Felhasználási feltételek és magatartási kódex

WEBSITEAZ MS NURSE PRO PLATFORMRA ÉS AZ MS NURSE PRO WEBOLDALRA VONATKOZIK

1. cikk - Kapcsolattartási adatok

European Multiple Sclerosis Platform aisbl
Rue Auguste Lambiotte 144
1030 Brussels
Belgium

Belgian Crossroads Bank for Enterprises: 0473.317.141

E-mail: [email protected]

2. cikk - Definíciók

Az alábbi fogalmak a továbbiakban nagybetűvel jelölve a felhasználási feltételekben az alábbi jelentéstartalommal bírnak:

 • Kurzus: vonatkozhat egy oktatási modulra, tanítási vagy oktatási anyagokra, illetve tréningekre, amelyek az MS Nurse PRO Platformon elérhetőek
 • EMSP: Európai Sclerosis Multiplex Platform aisbl
 • Általános Felhasználói Feltételek: az általános felhasználói feltételek, amelyek az 1-10. pontokban szerepelnek, és az MS Nurse PRO platform használatára vonatkoznak. 
 • Látogató: minden természetes személy, aki meglátogatja a Weboldalt, anélkül, hogy Felhasználóként regisztrálna
 • MS Nurse PRO Platform: az EMSP által tárolt és fenntartott platform, amelyen keresztül egy e-learning képzési tanterv és szociális tanulási lehetőségek érhetők el nővérek számára
 • Weboldal: az MS Nurse PRO Platform weboldala
 • Adatvédelmi Irányelv: az MS Nurse PRO Platform és a Weboldal Adatvédelmi és Süti kezelési irányelve
 • Felhasználó: minden természetes személy, aki regisztrál az MS Nurse PRO Platformon Kurzust keresve ÉS betöltötte a megfelelő életkort, azaz elmúlt legalább 16 éves.


3. cikk - MS Nurse PRO Platform

Az EMSP a sclerosis multiplex különböző vonatkozásaival kapcsolatban biztosít Kurzusokat és tréningeket az MS Nurse PRO Platformon keresztül. Ezeket a Kurzusokat egyszerű megtalálni az MS Nurse PRO Platformon keresztül. 

Egy Látogató felkeresheti az MS Nurse PRO Weboldalt, de nem tud részt venni vagy feliratkozni egyik Kurzusra sem anélkül, hogy előzőleg Felhasználóként regisztrált volna.

A Felhasználó által biztosított adatok és preferenciák segítségével felajánljuk a számára megfelelő Kurzusokat, ő ezek közül tud választani. 

Ezen felül az MS Nurse PRO Platform biztosít egy fórumot is, amelyre a Felhasználók üzeneteket vagy dokumentumokat küldhetnek (pl. kérdéseket, vagy a beszélgetés során releváns, harmadik féltől származó linkeket, vagy kommenteket).

Bármely elküldött üzenetnek meg kell felelnie az MS Nurse PRO magatartási kódexében foglaltaknak, amelyet az 1. Függelékben részletezünk. Ez szerves részét képezi az Általános Felhasználói Feltételeknek.

Azáltal, hogy Felhasználóként regisztrál, és/vagy használja az MS Nurse PRO Platformot, a Felhasználó határozottan kijelenti, hogy ezeket az Általános Felhasználói Feltételeket elolvasta és elfogadta.

Ezen Általános Felhasználói Feltételekből tartalmat törölni tilos, ez minden egyéb irányelvet felülír és minden esetben megnyitható az MS Nurse PRO Platformról. Az Általános Felhasználói Feltételek bármilyen változtatásába írásban bele kell egyezni

4. cikk - Tiltakozás

Minden Felhasználó, aki használni szeretné az MS Nurse PRO Platformot, meg kell, hogy adjon bizonyos személyes adatokat a regisztrációhoz/az MS Nurse PRO Platform használatához, hogy az MS Nurse PRO Platform folytathassa a munkát az EMSP jogos érdekében, a tevékenység végzésének keretrendszerén belül. 

Minden Kurzus és a felhasználók számára az MS Nurse PRO Platform által biztosított oktatási és tananyag kizárólag edukációs célt szolgál. Minden Kurzust egy oktatási intézménytől elvárható óvatossággal alkottak meg.

5.  cikk - Felhasználói fiók

A Felhasználói fiókot a felhasználó hozza létre; egy felhasználónévvel és egy jelszóval lehet hozzáférni.

