Welcome to MS Nurse PRO - MS Nurse PRO

MS Nurse PRO

Your gateway to become an accredited MS care professional

MS Nurse PROfessional is a European-focused, e-learning training curriculum for nurses who work with people living with multiple sclerosis. 

By joining MS Nurse PRO, you also become a member of a pan European MS nurse community​​​​​​​

Join the Community Find out more

Introducing our Courses

MS Nurse PRO provides seven comprehensive, interactive courses, each focusing on a different aspect of MS. The first five courses form the core, foundation programme. For each completed course, members are awarded a badge that is displayed in their profile and a certificate of completion that can be downloaded. MS Nurse PRO also offers an advanced programme, which currently includes a course focused on rehabilitation (course 6) and research (course 7).

Kurs 1: Porozumění roztroušené skleróze

Je důležité, aby RS sestry porozuměly patofyziologii rozvoje RS. Získají tak základní představu a informace, které potřebují pro zodpovězení otázek pacientů o příčinách jejich onemocnění a o tom, jak toto onemocnění ovlivní jejich budoucí život.

Kurs 2: Klinický obraz

V tomto modulu se podíváme na různé typy RS a jejich klinické vlastnosti, včetně atypických projevů tohoto onemocnění. Probereme a definujeme běžné příznaky, a rovněž prognózu pro osoby s RS.

Kurs 3: Diagnóza a vyhodnocení roztroušené sklerózy

Tento modul vysvětluje kritéria i související diagnostické prostředky, jejich výsledky a důsledky takovým způsobem, aby RS sestra mohla tyto informace snadno pochopit, vyložit a sdělovat osobě postižené RS. To je důležité nejen z hlediska předávání informací, ale také pro vytváření důležitého rovnocenného vztahu na základě vzájemné důvěry mezi pacientem a RS sestrou.

kurs 4: Léčba roztroušené sklerózy

V tomto modulu se budeme zabývat farmakologickou léčbou roztroušené sklerózy (RS). Budeme hovořit o chorobu modifikující léčbě a rovněž o souvisejících otázkách práce sestry. Dále budou diskutovány strategie léčby příznaků s důrazem na farmakologickou léčbu.

kurs 5: Péče a podpora

RS sestra hraje důležitou podpůrnou úlohu v životě pacienta s RS, kterému poskytuje kompletní, na důkazech založené informace, odpovědi na otázky, objasnění (výklad) komunikace mezi pacientem a lékařem a odkazy na užitečné zdroje. Zajišťuje také, aby se pacient s RS dokázal samostatně a iniciativně podílet na své zdravotní péči. Informace a průběžná trvalá podpora, poskytované RS sestrou, jsou rozhodujícím faktorem pro pacientovu schopnost sdílet cíle multidisciplinárního týmu a jednat v souladu s nimi.

From the blog

In our blog, we share news and relevant information with our community. You can contribute an article by sending it to us via the ‘Contact Us’ form.

24/01/2023

The COVID-19 pandemic has indefinitely changed our health system. It has also stimulated MS healthcare professionals to find new solutions to deliver interventions to people with MS. Read exactly how here.

14/01/2023

MS NursED is now providing a virtual learning experience for nurses with a focus on the MS landscape during COVID-19.

14/01/2023

The 2021 EMSPx MS Nurse PRO Conference expanded on the impact of the Covid-19 pandemic on MS care, collecting best practices from different counties across Europe.

READ MORE ON THE BLOG

ABOUT US

a community for ms nurses

MS Nurse PRO is an active community of nurses that strive for harmonised minimal standards of care for people living with MS across Europe to empower those people and their carers.

The mission of MS Nurse PRO is to provide both at the European and the national level, online and offline educational content, sharing and networking opportunities for nurses and other health care professionals working with people with MS in Europe.

Joining the MS Nurse PRO community is free for health care practitioners active in clinical practice. The community is open for professionals from all nationalities that work directly or indirectly with or for people with MS.

Organisations behind the project:

MORE ABOUT US

ACCREDITED BY

PROMOTED BY

ENDORSED BY

FINANCIALLY SUPPORTED BY

© Copyright MS Nurse PRO