Adatvédelmi és süti felhasználási irányelvek

Olvassa el figyelmesen az alábbi irányelveket. Ezek tartalmazzák a jogait, és kötelezettségeit az Európai Sclerosis Multiplex Platform aisbl (a továbbiakban: EMSP) irányában.

Ez az adatvédelmi és süti felhasználási irányelv módosulhat, vagy frissülhet, így javasoljuk, hogy rendszeresen ellenőrizze.

1 - Általános tudnivalók

1.1 Ez az adatvédelmi irányelv ismerteti, hogy személyes adatait hogyan kezeljük a MS Nurse PRO Platform, valamint a weboldal használata során. Az adatok feldolgozása az EMSP felelősségére történik, irodájuk a Rue Auguste Lambiotte 144, 1030 Brüsszel, Belgium cím alatt került bejegyzésre. Banki regisztráció: Belgian Crossroads Bank for Enterprises: 0473.317.141. 

1.2. Az EMSP célja megfelelni a 2016. április 24-ei 2016/679-es, a személyes adatok védelméről szóló európai szabályozásnak. Szintén céljuk betartani sütihasználatára vonatkozó rendelkezéseket, a 2002/58-as eAdatvédelmi Iránymutatás által nyújtott keretrendszer szerint, ennek időszakos kiegészítéseit is figyelembe véve.

1.3. Ahhoz, hogy használhassa az MS Nurse PRO Platformot, a weboldalt, és/vagy személyes adatokat szolgáltathasson az EMSP-nek, be kell töltenie egy meghatározott életkort - egyértelműen meg kell erősítenie, hogy betöltötte a 16. életévét. Az EMSP nem vállal felelősséget a fenti korhatárt be nem töltött, de ennek az ellenkezőjét állító személyek cselekedeteinek következményeiért. Az EMSP fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben erre fény derül, az érintettek személyes adatait eltávolítsa, és megtagadja tőlük az MS Nurse PRO Platform használatának lehetőségét. 

1.4. Azzal, hogy az MS Nurse PRO Platformot használja, és/vagy személyes adatokat szolgáltat az EMSP-nek, kikötés nélkül és visszavonhatatlanul beleegyezik a jelen adatvédelmi és sütihasználati irányelvben foglaltakba.

2 - Az Ön által szolgáltatott személyes adatok 

2.1. amíg a weboldalt vagy az MS Nurse PRO Platformot Vendégként látogatja:

 • IP-cím;
 • helyadatok;
 • sütik által: lásd. 9. cikkely.

2.2. amennyiben Vendégként vagy Felhasználóként feliratkozik valamely hírlevelünkre:

 • e-mail cím;
 • vezeték- és keresztnév;
 • nyelv;
 • ország.

2.3. amíg az MS Nurse PRO Platformot Felhasználóként látogatja:

 • IP-cím;
 • jelszó, e-mail cím, bejelentkezési adatok;
 • helyadatok;
 • sütik által: lásd. 9. cikkely.

2.4. az MS Nurse PRO Platformon Felhasználóként történő regisztrációkor: 

 • vezeték- és keresztnév;
 • jelszó
 • e-mail cím;
 • fénykép
 • születési dátum
 • nem
 • város
 • ország
 • nyelv
 • iskolai végzettség
 • foglalkozás
 • a szakmában eltöltött idő
 • bemutatkozás
 • érdeklődési kör

2.5. az MS Nurse PRO Platform Felhasználójaként:

 • fénykép
 • születési dátum
 • nem
 • város
 • ország
 • nyelv
 • iskolai végzettség
 • foglalkozás
 • a szakmában eltöltött idő
 • bemutatkozás
 • érdeklődési kör

3 - Közvetett módon gyűjtött személyes adatok

3.1. Nyilvános adatok: 

Az EMSP néha nyilvános adatokat dolgoz fel, azaz olyan adatokat, amelyeket kötelessége nyilvánosságra hozni, vagy olyan adatokat, amelyeket Ön saját maga tett nyilvánossá, pl. a szociális média profiljával vagy weboldalával kapcsolatosan, illetve olyan adatokat, amelyek közismertek, vagy általánosan hozzáférhetők.

