0
číST DALší
Axon
13/11/2020
111
0
číST DALší
B buňka / B lymfocyt
13/11/2020
105
0
číST DALší
Bellova paréza
13/11/2020
99
0
číST DALší
Buněčná imunita / imunita zprostředkovaná buňkami
13/11/2020
108
0
číST DALší
Bílá hmota
18/11/2020
87
0
číST DALší
CD4+ T lymfocyty
13/11/2020
102
0
číST DALší
CD8+ T lymfocyty
13/11/2020
102
0
číST DALší
Celosvětové organizace pro RS
24/11/2020
108
0
číST DALší
Centrální nervový systém (CNS)
13/11/2020
103
0
číST DALší
Chorobu modifikující léčba
13/11/2020
97
0
číST DALší
Chůze tandemová (provazochodecká)
18/11/2020
103
0
číST DALší
Cytokiny
13/11/2020
97
0
číST DALší
DIS
13/11/2020
104
0
číST DALší
© Copyright EMSP VZW