A Felhasználói fiók az EMSP tulajdona marad. Ön csak az MS Nurse PRO Platformhoz jogosult hozzáférni az Ön számára biztosított Felhasználói fiókon keresztül. 

Ahhoz, hogy létrehozzon egy Felhasználói fiókot, az alábbi információkat kell megadnia:

 • vezeték- és keresztnév;
 • jelszó
 • e-mail cím

A Felhasználói fiókot és az Ön személyes adatait kizárólag a MS Nurse PRO Platformon keresztül kezeljük. 

A Felhasználói fiókhoz tartozó név (vagy egyéb bejelentkezési adat és a jelszó megadásával fér hozzá az MS Nurse PRO Platformhoz. A megadott e-mail címen keresztül tudunk kommunikálni Önnel, menedzselni és figyelemmel kísérni a Felhasználói fiókját, és információkat küldeni Önnek az MS Nurse PRO Platformmal kapcsolatban.

Alapfeltétel, hogy a Felhasználói fiók megfeleljen az alábbi szabályoknak: 

 • a személyes adatoknak pontosaknak, leellenőrizhetőknek, teljeseknek és naprakészeknek kell lenniük.
 • beleegyezik, hogy nem használ köztes szervereket (ú.n. proxy-kat), sem a Felhasználói fiók regisztrálásához, sem az ahhoz való hozzáféréshez. 
 • A Felhasználói fiók automatizált létrehozása és/vagy a hamis vagy lopott személyazonossággal történő regisztráció szigorúan tilos.

Miután regisztrálta a Felhasználói fiókját, felajánljuk a lehetőséget, hogy a profilját kiegészítse, illetve, hogy további adatok megadásával javítson az MS Nurse PRO Platform felhasználói élményén, , mint például (a lista nem teljes): 

 • fénykép
 • születési dátum
 • nem
 • város
 • ország
 • nyelv
 • iskolai végzettség
 • foglalkozás
 • a szakmában eltöltött idő
 • bemutatkozás
 • érdeklődési kör

Ha az információk valamelyike megváltozna (pl. postacím vagy e-mail cím), azt a profiljában frissítenie kell.

6. cikk - Szellemi tulajdon joga, felhasználás joga

Minden, az MS Nurse PRO-hoz és az MS Nurse PRO platformhoz tartozó szellemi tulajdon joga (beleértve az esetleges módosításokat és kiterjesztéseket) tartósan az EMSP-t és/vagy a szerződött szolgáltatóit illeti meg. 

Az MS Nurse PRO Platformon található védjegyek, logók, képek, fényképek, animációk, videók és szövegek az EMSP szellemi tulajdonát képezik, és tilos őket reprodukálni, felhasználni, kiadni, terjeszteni, eladni vagy bemutatni az EMSP egyértelműen megfogalmazott, előzetes, írásba adott felhatalmazása nélkül. 

A felhasználó tudomásul veszi ezt a tényt.

Az EMSP nem biztosít kizárólagos jogot a Felhasználónak, hogy az MS Nurse PRO Platformot használja, az Általános Felhasználói Feltételekben foglaltaknak megfelelően. 

A Felhasználó számára a használat joga attól fogva él, amikor a Felhasználó regisztrált vagy hozzájutott az MS Nurse PRO Platformhoz. 

Amennyiben a Felhasználó megsérti az Általános Felhasználói Feltételeket vagy azok kiegészítéseit és/vagy nem megfelelően használja és/vagy visszaél az MS Nurse PRO Platformmal, az EMSP fenntartja a jogát, hogy a Felhasználótól azonnal megvonja az MS Nurse PRO Platformhoz való hozzáférés lehetőségét, és/vagy letiltsa és/vagy törölje, előzetes értesítés nélkül. Az EMSP fenntartja a jogát, hogy amennyiben szükségesnek érzi, jogi lépéseket tegyen a szellemi tulajdonával kapcsolatos érdekeinek védelmében.

Az EMSP a saját hatáskörében újíthatja meg az MS Nurse PRO Platformot. Az EMSP ezen újítások és javítások kivitelezéséről idejében értesíteni fogja a Felhasználót, amennyiben ezek fontosak az MS Nurse PRO Platform használata szempontjából. Ezt minden esetben az EMSP ítéli meg.