4 - A feldolgozás célja 

4.1. Általános célok

Az EMSP az összegyűjtött személyes adatokat kizárólag az alábbi célokra fogja használni:

 • felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, jelszó, e-mail cím, város, ország, fénykép, érdeklődési kör, munkahely/intézet, kurzusok vagy oktatási tervek, eredmények vagy teljesítésigazolások, nyelv, postacím, mobil vagy vezetékes telefonszám, jegyzetek, posztok (beleértve harmadik fél linkjeit) vagy kommentek a fórumon vagy a Platformon (ld. 2.4 és 2.5-ös pont) - az MS Nurse PRO platformra történő regisztrációkor, vagy annak használatakor a fenti adatok a regisztrált fiók menedzseléséhez szükségesek - hogy az Ön által kért információkat vagy szolgáltatásokat el tudjuk juttatni Önhöz, illetve, hogy megfeleljünk a jogi követelményeknek. A fentiek jogalapjául az szolgál, hogy mindez egy, az Ön által indított együttműködés végrehajtása.
 • IP-cím és helyadatok (ld. 2.1. pont): az MS Nurse PRO Platform karbantartásához és jobbá tételéhez, valamint a (személyes) adatok olyan anonim statisztikákba bevonásához szükségesek, amelyek alapján az egyes emberek vagy cégek kilétének megállapítása utólag nem lehetséges. Ezek jogi alapja az EMSP azon jogos érdeke, hogy az MS Nurse PRO Platformot és annak szolgáltatásait folyamatosan javíthassa.
 • e-mail cím, nyelv és ország (ld. 2.2. pont) (a hírlevélre történő regisztrációkor) (ld. 2.3. pont) felhasználásának célja, hogy közvetlen marketing anyagokat (automatizált e-mail vagy egyéb elektronikus üzeneteket), hírleveleket, vagy esedékes programokkal (pl. előadások, szemináriumok, új kurzusok stb.) kapcsolatos információkat küldjön Önnek. Ennek jogi alapja az Ön korábbi, határozott hozzájárulása;

4.2. Továbbadás harmadik fél részére:

Az EMSP továbbadhatja az Ön személyes adatait egy harmadik fél részére az alábbi - korlátozott - célokra:

 • olyan technikai szolgáltatók részére, amelyek műszaki támogatást nyújtanak, amennyiben az adatok szükségesek a szolgáltató számára és/vagy amikor a szolgáltatók kötelezhetők az adatok kiadására törvényi kikötések vagy bírósági ítélet okán.
 • olyan harmadik fél részére, amely analitikai, kutatási, vagy oktatási célokra használja fel azokat, de kizárólag akkor, ha a személyes adatokat gondosan anonimizálják.

Az EMSP az észszerűség határain belül megkísérli előzetesen tájékoztatni Önt arról, hogy az EMSP az Ön személyes adatait felfedi a fent említett harmadik félnek, de Ön ezúton tudomásul veszi, hogy ez nem minden esetben megoldható technológiai vagy kereskedelmi szempontból.

Az EMSP nem fogja eladni, bérbe adni, terjeszteni, vagy más módon harmadik fél számára kereskedelmi forgalomban elérhetővé tenni az Ön személyes adatait, kivéve a fent leírtak szerint, vagy amennyiben Ön ehhez előzetesen hozzájárult.

4.3. Jogi követelmények:

Ritka esetekben lehetséges, hogy az EMSP köteles az Ön személyes adatait felfedni bírósági végzésnek megfelelően, esetleg az egyéb kötelező jogi szabályozásoknak történő megfelelés érdekében. Az EMSP az észszerűség határain belül megkísérli előzetesen tájékoztatni Önt, kivéve amennyiben ennek bármilyen jogi korlátja van.  

5 - Az adatfeldolgozás időtartama

A személyes adatokat mi őrizzük meg és dolgozzuk fel, ameddig az adatfeldolgozás céljának szempontjából szükséges. Ezeket a célokat részleteztük az Ön és az EMSP között köttetett szerződés 4. pontjában:

 • felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, jelszó, e-mail cím, város, ország, fénykép, érdeklődési kör, munkahely/intézet, kurzusok vagy oktatási tervek, eredmények vagy teljesítésigazolások, nyelv, postacím, mobil vagy vezetékes telefonszám, jegyzetek, posztok (beleértve harmadik fél linkjeit) vagy kommentek a fórumon vagy a Platformon (ld. 2.4 és 2.5-ös pont): a kért szolgáltatások időtartama alatt, és a vonatkozó törvényi szabályozás által meghatározott időtartam alatt;
 • IP-cím és helyadatok (ld. 2.1. pont): ameddig Ön látogatja a weboldalt, vagy az MS Nurse PRO Platformot;
 • e-mail cím, nyelv és ország (ld. 2.2. pont) (a hírlevélre történő regisztrációkor) (ld. 2.3. pont): a kért szolgáltatások időtartama alatt;

A fent említett személyes adatokat minden esetben az adott jogi követelményeknek megfelelően rögzítjük, az elévülési időszakok betartásával, emiatt kötelesek lehetünk a személyes adatait hosszabb ideig tárolni, pl., hogy az esetleges későbbi jogi követelésekkel szemben megvédhessük magunkat.

