Cursussen - MS Nurse PRO

Cursussen

Ontdek de cursussen van MS Nurse PRO

MS Nurse PRO biedt zes uitgebreide, interactieve cursussen in 12 verschillende talen aan. De eerste vijf cursussen vormen ons basisprogramma.

Voor elke voltooide cursus krijgen leden een badge die in hun profiel wordt weergegeven. Een certificaat van voltooiing is ook beschikbaar om te downloaden na succesvolle voltooiing van elke individuele cursus. Na succesvolle afronding van alle 5 cursussen binnen het basisprogramma, worden leden beloond met een certificaat van accreditatie en tot 30 uur aan credits voor permanente professionele ontwikkeling.

Cursus 1: Inzicht in Multiple Sclerosis

Voor MS-verpleegkundigen is het belangrijk dat zij een beeld hebben van de pathofysiologie die bijdraagt tot het ontstaan van MS. Deze cursus biedt hen de belangrijkste concepten en informatie om vragen van patiënten over de oorzaak van hun ziekte en de impact ervan op hun toekomstige leven te kunnen beantwoorden.

Cursus 2: Klinisch Presentatie

De klinische presentatie van MS stelt ons voor een aantal uitdagingen bij de diagnose. In deze cursus overlopen we de verschillende types van MS, hun klinische tekenen en de atypische presentatie van de ziekte. Verder bespreken en definiëren we hierin de courante symptomen en de prognose van MS-patiënten.

Cursus 3: MS: Diagnose en Evaluatie

Onderzoek bij MS-patiënten toonde aan dat de meesten zich onvoldoende gesteund voelen als het erop aankomt de gestelde diagnose te begrijpen en te doorgronden. De MS-verpleegkundige moet de diagnose, de onderzoeken die deel uitmaken van het diagnoseproces en mogelijke interventies in de toekomst kunnen uitleggen aan de patiënt.

Cursus 4: Behandeling van multiple sclerose

Deze module behandelt het farmacologische management van multiple sclerose (MS). We staan stil bij de ziektemodificerende therapieën (ziekteremmers) en bij de verpleegkundige aspecten die daarmee samenhangen. Verder komen ook strategieën inzake symptoommanagement aan bod. Daarnaast worden strategieën voor symptoommanagement besproken met de nadruk op farmacologisch management.

Cursus 5: Zorg en ondersteuning

In deze module wordt ingegaan op de relatie tussen de MS-patiënt en de MS-verpleegkundige. U verneemt meer over de psychologische en sociale impact die MS kan hebben op patiënten en hun familie. Daartoe behoren onder meer psychische problemen zoals depressie, angst en cognitiestoornissen, maar ook effecten op de levensstijl zoals werk en sociale activiteiten. Bovendien leert u hoe u als geschoolde MS-verpleegkundige de gezondheidstoestand van iemand met MS kunt optimaliseren.

Programma's

Lees meer over de programma's van MS Nurse PRO

MS Nurse PRO biedt twee basisprogramma's aan: 

© Copyright MS Nurse PRO