7.  cikk - Az MS Nurse PRO Platform hozzáférhetősége

Az EMSP előzetes értesítés nélkül megszűntetheti vagy korlátozhatja az MS Nurse PRO Platformhoz való hozzáférés lehetőségét, amennyiben ez szükséges az MS Nurse PRO Platform karbantartásához, módosításához vagy javításához, vagy bármilyen egyéb okból, anélkül, hogy az EMSP számára a Felhasználó irányába kártérítési kötelezettséget hozna létre.

8. cikk - Felelősség

Az EMSP elkötelezett amellett, hogy a tőle telhető legjobb szolgáltatást nyújtsa, de nem szavatolja az egyén számára megfelelő Kurzus megtalálását.

Az MS Nurse PRO Platformon és a Weboldalon található információk általános jellegűek. Az információk nem egyéni vagy meghatározott körülmények szerint személyre szabottak, így nem tekinthetők személyes, szakértői vagy jogi tanácsadásnak a Felhasználó irányába. A Kurzusok kizárólag oktatási célokat szolgálnak. 

Az EMSP minden tőle telhetőt megtesz, hogy meggyőződjön róla, hogy az elérhető információt teljesek, helyesek, pontosak és naprakészek legyenek. Az EMSP minden szükséges lépést megtesz, hogy a Felhasználó azon adatait, amelyeket az MS Nurse PRO Platformba bevitt, megvédje a megsemmisüléstől, a lopástól vagy a jogosulatlan hozzáféréstől.

A fenti erőfeszítések ellenére az elérhető információk lehetnek tévesek.

Amennyiben a rendelkezésre bocsátott információ pontatlanságokat tartalmazna, illetve amennyiben egyes, az MS Nurse PRO Platformon keresztül közvetlenül vagy közvetetten szolgáltatott információk elérhetetlenné válnának, az EMSP minden tőle telhetőt megtesz, hogy ezt a lehető leghamarabb javítsa.

Ugyanakkor az EMSP nem vállal felelősséget azon - közvetett vagy közvetlen - károkért, amelyek az MS Nurse PRO Platformon szereplő információk felhasználásából adódtak. Szintén nem vállal felelősséget a fenti információk pontatlanságaiból adódó közvetett vagy közvetlen károkért sem.

Amennyiben Ön pontatlanságokat észlel az MS Nurse PRO Platformon keresztül elérhető információkban, és/vagy azok jogtalan felhasználását észleli, felveheti a kapcsolatot az MS Nurse PRO Platform rendszergazdájával. Ezt az 1. pontban szereplő elérhetőségeken keresztül teheti meg. 

Az MS Nurse PRO Platform és a Weboldal tartalmát (beleértve az esetleges linkeket) minden esetben értesítés vagy közlés nélkül megváltoztathatják, módosíthatják vagy kiegészíthetik. Az EMSP nem szavatolja az MS Nurse PRO Platform és Weboldal kifogástalan működését, és semmilyen módon nem vonható felelősségre azok hibás működéséért vagy az átmeneti hozzáférhetetlenségéért, illetve azon közvetett vagy közvetlen károkért, amely az MS Nurse PRO Platform vagy Weboldal megnyitásából, illetve használatából adódna.

Az EMSP semmilyen körülmények között sem tehető sem közvetlenül, sem közvetetten felelőssé, sem sajátos, sem semmilyen egyéb módon azokért a károkért, amelyek az MS Nurse PRO Platform és Weboldal - különösen az elérhető linkek és hiperlinkek használatából adódnak. A károk közé tartozhatnak többek között a veszteségek, egyes munkafolyamatok megszakadása, a számítógépes rendszer programjainak vagy egyéb adatainak károsodása, az eszközök, szoftverek, vagy egyebek meghibásodása.

Az MS Nurse PRO Platformon vagy Weboldalon szerepelhetnek harmadik felek weboldalainak hiperlinkjei (pl. fizetési modulok), vagy ezekre közvetetten is hivatkozhatnak. Az ilyen weboldalakra mutató linkek közzététele nem jelenti a tartalmukkal történő automatikus egyetértést.  Az EMSP határozottan kijelenti, hogy ezen linkek/weboldalak tartalmára, vagy egyéb jellemzőire semmilyen befolyása nincs, és semmilyen esetben sem terheli felelősség a tartalmukért, vagy egyéb jellemzőikért, illetve a használatuk által elszenvedett semmilyen egyéb kárért.