6 - Az Ön jogai

6.1. A hozzáférés és az ellenőrzés joga:

 • Az MS Nurse PRO Platformon keresztül az Ön számára adott a lehetőség, hogy bármely időpontban ingyenesen információhoz jusson a személyes adatairól, illetve arról, hogy az EMSP milyen célra használja azokat.

6.2. A javítás, a törlés és a korlátozás joga:

Ön dönti el, hogy a személyes adatait megadja-e az EMSP-nek, kivéve néhány kötelező jogi adatot a regisztrációkor és az MS Nurse PRO Platform használata során. Ezen felül mindig adott a lehetősége arra, hogy javítsa, kiegészítse, vagy törölje a személyes adatait. Ön tudomásul veszi, hogy amennyiben nem ad meg bizonyos adatokat, vagy a későbbiekben törli őket, némely szolgáltatások és termékek nem lesznek (a továbbiakban) elérhetőek. 

Szintén kérheti a személyes adatai feldolgozásának korlátozását.

6.3. A tiltakozáshoz való jog: 

Jogában áll tiltakozni a személyes adatainak feldolgozása ellen is, komoly és jogos indokokból adódóan.

Emellett minden esetben joga van ellenezni, hogy a személyes adatait közvetlen marketing célokra használják fel; ilyenkor nem szükséges az indoklás.

6.4. A szabad adatátvitel joga 

Jogában áll megszerezni az általunk feldolgozott személyes adatait egy strukturált, széles körben elterjedt és számítógép által olvasható formátumban, és/vagy átadni ezeket az adatokat egyéb adatkezelőknek.

6.5. A beleegyezés visszavonásának joga:

Amennyiben az adatok feldolgozásának jogi alapja az Ön előzetes beleegyezése, úgy ezt a beleegyezést jogában áll visszavonni. 

6.6. Jogainak gyakorlása: 

Ld. a 9.4-es és a 11-es pontokat a folyamattal kapcsolatban, valamint, hogy kihez tud fordulni jogai gyakorlásához.

6.7. Automatikus döntések és profilalkotás:

Személyes adatainak feldolgozása nem terjed ki a profilalkotásra, és automatizált döntéshozatalnak sem lesz kitéve. 

6.8. Panasztétel joga:

Jogában áll panaszt tenni a felügyelő hatóságnál. Belgium esetében ez az alábbi:

Adatvédelmi Szolgálat/ Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35
1000 Brussels
Phone +32(0)22744800 or Fax +32(0)22744835
[email protected]

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact

Ezáltal adott a lehetőség, hogy polgári bíróság előtt keressen jogorvoslatot.

Amennyiben kár érné a személyes adatainak feldolgozása következtében, kártérítésért is folyamodhat.

7 - Biztonság és titoktartás

7.1. Olyan biztonsági intézkedéseket fejlesztettünk ki, amelyek célja technikai és szervezeti szinten, hogy megakadályozzák az összegyűjtött személyes adatok megsemmisítését, elvesztését, meghamisítását, módosítását, harmadik fél általi, jogosulatlan megnyitását, az adatok harmadik fél irányába történő véletlen továbbítását, és az adatok bármilyen egyéb jogosulatlan feldolgozását. 

7.2. Az EMSP semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget olyan közvetett vagy közvetlen kárért, amely a személyes adatok egy harmadik fél általi helytelen vagy törvénybe ütköző módon történő felhasználásából származik. Az EMSP biztosítja, hogy amikor a személyes adatok elemzését egy harmadik félnek adja ki, rá is ugyanezen szabályok vonatkozzanak.

7.3. Minden esetben be kell tartania a biztonsági előírásokat, többek között azzal is, hogy megakadályozza, hogy felhasználóneve és jelszava illetéktelen kezekbe kerüljön. Ezáltal Ön az egyedüli felelőse annak, hogy mi történik a számítógépével, IP-címével és az azonosító adataival az MS Nurse PRO Platform használata következtében, csakúgy, mint a fentieket érintő titoktartásért.

8 - Harmadik fél általi hozzáférés

8.1. Hogy fel tudjuk dolgozni a személyes adatait, alkalmazottaink és megbízottjaink számára hozzáférést biztosítunk személyes adataihoz.

8.2. Szavatoljuk az adatvédelem változatlan színvonalát azáltal, hogy erre szerződésben kötelezzük ezeket az alkalmazottakat és megbízottakat. A szerződésben foglalt kötelezettségeik megegyeznek a jelen adatvédelmi szabályzatban leírtakkal.

9 - Sütik

9.1. Mik azok a sütik (cookie-k)? 

A “cookie” egy kis méretű fájl, amelyet a EMSP szervere küld, és a számítógépének vagy okostelefonjának a merevlemezére kerül. A sütikben rögzített információkhoz csak mi férünk hozzá és csak az MS Nurse PRO Platformon tett látogatásának idején.

