Endorsements

Working closely with MS organisations across Europe

Program Profesionálního vzdělávání pro RS sestry schválily následující organizace:

MEZINÁRODNÍ / EVROPSKÁ ÚROVEŇ

IOMSN

International Organization of Multiple Sclerosis Nurses (IOMSN – Mezinárodní organizace sester pro roztroušenou sklerózu) je první a jedinou mezinárodní organizací zaměřenou výhradně na potřeby a cíle profesionálních sester po celém světě, pečujících o osoby postižené roztroušenou sklerózou. Mentorování, vzdělávání, navazování nových kontaktů a sdílení znalostí - to vše je součástí podpory, kterou IOMSN poskytuje sestrám při jejich snaze nabízet pacientům naději.

Pro více informací navštivte IOMSN

RIMS

RIMS je mezinárodní společenství center pro všestranný výzkum a léčbu RS, zdravotnických zařízení specializujících se na RS a obchodních společností se zaměřením na RS v celé Evropě. Cílem tohoto společenství je podporovat výměnu znalostí o klinických, vědeckých, sociálních, ekonomických a vzdělávacích otázkách souvisejících s RS.

V rámci sítě RIMS byla vytvořena řada speciálních zájmových skupin na podporu výzkumu a v zájmu zlepšování řízení služeb poskytovaných pacientům s RS a osobám, které o ně pečují.

Pro více informací navštivte RIMS

ECTRIMS

The European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ECTRIMS) is an independent representative European-wide organisation devoted to MS, and has served as Europe's and the world's largest professional organisation dedicated to the understanding and treatment of MS.

The mission of ECTRIMS is to facilitate communication, create synergies, and promote and enhance research and learning among professionals for the ultimate benefit of people affected by MS.

ECTRIMS works with researchers and clinicians of its member countries and with other organisations that share similar missions and objectives on a worldwide scale, creating networking and collaboration opportunities. The ultimate goal of ECTRIMS is to improve basic and clinical research and clinical outcomes in MS.

For more information visit ECTRIMS

EANN

European Association of Neuroscience Nurses (EANN – Evropská společnost pro sestry v neurovědních oborech) má za cíl propagovat vysoké standardy péče o pacienty v oblasti neurověd a kontinuální odborné vzdělávání v tomto oboru prostřednictvím podporování výměny informací mezi sestrami pracujícími v oblasti neurověd v celé Evropě.

Pro více informací navštivte EANN

DALŠÍ POVOLENÍ

MS Trust (UK)

MS Trust je nadace, jejímž posláním je zlepšování života lidí s RS prostřednictvím poskytování bezplatných informací všem, kdo jsou postiženi touto nemocí, a podpory pro zdravotníky, kteří pracují v oboru RS.

Pro více informací navštivte MS Trust

Cemcat (Spain)

Organizace Centrum pro roztroušenou sklerózu v Katalánsku (CEM-Cat) se zabývá klinickou péčí, klinickými hodnoceními a výzkumem, stejně jako výukou, a v jeho databázi je registrováno přes 4 500 pacientů. CEM-Cat se nachází v areálu nemocnice Vall d'Hebron a představuje funkční integraci a spojení dvou týmů odborníků, zaměřených na poskytování péče osobám s roztroušenou sklerózou. Lékařské aspekty zajišťuje jednotka klinické neuroimunologie, a otázkami sociální péče se zabývá neurorehabilitační jednotka nemocnice l’Hospital de Dia v Barceloně. Tyto týmy mají rozsáhlé zkušenosti s výukou, výzkumem a poskytováním pomoci v oblasti roztroušené sklerózy. Pod vedením ředitele, profesora Xaviera Montalbana, naplňuje organizace CEM-Cat své poslání být i nadále průkopníkem v tomto oboru a pomáhat zajistit nejvyšší možnou kvalitu života pro lidi s roztroušenou sklerózou prostřednictvím kvalitní zdravotní péče a vysoce odborného výzkumu se zaměřením na pacienty.

Pro více informací navštivte CEMCAT
.

Neuro-Compass

Neuro-Compass is a free educational website for European MS nurses and other healthcare professionals involved in the care of people with MS. It is an extensive, independent resource including expert practical insight on Hot Topics, symptom assessment and management, and summaries of key regulatory guidance on the use of all DMTs including digital tools for use in daily clinical practice. All content is regularly updated based on new scientific literature and revisions to European prescribing information.

For more information visit​​​​​​​ Neuro-Compass

Excemed

Excellence in Medical Education is a non-profit global organisation dedicated to improving the patient's life through high-impact continuing medical education to scientists, physicians, nurses, pharmacists and other healthcare professionals. EXCEMED has offered world-class CME to thousands of healthcare professionals over the past four decades, organising over 2,000 international scientific congresses with more than 500 proceedings appearing in leading international publications.

For more information visit Excemed

The MS Society of Malta

Společnost pro roztroušenou sklerózu na Maltě byla založena v roce 1997 a pomocí práce dobrovolníků zlepšuje a rozšiřuje veřejnou informovanost, služby pro jednotlivce a rodiny a rehabilitaci v oblasti rozšířené sklerózy (RS). Nabízí především dotovanou fyzioterapii pro své členy s roztroušenou sklerózou a skupinovou psychoterapii pro celou rodinu. Shromažďuje také nové znalosti, šíří je a aplikuje je v praxi ve prospěch osob postižených RS.

Pro více informací navštivte​​​​​​​ MS Malta

MS Nurses Australasia

MS Nurses Australasia (MSNA Inc) is the peak body for MS Nurses in the Southern Hemisphere, providing education and support for MS nurses and other health care professionals in Australia and New Zealand. MSNA Inc, as the peak body for multiple sclerosis nursing in Australasia, endeavours to support the advancement of the specialty of MS Nursing. MSNA Inc strives to provide professional development opportunities for nurses with continuing education opportunities, support of nurse led research and peer networking.

For more information visit MS Nurses Australasia

© Copyright EMSP VZW