A Felhasználó elismeri és elfogadja, hogy az MS Nurse PRO Platform sohasem lehet tökéletes vagy 100%-ban mentes minden hibától, és hogy nem minden hibát fog (tud) kijavítani, noha az EMSP mindent megtesz, ami tőle telik, hogy így tegyen.

9. cikk - A vonatkozó törvényi szabályozások és az illetékes bíróság

A jelen felek közötti megegyezésre a belga törvények vonatkoznak. Vitatott kérdések és/vagy nem fizetés esetén csak a brüsszeli bírói körzet bíróságainak van jogosultsága eljárni.

10. cikk - Adatvédelmi irányelv

Az EMSP Adatvédelmi és Sütik használatával kapcsolatos Irányelve része ezen Általános Felhasználói Feltételeknek.

A Weboldal használatával, az MS Nurse PRO Platform használatával és/vagy az EMSP számára történő személyes adatszolgáltatással a Felhasználó vagy a Vendég visszavonhatatlanul és megmásíthatatlanul beleegyezik a jelen Adatvédelmi és Sütik használatával kapcsolatos Irányelvében foglalt kitételekbe. Ezek megtekinthetők a Weboldalon és az MS Nurse PRO Platformon. Figyelmesen olvassa el ezt az Irányelvet, mivel tartalmazza az Ön jogait és kötelezettségeit, mint Látogató, vagy mint Felhasználó, amelyek a Weboldal és az MS Nurse PRO Platform használatára, valamint az EMSP-re vonatkoznak. 

1. MELLÉKLET

A FÓRUMOKRA VONATKOZÓ MAGATARTÁSI SZABÁLYZAT

A Platform fórumait azért hozták létre, hogy barátságos környezetet biztosítsanak az MS Nurse PRO Nővérképzési Program résztvevői számára, ahol megoszthatják tapasztalataikat, kérdéseket tehetnek fel, segítséget kérhetnek, visszajelzéseket adhatnak, és egyúttal közösséget hozhatnak létre.

Éppen ezért, az irányelvek és a magatartási szabályzat betartása elengedhetetlen a fórumok harmonikus működéséhez. 

Összeállítottunk néhány alapvető és követendő irányelvet a hozzászólások közzétételére vonatkozóan, ezt követően pedig részletezzük a fórumokra vonatkozó magatartási szabályzatot.  

Az élvezetes és egészséges légkör megteremtéséhez fontos, hogy Ön is megértse, milyen viselkedést várunk el a felhasználóktól. Ezért arra kérjük, hogy olvassa át a fórumokra vonatkozó magatartási szabályzatunkat. 

Hozzászólás előtt:

 • Mindig használja a kereső funkciót, hogy nem hoztak-e létre már korábban hasonló témát, illetve a keresett információ nem szerepel-e máshol. 
 • Tájékozódjon a hozzászólások közzétételére vonatkozó szabályokról az adott alfórumokon.
 • Bizonyosodjon meg arról, hogy a fórum megfelelő részét használja. 
 • Amennyiben elveszítette a jogosultságát hozzászólás létrehozásához, esetleg egyéb módon szankcionálták, ne hozzon létre másodlagos felhasználói fiókot, mert az végleges kitiltást vonhat maga után. 

Hozzászólás létrehozásakor:

 • Ügyeljen a helyesírásra. 
 • A hozzászóláskor kerülje a csetelésre vagy a szöveges üzenetekre jellemző viselkedést, szófordulatokat, ne használjon túl sok rövidítést.
 • Legyen tiszteletteljes és udvarias. 

A fórumokra vonatkozó magatartási szabályzat

Sértő nyelvezet és tartalom

Nem használhat olyan tartalmat, vagy hivatkozhat olyan tartalomra, amely káromkodást vagy olyan nyelvezetet használ, amelyet egy ésszerű személy sértőnek, obszcénnek vagy más módon helytelennek találhat. Ön vállalja, hogy ennek megfelelően viselkedik. Az alábbiakban bemutatunk néhány konkrét példát a sértő nyelvezetre és tartalomra:

1. Sértegetés: Nem megengedett a lejárató, bántó hangnem, többek között a személyeskedő vagy sértegető üzenetek. 

2. Támadás: nem megengedett az agresszív fellépés a felhasználókkal szemben, sem szóbeli, sem írott formában, beleértve az EMSP vagy az MS Nurse PRO munkatársait is. Amennyiben ilyen viselkedést tapasztal más felhasználónál vagy a munkatársak valamelyikénél, kérjük, jelentse az alábbi email címen:  [email protected], de ne használja a fórumot erre a célra. 

