Over MS Nurse PRO - MS Nurse PRO

Over ons

Meer informatie over MS Nurse PRO 

Bekijk deze video of lees de korte introductie hieronder voordat u begint met dit opleidingscurriculum over multiple sclerose (MS) voor medische bijscholing. U krijgt er tips en hulp die u zullen helpen om deze website optimaal te benutten. Wat is het doel van MS Nurse Professional?
De opleiding is bedoeld om u te helpen met het verwerven van de juiste kennis en vaardigheden van een MS-verpleegkundige. Er worden ook een aantal goedgekeurde fundamentele normen beschreven die de consistentie bevorderen bij het uitoefenen en toedienen van verpleegkundige zorg, zodat MS-patiënten in heel Europa van dezelfde voordelen kunnen gebruikmaken. De opleiding ondersteunt de aanbevelingen van het onlangs gepubliceerde document inzake een consensus over MS-verpleegkundigen met de titel “Moving Towards the Pan-European Unification and Recognition of MS Nurses” (“Op weg naar de pan-Europese eenmaking en erkenning van MS-verpleegkundigen”). Deze omschrijvende verklaring wil de erkenning stimuleren van MS-verpleegkunde in Europa, MS-verpleegkundigen verenigen en het profiel en de geldigheid van de rol als een specialiteit bekrachtigen.

Uit welke componenten bestaat MS Nurse Professional? 

MS Nurse Professional werd uitgewerkt door vooraanstaande MS-experts (zie de knop “Comité” voor meer informatie over deze deskundigen) en omvat vijf uitgebreide, interactieve modules. Elke module richt zich op een ander aspect van MS en samen vormen ze de kern en de pijlers van de opleiding.

Elke module is opgebouwd uit een reeks subthema’s, met verwijzingen en hyperlinks voor extra diepte-informatie. Wanneer u klikt op woorden of zinnen die in het vet staan en dubbel onderstreept zijn, verschijnt aanvullende informatie in een aparte pop-up. De pictogrammen helpen u om door de module te navigeren. Lichtroze pictogrammen zijn interactieve iconen; wanneer u daarop klikt, krijgt u extra informatie. Er zijn ook voorbeelden, afbeeldingen en filmpjes om uw leerervaring te bevorderen. Tot slot zijn er reflectieve leerpunten die u moet invullen. Ze stimuleren u om na te denken over wat u net hebt geleerd en hoe u deze informatie in de dagelijkse klinische praktijk kunt toepassen. Via de knop “Mijn actieplan” op de startpagina krijgt u toegang tot uw antwoorden op deze vragen.

De modules worden aangevuld met extra elementen die u de mogelijkheid bieden om de informatie toe te passen op uw klinische situaties. Ze omvatten verpleegtips die gericht zijn op de persoonlijke ervaringen van toonaangevende MS-verpleegkundigen, en klinische gevallen die de inhoud van de modules toepassen op realistische klinische scenario’s waarmee de MS-verpleegkundige kan worden geconfronteerd in de dagelijkse praktijk. De verpleegtips zijn herkenbaar aan het lichtroze verpleegkapje. Klik op het icoontje voor tips over verschillende problemen waarmee u in de dagelijkse praktijk te maken kunt krijgen.

Hoe kan ik de opleiding volgen en de nodige studiepunten behalen?

U volgt de volledige opleiding via uw browservenster. Desgewenst kunt u pagina’s van de opleidingsmodules ook downloaden, opslaan en afdrukken. Zo kunt u informatie bewaren en als u ook nog uw reflectieve leerpunten toevoegt, vormt dit een mooi bewijs van uw persoonlijke opleidingstraject. U kunt het opleidingsmateriaal altijd opnieuw inkijken, zelfs nadat u de lessen hebt voltooid. Er is een pauzefunctie waarmee u desgewenst kunt pauzeren en terugkeren naar de plaats die u het laatst bezocht.

We raden aan om de modules in de juiste volgorde te doorlopen. Ze kunnen echter in willekeurige volgorde worden bekeken en elke module kan op elk moment worden stopgezet en hervat.

Aan het einde van elke module dient u een onlinetest af te leggen waarop u 75 % of meer moet behalen om in aanmerking te komen voor het attest. Elke erkenningstest moet in één keer worden ingevuld; de pauzefunctie is tijdens de test dus niet beschikbaar.

Als u alle 6 tests met succes aflegde, ontvangt u een attest dat u kunt downloaden, opslaan en afdrukken. U kunt ervoor kiezen om uw punten te ontvangen van de International Council of Nurses (ICN) of het Royal College of Nursing (RCN), die deze opleiding allebei erkennen. Is uw score lager dan 75 %, dan hebt u nog twee pogingen om te slagen voor elke moduletest. Als dit mislukt, moet u een bepaalde tijd wachten vooraleer u het opnieuw kunt proberen. Zo krijgt u de gelegenheid om de module grondiger in te studeren.

Welke info vind ik nog op MS Nurse Professional?

Er is een MSPEDIA die u toegang geeft tot nuttige informatie, zoals een verklarende woordenlijst van de meest gebruikte termen in MS, veelgestelde vragen beantwoord door ons syllabuscommissie en medische dossiers die u hopelijk nuttig zult vinden om meer informatie te krijgen over MS. 

Als u zich registreert bij MS Nurse PRO, wordt u ook lid van een pan-Europese gemeenschap van MS-verpleegkundigen. Deze online gemeenschap biedt een virtueel platform waar verpleegkundigen kennis en vaardigheden kunnen delen, problemen kunnen bespreken en vragen kunnen stellen, om samen antwoorden en oplossingen te vinden.  

Zo, u bent klaar om te beginnen met leren! We hopen dat u veel plezier beleeft aan de website. Hebt u vragen, gebruik dan de knop ‘Neem contact op met ons’. 

© Copyright EMSP VZW