Welcome to MS Nurse PRO - MS Nurse PRO

MS Nurse PRO

Your gateway to become an accredited MS care professional

MS Nurse PROfessional is a European-focused, e-learning training curriculum for nurses who work with people living with multiple sclerosis. 

By joining MS Nurse PRO, you also become a member of a pan European MS nurse community​​​​​​​

Join the Community Find out more

Introducing our Courses

MS Nurse PRO provides six comprehensive, interactive courses, each focusing on a different aspect of MS. The first five courses form the core, foundation programme. For each completed course, members are awarded a badge that is displayed in their profile and a certificate of completion that can be downloaded. MS Nurse PRO also offers an advanced programme, which currently includes a course focused on rehabilitation (course 6).

Cursus 1: Inzicht in Multiple Sclerosis

Voor MS-verpleegkundigen is het belangrijk dat zij een beeld hebben van de pathofysiologie die bijdraagt tot het ontstaan van MS. Deze cursus biedt hen de belangrijkste concepten en informatie om vragen van patiënten over de oorzaak van hun ziekte en de impact ervan op hun toekomstige leven te kunnen beantwoorden.

Cursus 2: Klinisch Presentatie

De klinische presentatie van MS stelt ons voor een aantal uitdagingen bij de diagnose. In deze cursus overlopen we de verschillende types van MS, hun klinische tekenen en de atypische presentatie van de ziekte. Verder bespreken en definiëren we hierin de courante symptomen en de prognose van MS-patiënten.

Cursus 3: MS: Diagnose en Evaluatie

Onderzoek bij MS-patiënten toonde aan dat de meesten zich onvoldoende gesteund voelen als het erop aankomt de gestelde diagnose te begrijpen en te doorgronden. De MS-verpleegkundige moet de diagnose, de onderzoeken die deel uitmaken van het diagnoseproces en mogelijke interventies in de toekomst kunnen uitleggen aan de patiënt.

Cursus 4: Behandeling van multiple sclerose

Deze module behandelt het farmacologische management van multiple sclerose (MS). We staan stil bij de ziektemodificerende therapieën (ziekteremmers) en bij de verpleegkundige aspecten die daarmee samenhangen. Verder komen ook strategieën inzake symptoommanagement aan bod. Daarnaast worden strategieën voor symptoommanagement besproken met de nadruk op farmacologisch management.

Cursus 5: Zorg en ondersteuning

In deze module wordt ingegaan op de relatie tussen de MS-patiënt en de MS-verpleegkundige. U verneemt meer over de psychologische en sociale impact die MS kan hebben op patiënten en hun familie. Daartoe behoren onder meer psychische problemen zoals depressie, angst en cognitiestoornissen, maar ook effecten op de levensstijl zoals werk en sociale activiteiten. Bovendien leert u hoe u als geschoolde MS-verpleegkundige de gezondheidstoestand van iemand met MS kunt optimaliseren.

From the blog

In our blog, we share news and relevant information with our community. You can contribute an article by sending it to us via the ‘Contact Us’ form.

12/09/2022

MS Nurse PRO was aanwezig op het Jaarcongres van De Vlaamse Beroepsvereniging voor Zelfstandige Verpleegkundigen (VBZV vzw) die plaatsvond in oktober 2021.

02/09/2022

It's official, we are adding a new module to our Catalogue! Starting in October, MS Nurse PRO in collaboration with ECTRIMS is launching an advanced module on 'Research in MS Nursing Practice'.

17/08/2022

'How will drinking alcohol affect my MS?' is probably a question our nursing community has heard many times. We have collected a number of facts, research, and tips for you to bare in mind during your next appointment.
READ MORE ON THE BLOG

ABOUT US

a community for ms nurses

MS Nurse PRO is an active community of nurses that strive for harmonised minimal standards of care for people living with MS across Europe to empower those people and their carers.

The mission of MS Nurse PRO is to provide both at the European and the national level, online and offline educational content, sharing and networking opportunities for nurses and other health care professionals working with people with MS in Europe.

Joining the MS Nurse PRO community is free for health care practitioners active in clinical practice. The community is open for professionals from all nationalities that work directly or indirectly with or for people with MS.

Organisations behind the project:

MORE ABOUT US

ACCREDITED BY

PROMOTED BY

ENDORSED BY

FINANCIALLY SUPPORTED BY

© Copyright MS Nurse PRO