Τα μαθήματά μας. - MS Nurse PRO

Τα μαθήματά μας.

Ανακαλύψτε τα μαθήματά μας.

Τα πρώτα πέντε μαθήματα αποτελούν το βασικό μας πρόγραμμα.

Για κάθε ολοκληρωμένο μάθημα, στα μέλη απονέμεται ένα σήμα που εμφανίζεται στο προφίλ τους. Ένα πιστοποιητικό ολοκλήρωσης είναι επίσης διαθέσιμο για λήψη μετά την επιτυχή ολοκλήρωση κάθε επιμέρους μαθήματος. Με την επιτυχή ολοκλήρωση και των 5 μαθημάτων στο πρόγραμμα ίδρυσης, τα μέλη θα λάβουν ένα πιστοποιητικό διαπίστευσης και έως 30 ώρες αξίας συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης.

Μάθημα 1: Κατανοώντας τη σκλήρυνση κατά πλάκας

Είναι σημαντικό για τους Νοσηλευτές της ΣΚΠ να έχουν μια εκτίμηση των παθοφυσιολογικών μηχανισμών που συμβάλουν στην ανάπτυξη της σκλήρυνσης κατά πλάκας. Αυτό θα τους παρέχει τις βασικές έννοιες και πληροφορίες που απαιτούνται για να απαντήσουν στις ερωτήσεις των ασθενών σχετικά με το τι προκαλεί την ασθένεια τους και πώς η ασθένεια θα επηρεάσει τη μελλοντική τους ζωή.

Μάθημα 2: Κλινική παρουσίαση

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται οι διάφοροι τύποι της ΣΚΠ και τα κλινικά χαρακτηριστικά τους, συμπεριλαμβανομένης της άτυπης παρουσίασης της νόσου. Επίσης θα συζητηθούν και θα καθοριστούν τα πιο κοινά συμπτώματα, καθώς και η πρόγνωση για τα άτομα με σκλήρυνση κατά πλάκας.

μάθημα 3: Διάγνωση και αξιολόγηση της ΣΚΠ

Αυτή η ενότητα θα εξηγήσει τα κριτήρια μαζί με τα σχετικά διαγνωστικά εργαλεία, τα αποτελέσματά και τις συνέπειές τους με τέτοιο τρόπο που να μπορούν εύκολα να κατανοηθούν και να ερμηνευτούν από τους Νοσηλευτές ΣΚΠ και στη συνέχεια να μεταδοθούν στους ασθενείς. Αυτό είναι σημαντικό, όχι μόνο από άποψη ανταλλαγής πληροφοριών, αλλά και για τη ζωτική ανάπτυξη μιας ισότιμης σχέσης που βασίζεται στην εμπιστοσύνη μεταξύ του ατόμου και του Νοσηλευτή ΣΚΠ.

σειρά μαθημάτων 4: Η θεραπεία στη ΣΚΠ

Σε αυτή την ενότητα εξετάζεται η φαρμακευτική αντιμετώπιση της σκλήρυνσης κατά πλάκας (ΣΚΠ). Θα συζητηθούν οι τροποποίητικές της νόσου θεραπείες (DMT), μαζί με τα ζητήματα στα οποία εμπλέκεται το νοσηλευτικό προσωπικό. Επιπλέον, θα συζητηθούν οι στρατηγικές αντιμετώπισης των συμπτωμάτων με έμφαση στη φαρμακευτική παρέμβαση.

σειρά μαθημάτων 5: Φροντίδα και Υποστήριξη

Ο Νοσηλευτής ΣΚΠ είναι μια υποστηρικτική παρουσία σε όλη την εμπειρία του ατόμου που ζει με ΣΚΠ, παρέχοντας ολοκληρωμένες, τεκμηριωμένες πληροφορίες, απαντώντας σε ερωτήσεις, διευκρινίζοντας (μεταφράζοντας) ανακοινώσεις προς και από τον ιατρό, αναζητώντας στοιχεία σε χρήσιμες πηγές, και διασφαλίζοντας ότι το άτομο με ΣΚΠ είναι ένας αυτόνομος συμμετέχων στην φροντίδα του εαυτού του. Οι πληροφορίες και η συνεχής υποστήριξη από το Νοσηλευτή είναι το κλειδί στη διευκόλυνση της ικανότητας των ατόμων να θέτουν, να μοιράζονται και να συμφωνούν με τους στόχους της διεπιστημονικής ομάδας.

Πρόγραμμα

Μάθετε για τα προγράμματα MS Nurse PRO

Το MS Nurse PRO προσφέρει δύο Βασικά Προγράμματα Ειδικότητας: 

© Copyright MS Nurse PRO