Endorsements

Working closely with MS organisations across Europe

MS Nurse PRO is pleased to announce endorsement from the following  MS associations and organisations. 

Internationaal / europeES NIVEAU

IOMSN

De International Organization of Multiple Sclerosis Nurses (IOMSN) is de eerste en enige internationale organisatie die zich uitsluitend richt op de behoeften en doelstellingen van professionele MS-verpleegkundigen overal ter wereld. Coachen, opleiden, netwerken, delen ... De IOMSN ondersteunt verpleegkundigen bij hun voortdurende inspanningen om hoop te bieden.

Voor meer informatie, ga naar IOMSN

RIMS

RIMS is een internationale vereniging van centra voor het onderzoek en de behandeling van MS, MS-klinieken en bedrijven met een bijzondere interesse in MS uit heel Europa. Ze wil de uitwisseling van kennis over de klinische, wetenschappelijke, sociale, economische en educatieve aspecten van MS stimuleren.

Binnen het netwerk van RIMS werden een aantal speciale belangengroepen opgericht, om onderzoek te bevorderen en de omgang met MS-patiënten en hun verzorgers te verbeteren.

Voor meer informatie, ga naar RIMS

ECTRIMS

The European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ECTRIMS) is an independent representative European-wide organisation devoted to MS, and has served as Europe's and the world's largest professional organisation dedicated to the understanding and treatment of MS.

The mission of ECTRIMS is to facilitate communication, create synergies, and promote and enhance research and learning among professionals for the ultimate benefit of people affected by MS.

ECTRIMS works with researchers and clinicians of its member countries and with other organisations that share similar missions and objectives on a worldwide scale, creating networking and collaboration opportunities. The ultimate goal of ECTRIMS is to improve basic and clinical research and clinical outcomes in MS.

For more information visit ECTRIMS

EANN

De European Association of Neuroscience Nurses (EANN) is een organisatie die streeft naar hoge normen in de neurologische patiëntenzorg en voortdurende professionele opleiding in neurotechnisch onderzoek. Ze doet dit door de uitwisseling van informatie tussen neurologische verpleegkundigen in heel Europa te ondersteunen.

Voor meer informatie, ga naar EANN

NationaAl NIVEAU

BVNV (Belgium)

De Belgische Vereniging voor Neurologie Verpleegkundigen (BVNV) richt zich tot verpleegkundigen, paramedici en medici werkzaam in de acute en de chronische, poliklinische en gehospitaliseerde neurologische zorg van ziekenhuizen, revalidatiecentra, verpleegtehuizen alsook in de thuiszorg.

De BVNV ondersteunt de professionalisering van de neurologie verpleegkundigen. Daarnaast wil de vereniging bijdragen tot het ontwikkelen van het functieprofiel van de neuroverpleegkundige. Tot de kernactiviteiten van de BVNV behoren het organiseren van congressen en studiedagen, het uitgeven van een trimestrieel vaktijdschrift NeuroNieuws, het uitbouwen van netwerken met internationale neurologie verenigingen, het stimuleren van verplegingswetenschappelijk onderzoek en het organiseren van posthogeschoolvormingen in samenwerking met Vlaamse Hogescholen.

De BVNV werkt hiervoor actief samen met de European Association of Neuroscience Nurses (EANN) en de World Federation of Neuroscience Nurses (WFNN).

Voor meer informatie, ga naar​​​​​​​ BVNVBelgian MS Society

De Belgische Multiple Sclerose Liga’s, Nationaal en Gemeenschappen, zijn onderverdeeld in drie verenigingen die samenwerken om beter te voldoen aan de noden van personen met MS, in gans België. Hun acties spitsen zich vooral toe op de psychosociale begeleiding van de leden, de hulp bij administratie en materiële behoeften, de verspreiding van praktische en wetenschappelijke informatie, het organiseren van trainingen en culturele evenementen, de belangenbehartiging bij de overheid, de ondersteuning van het wetenschappelijk onderzoek en de fondsenwerving. Voor alle materies van medische aard, doen de Liga’s beroep op de Medische Adviesraad bestaande uit zes eminente neurologen, actief in instellingen binnen de drie Regio’s van het land.

Voor meer informatie, ga naar Belgian MS Society

OtHer Endorsements

MS Trust (UK)

MS Trust wil de levenskwaliteit van MS-patiënten verbeteren, door gratis informatie te verstrekken aan iedereen die door de ziekte wordt getroffen en door de MS-zorgverleners te ondersteunen

Voor meer informatie, ga naar MS Trust

Cemcat (Spain)

Het MS-centrum van Catalonië (CEM-Cat) combineert klinische verzorging, klinische proeven en onderzoek met opleiding en beschikt over een database van meer dan 4500 patiënten. CEM-Cat is gelegen op het terrein van het ziekenhuis Vall d’Hebron. Het centrum is het resultaat van de functionele integratie en samensmelting van twee professionele teams die zich wijden aan de zorg voor MS-patiënten. Het medische aspect is in handen van de afdeling klinische neuro-immunologie, en voor de sociale component zorgt de afdeling neurorevalidatie van het dagziekenhuis van Barcelona. Beide teams hebben uitgebreide ervaring in opleiding, onderzoek en dienstverlening op het gebied van multiple sclerose. Onder leiding van professor Xavier Montalban wil CEM-Cat een pionier blijven in het streven naar de hoogste levenskwaliteit voor MS-patiënten, door middel van een kwaliteitsvolle gezondheidszorg en hoogstaand onderzoek, waarin de patiënt altijd centraal staat.

Voor meer informatie, ga naar CEMCAT
.

Neuro-Compass

Neuro-Compass is a free educational website for European MS nurses and other healthcare professionals involved in the care of people with MS. It is an extensive, independent resource including expert practical insight on Hot Topics, symptom assessment and management, and summaries of key regulatory guidance on the use of all DMTs including digital tools for use in daily clinical practice. All content is regularly updated based on new scientific literature and revisions to European prescribing information.

For more information visit Neuro-Compass

Excemed

Excellence in Medical Education is a non-profit global organisation dedicated to improving the patient's life through high-impact continuing medical education to scientists, physicians, nurses, pharmacists and other healthcare professionals. EXCEMED has offered world-class CME to thousands of healthcare professionals over the past four decades, organising over 2,000 international scientific congresses with more than 500 proceedings appearing in leading international publications.

For more information visit Excemed

The MS Society of Malta

De MS-vereniging van Malta werd in 1997 opgericht en zorgt op vrijwillige basis voor de uitbreiding en versterking van het openbare bewustzijn, de dienstverlening aan MS-patiënten en hun familie en de revalidatie. De vereniging biedt haar leden die aan MS lijden, vooral gesubsidieerde fysiotherapie aan en voorziet ook in psychotherapie voor het hele gezin. Ze gaat daarnaast op zoek naar nieuwe kennis, die ze verspreidt en toepast ten behoeve van MS-patiënten.

For more information visit MS Malta

MS Nurses Australasia

MS Nurses Australasia (MSNA Inc) is the peak body for MS Nurses in the Southern Hemisphere, providing education and support for MS nurses and other health care professionals in Australia and New Zealand. MSNA Inc, as the peak body for multiple sclerosis nursing in Australasia, endeavours to support the advancement of the specialty of MS Nursing. MSNA Inc strives to provide professional development opportunities for nurses with continuing education opportunities, support of nurse led research and peer networking.

For more information visit MS Nurses Australasia

© Copyright EMSP VZW