9.2. Miért használunk sütiket? 

Az MS Nurse PRO Platform azért használ sütiket és hasonló technológiákat, hogy el tudjuk különíteni az Ön felhasználói preferenciáit az MS Nurse PRO Platform más felhasználóiéitól. Ez segít nekünk abban, hogy jobb felhasználói élményt nyújtsunk Önnek, miközben az MS Nurse PRO Platformot használja, illetve az MS Nurse PRO Platformunk tökéletesítésében is.

A közelmúltban elfogadott törvénymódosítások miatt minden MS Nurse PRO Platform, amely az Európai Unió egyes részeiben elérhető, köteles hozzájárulást kérni a sütik és hasonló technológiák használatához és tárolásához a számítógépeken vagy a mobileszközökön. Az alábbi süti-irányelv közérthető és teljes tájékoztatást nyújt arról, hogy milyen sütiket használunk, és azok milyen célt szolgálnak.

9.3. Az MS Nurse PRO Platform csak az alábbi sütiket használja:

Funkcionális sütik

Autentikációs sütik: “Emlékezz rám” - A felhasználó azonosítása, amikor be van jelentkezve. A felhasználó által rögzített adatokat tároló sütik: “Életmód azonosítók”: a felhasználónak a weboldalon végzett tevékenységének rögzítése. 

Nem funkcionális sütik 

Preferencia sütik: ezek arra használatosak, hogy a rendszer emlékezzen a felhasználó preferenciáira, és lehetővé teszik a weboldal személyre szabását egy jobb felhasználói élmény érdekében.

Nyomonkövetési sütik: a látogatók szörfölési szokásainak megállapítására szolgálnak. Szociális plugin nyomon követési sütik: szociális média modulokat ajánlanak fel egy weboldalon, pl.: egy Facebook “like” gombot, egy LinkedIn “megosztás” gombot, illetve a lehetőséget arra, hogy Twitteren megosszunk egy üzenetet.

Marketing sütik: ezeket marketing célokra használják fel, pl. célzott hirdetésekre.

Analitikai sütik: ezekkel az oldal használatát elemezzük, és a statisztikai adatok alapján igyekszünk jobbá tenni a weboldalunkat.

A harmadik fél (pl. Google Analytics) által elhelyezett sütikkel kapcsolatban utalunk a felek saját weboldalain elérhető nyilatkozataira. Kérjük vegyék figyelembe, hogy a fenti nyilatkozatok tartalmára semmilyen ráhatásunk nincs, mint ahogy a harmadik fél, pl. a Google Analytics által elhelyezett sütik tartalmára sincs.

9.4. Az Ön hozzájárulása:

Elutasíthatja vagy blokkolhatja a sütiket a böngészője beállításainak megváltoztatásával. A sütik elutasítása esetén lehetséges, hogy a Weboldal vagy az MS Nurse PRO Platform egyes funkcióit nem tudja majd használni.

Amennyiben további kérdése vagy megjegyzése van a személyes adatainak felhasználásával vagy a sütik használatával kapcsolatban a Weboldalon vagy az MS Nurse PRO Platformon, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi címen, webes vagy postai úton:

European Multiple Sclerosis Platform aisbl
Rue Auguste Lambiotte 144
1030 Brussels
Belgium

A cookie-król további információkat találhat a: http://www.allaboutcookies.org/ .

Az online viselkedés alapján célzott hirdetésekről és az online adatvédelemről pedig a: http://www.youronlinechoices.eu/ .

10 - Alkalmazható törvények és az illetékes bíróság

Ez az adatvédelmi és süti irányelv a belga törvényeknek megfelelően íródott, magyarázható és kivitelezhető, kizárólag ezek alkalmazhatóak. 

A brüsszeli bírói körzet bíróságainak kizárólagos joghatósága van arra, hogy eljárjon bármilyen vitatott kérdésben, amely ennek az Adatvédelmi és süti irányelvnek az értelmezéséből vagy használatából adódhat. 

11 – Kapcsolat

Ha cégként vagy magánszemélyként kérdése van azzal kapcsolatban, hogy az EMSP miként kezeli az adatait, ne habozzon felvenni velünk a kapcsolatot postai úton az alábbi címen:

European Multiple Sclerosis Platform aisbl
Rue Auguste Lambiotte 144
1030 Brussels
Belgium

vagy e-mailen keresztül az:  [email protected]

Mivel megőrizzük vagy feldolgozzuk a személyes adatait, Önt megilletik bizonyos jogok (ld. 6. pont). Amennyiben ezekkel élni kíván, küldjön egy regisztrált levelet a fenti címre. Hogy biztosítsuk az adatainak védelmét, kérjük, hogy személyi azonosító okmánya elülső oldalának fénymásolatát is mellékelje!

© Copyright EMSP VZW