Τα μαθήματά μας.

Ανακαλύψτε τα μαθήματά μας.

Τα πρώτα πέντε μαθήματα αποτελούν το βασικό μας πρόγραμμα.

Για κάθε ολοκληρωμένο μάθημα, στα μέλη απονέμεται ένα σήμα που εμφανίζεται στο προφίλ τους. Ένα πιστοποιητικό ολοκλήρωσης είναι επίσης διαθέσιμο για λήψη μετά την επιτυχή ολοκλήρωση κάθε επιμέρους μαθήματος. Με την επιτυχή ολοκλήρωση και των 5 μαθημάτων στο πρόγραμμα ίδρυσης, τα μέλη θα λάβουν ένα πιστοποιητικό διαπίστευσης και έως 30 ώρες αξίας συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης.

Course 1: Understanding MS: Course
δακτυλογραφώ: μονοπάτι
- Ώρα: 300
- Πιστώσεις:
This course will provide the essential concepts and information required to answer patients’ questions about what causes their disease and how the disease will affect their future life.
δείτε περισσότερα
Course 2: Clinical Presentation
δακτυλογραφώ: μονοπάτι
This course reviews the different types of MS and their clinical features, including atypical presentations of the condition. Common symptoms are discussed and defined, along with the prognosis of people with MS.
δείτε περισσότερα
Course 3: Diagnosis and Assessment
δακτυλογραφώ: μονοπάτι
This course explains the diagnostic criteria for MS along with the associated diagnostic tools, their results and consequences in a manner that a nurse can easily understand and interpret, and then relay to a person who has MS.
δείτε περισσότερα
Course 5: Care and Support
δακτυλογραφώ: μονοπάτι
This course examines the relationship of the person with MS and the nurse. Participants learn about the psychological and social impact MS can have on individuals and their families. This includes mental health issues such as depression and anxiety.
δείτε περισσότερα
Course 6: Rehabilitation in MS
δακτυλογραφώ: μονοπάτι
This course highlights the importance and relevance of rehabilitation for the quality of life of people living with MS.
δείτε περισσότερα
Course 7: Research in MS Nursing Practice
δακτυλογραφώ: μονοπάτι
- Ώρα: 300
- Πιστώσεις:
This course provides nurses with a clear understanding of the value of research and why it is important in MS nursing.
δείτε περισσότερα
Course 4: Treating MS (NEW)
δακτυλογραφώ: μονοπάτι
Course 4 reviews the pharmacologic management of MS. It explores current disease modifying therapies (DMTs) and associated nursing issues. Symptom management is discussed with an emphasis on pharmacologic management.
δείτε περισσότερα
Digital Skill in Clinical Neuroscience Nursing Practice
δακτυλογραφώ: μονοπάτι
This course focus on digital skills empowerment to support neuroscience nurses involved in the management of people with MS
δείτε περισσότερα
Misinformation affecting Family Planning
Misinformation affecting Family Planning
δακτυλογραφώ: μονοπάτι
This presentation (PDF) was created by experts from the Val d'Hebron MS Centre of Barcelona (CEMCAT).
δείτε περισσότερα
Pregnancy Clinic
Pregnancy Clinic
δακτυλογραφώ: μονοπάτι
This presentation (PDF) was created by Daisy Cam, lead MS Clinical Nurse Specialist at the Sheffield Teaching Hospitals NHS Foundation Trust (UK)
δείτε περισσότερα
Transition Pediatric Adult MS services
Transition Pediatric Adult MS services
δακτυλογραφώ: μονοπάτι
This presentation (PDF) was created by Lucy Lyons, MS advanced Nurse Practitioner at the University College London Hospitals (NHS), UK.
δείτε περισσότερα

Πρόγραμμα

Μάθετε για τα προγράμματα MS Nurse PRO

Το MS Nurse PRO προσφέρει δύο Βασικά Προγράμματα Ειδικότητας: 

© Copyright EMSP VZW