3. Gyűlöletkeltő csoportok, gyűlöletbeszéd, politikai és vallási nézetek: A gyűlöletkeltés egyetlen formája sem megengedett. A fórum nem használható fel olyan szervezetekben való részvételre vagy azok létrehozására (legyen az hivatalos vagy sem), amelyek ideológiája vallási vagy etnikai hovatartozás, szexuális irányultság ellen irányul, rasszista vagy szexista filozófiákon alapul. Továbbá, a szórakoztató és pozitív környezet fenntartása érdekében, nem hozhat létre politikával vagy vallással kapcsolatos bejegyzéseket. 

4. Illegális tartalom és pornográfia: Illegális vagy pornográf tartalom közzététele vagy hirdetése nem megengedett ezeken a fórumokon. 

5. Szerzői jogok megsértése: Ne tegyen közzé szerzői jogvédelem alatt álló anyagokat. 

6. Petíciók/szavazások és weboldal-szavazások: A petíció nem összekeverendő a javaslattal, ilyen jellegű hozzászólások az adott témában közzé tehetőek. A hozzászólások akkor minősülnek petíciónak/szavazásnak, ha arra kérnek más felhasználókat, hogy egy javasolt petíciót/szavazást fogadjanak el, vagy virtuálisan írják alá. A megfelelő fórumokon közzé tehető petíció/szavazás, de figyelembe kell venni, hogy a téma tartalmára a fórum magatartási szabályai ugyanúgy vonatkoznak, tehát azt az EMSP vagy az MS Nurse PRO munkatársai felül fogják azt vizsgálni. A weboldal-szavazás az EMSP és MS Nurse PRO munkatársai részére fenntartott weboldal funkció, amely a kezdőlapon található. Weboldal-szavazás indítására irányuló javaslattal vagy kéréssel az [email protected] email címen fordulhatnak a munkatársainkhoz. 

Szándékos akadályozás, rombolás

A fórum akadályozása, a (tematikai vagy technikai) rombolás vagy annak kísérlete nem megengedett sem a fórumon belül, sem a felhasználókkal vagy a munkatársakkal szemben. Az alábbiakban néhány konkrét példát mutatunk be:

 1. Trollkodás: Nem vehet részt „trollkodásban”, azaz nem tehet közzé szándékosan olyan negatív hozzászólásokat, amelyekkel másokat provokálhat, hogy bizonyos módon reagáljanak azokra. Kérjük, vegye figyelembe, hogy más felhasználók trollként való nyilvános megvádolása önmagában is a trollkodás egyik formája lehet. Ezenkívül, ne posztoljon vagy indítson újra korábban zárolt, törölt vagy más szabályt sértő bejegyzést vagy beszélgetést.
 2. Kirohanás: Bár szívesen fogadjuk a visszajelzéseket, töröljük a túlzottan negatív hozzászólásokat, a nem-konstruktív, a kulturálatlan, valamint a Platform szellemiségének demoralizálását célzó bejegyzéseket.
 3. Erőszak: Az erőszak egyetlen formája sem megengedett - mások lekicsinylése, zaklatása, szándékos félrevezetése, stb.
 4. Témán kívüli (offtopik)/ ismétlődő bejegyzések (multi- és cross-posting): Nem küldhet el olyan üzeneteket, amelyek nem kapcsolódnak a szóban forgó témához, a téma „kisiklását” idézve elő. Nem indíthat el olyan magán beszélgetést, amely kizárólag egyetlen címzetthez szól. 
 5. Előretolás (bumping)/régi beszélgetés újraélesztése/újraposztolása (necro-post): Nem posztolhat üzeneteket egy régi témában pusztán azért, hogy azt visszahelyezze a fórum vagy a hírfolyam elejére, hogy ezáltal indokolatlan figyelmet kapjon a topik. 
 6. Rongálás (spamming): Más felhasználók zaklatására (vagy abúzálására) nem használhatja fel a fórumot. Rongálásnak vagy „elárasztásnak” (flood) minősül ugyanannak a szónak, üzenetnek, karakternek vagy egyébnek a többszöri posztolása, indokolatlan figyelem felhívás érdekében vagy mások általános bosszantására. Ez vonatkozik a halandzsa vagy a témához nem kapcsolódó üzenetekre is. Kerülje a felesleges idézeteket. A többszörös idézeteket tartalmazó bejegyzések indokolatlanul hosszúak, gyorsan kitölthetik az oldalt, akárcsak a spam.  Általában egy-két idézet elegendő, minden további részt törölni kell, mielőtt a hozzászólást véglegesen elküldené.  
 7. A felhasználói adatok és a személyes azonosításra alkalmas információk megosztása: Saját biztonsága érdekében ne ossza meg a felhasználói fiókjának adatait, vagy a bejelentkezési adatait a nyilvános fórumokon. Nem oszthatja meg más felhasználók vagy az EMSP munkatársainak személyes adatait. A nyilvános fórumokat ne használja a moderálással és a szankciókkal kapcsolatos vitákra, illetve magánjellegű beszélgetést se folytasson az EMSP munkatársaival. Az [email protected] e-mail címen keresztül felveheti a kapcsolatot az EMSP vagy az MS Nurse PRO MS Nurse PRO megfelelő munkatársával.  
 8. Megtévesztés: Nem adhatja ki magát más személynek vagy entitásnak, illetve megtévesztés céljából nem tüntetheti fel magát az EMSP vagy az MS Nurse PRO alkalmazottjának, képviselőjének vagy a szervezettel kapcsolatban álló más személynek. Ide tartozik a személyes adatokkal való visszaélés is. 
 9. Hirdetés: Az EMSP vagy az MS Nurse PRO kifejezett engedélye nélkül nem reklámozhat, illetve nem hirdethet harmadik féltől származó szolgáltatásokat vagy termékeket, akár kereskedelmi célból, akár haszonszerzés céljából.

