Μάθημα 2: Κλινική παρουσίαση

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται οι διάφοροι τύποι της ΣΚΠ και τα κλινικά χαρακτηριστικά τους, συμπεριλαμβανομένης της άτυπης παρουσίασης της νόσου. Επίσης θα συζητηθούν και θα καθοριστούν τα πιο κοινά συμπτώματα, καθώς και η πρόγνωση για τα άτομα με σκλήρυνση κατά πλάκας.

Τι θα μάθετε

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της δραστηριότητας, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι σε θέση:

 • Να εξηγούν την έννοια του όρου «κλινικά μεμονωμένο σύνδρομο».
 • Να προσδιορίζουν τους διαφορετικούς τύπους της ΣΚΠ και τη φυσική τους εξέλιξη.
 • Να περιγράφουν τη ποικιλότητα σε ό,τι αφορά την κλινικη πορεία της ΣΚΠ και την αναπηρία.
 • Να καθορίσουν τη φύση και τις επιπτώσεις των πιο συχνών συμπτωμάτων των ασθενών με σκλήρυνση κατά πλάκας.
 • Να εξηγούν τις προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό αυτών των συμπτωμάτων.
 • Να περιγράψουν τα χαρακτηριστικά μίας υποτροπής της ΣΚΠ.
 • Να εντοπίσουν τα βασικά ερωτήματα που πρέπει να υποβάλουν σε ένα άτομο με ΣΚΠ, σε περίπτωση υποψίας μίας υποτροπής.
 • Να βοηθήσουν ένα άτομο με ΣΚΠ να διακρίνει ανάμεσα στην διακύμανση των συμπτωμάτων, την υποτροπή και την πιθανή λοίμωξη, και να κατανοήσουν τους παράγοντές που τα προκαλούν.
 • Να παρουσιάσουν την διαφορά μεταξύ της όψιμης έναρξης στην ενήλικη ζωή και της πρώιμης έναρξης της σκλήρυνσης κατά πλάκας.
 • Να ορίσουν την όψιμη έναρξη της ΣΚΠ.
 • Να περιγράψουν άλλες σπάνιες μορφές της ΣΚΠ.
 • Να προσδιορίζουν τους παράγοντες εξέλιξης και τα συμπτώματα με προβλεπτικό χαρακτήρα για τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα

Ομάδα στόχος
Αυτή την δραστηριότητα σχεδιάσθηκε για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των νοσηλευτών, που ενδιαφέρονται για τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης ατόμων με ΣΚΠ.

Διάρκεια

Εκτιμώμενος χρόνος για την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας: 5 ώρες

Μέθοδος Συμμετοχής

 1. διαβάσουν τους στόχους μάθησης και τις δημοσιεύσεις του Τμήματος  
 2. να συμμετέχουν σε ολόκληρη την εκπαιδευτική δραστηριότητα, που αποτελείται από 5 βασικές ενότητες
 3. να ολοκληρώσουν τα τεστ που ακολουθούν κάθε ενότητα, δίνοντας την καλύτερη δυνατή απάντηση σε κάθε ερώτηση, και  
 4. να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα αξιολόγησης για κάθε ενότητα.  

Με την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των 5 τεστ (75% και πάνω) και των ηλεκτρονικών φορμών αξιολόγησης, θα σας στείλουμε μια δήλωση πιστοποίησης την οποία μπορείτε να κατεβάσετε, να αποθηκεύσετε και να εκτυπώσετε.

πρακτικές πληροφορίες

Πιστώσεις
7
© Copyright EMSP VZW