Az MS Nurse PRO értesítése 

Jelentheti az MS Nurse Pro-nak azokat a hozzászólásokat vagy beszélgetéseket, amelyekről úgy találta, hogy megsértik a fórum jelen szabályzatát. Ez a funkció leegyszerűsíti a moderátorok munkáját, ugyanakkor nem szabad visszaélni vele. Ha a beszélgetésről vagy a bejegyzésről kiderül, hogy valójában megfelel a szabályzatnak, a téves bejelentés büntetést von maga után.

Kérjük, ne válaszoljon azoknak, akik nem tartják be a fórum szabályzatát, ne járuljon hozzá további hozzászólásokkal a szabályzat megsértéséhez. Emellett megkérjük, hogy ne végezzen moderátori feladatokat. A szabályzat megsértése esetén kérjük, hogy jelentse a beszélgetést vagy a hozzászólást, és ha szükséges, lépjen kapcsolatba a moderátorral, hívja fel a figyelmét a problémára. Ne próbáljon meg vitatkozni a felhasználóval, az csak tovább fogja őt ösztönözni.

Íme néhány szabály és útmutatás a bejegyzések vagy a beszélgetések bejelentéséhez:

Amit ön megtehet:

 • A jelentésben másolja át a hozzászólás vagy a beszélgetés hivatkozásának linkjét. 
 • Többszörös szabálysértésnél adjon hozzá egy másik felhasználó által lementett linket is.
 • Jelentse a topikot és kérje annak lezárását. 
 • Jelezze nekünk, ha egy vagy több érvénytelen hivatkozást talál egy topikban.

Kérjük, hogy:

 • Ne jelentse az EMSP vagy az MS Nurse PRO alkalmazottját, használja inkább a következő e-mailt: [email protected].
 • Ne jelentse a spamküldő összes beszélgetését vagy hozzászólását. Elegendő néhány linket mellékelni, ezek alapján a felhasználó összes posztját át tudjuk nézni. 
 • Ne jelentsen csak azért egy beszélgetést vagy hozzászólást, mert azzal nem ért egyet. 
 • Ne kérje ki a véleményünket egy adott témával kapcsolatban. 
 • Ne figyelmeztessen minket az általunk elkövetett helyesírási hibákra.
 • Ne jelentsen kizárólag abból a célból, hogy a moderátor csapat felfigyeljen önre. 
 • Ne figyelmeztesse vagy jelentsen olyan felhasználót, akit már korábban jelentettek.

Aki nem tiszteli, illetve nem tartja be a fórum magatartási szabályzatát, szankciókkal sújtható, amely akár a fórumról való végleges kitiltást is jelentheti.

© Copyright EMSP VZW