Jóváhagyások

Szoros együttműködésben az SM szervezetekkel Európa-szerte

Az MS Nurse PRO örömmel jelenti be az alábbi SM egyesületek és szervezetek támogatását.

IOMSN

A Sclerosis Multiplex Nővérek Nemzetközi Szervezete (IOMSN - International Organization of Multiple Sclerosis Nurses) világszinten az első és az egyetlen olyan nemzetközi szervezet, amely kizárólag a sclerosis multiplexszel küzdő betegeket gondozó, szakképzett ápolók igényeire és céljaira összpontosít. Mentorálás, oktatás, hálózatépítés, megosztás – az IOMSN támogatja az ápolókat folyamatos erőfeszítéseikben.

További információkért látogasson el a IOMSN honlapra.

RIMS

A RIMS (Rehabilitáció Sclerosis Multiplexben) egy olyan nemzetközi szervezet, amely az átfogó SM kutatási és kezelési centrumokat, SM klinikákat foglalja magába, az SM-ben különösen érdekelt vállalatokkal együttműködésben Európa-szerte. Célja az SM-hez társuló klinikai, tudományos, társadalmi, gazdasági és oktatási kérdésekkel kapcsolatos ismeretek megosztása.

A RIMS hálózaton belül számos speciális érdekképviseleti csoportot hoztak létre a kutatások támogatására, az SM-mel élők és gondozóik életének jobbá tételére.

További információkért látogasson el a RIMS honlapra.

ECTRIMS

Az ECTRIMS (Európai Szakmai Bizottság a Sclerosis Multiplex Gyógyításáért és Kutatásáért - European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis) egy SM-mel foglalkozó független európai képviseleti szervezet. Egész Európa és a világ legnagyobb szakmai szervezeteként célja a sclerosis multiplex megértése és kezelése. 

Az ECTRIMS küldetése az, hogy a szakemberek közti kommunikációt megkönnyítse, szinergiákat teremtsen, valamint ösztönözze és támogassa a kutatásokat és az oktatást az SM-ben érintett emberek érdekében.

Az ECTRIMS együttműködik tagországainak kutatóival és klinikusaival, valamint világszinten olyan szervezetekkel, amelyek hasonló küldetést és célokat tűznek ki, egy hálózat és az együttműködési lehetőségek megteremtéséért. Az ECTRIMS végső célja az alap- és klinikai kutatások, valamint a klinikai eredmények javítása SM-ben.

További információkért látogasson el a ECTRIMS honlapra.

EANN

Az EANN (Idegtudományokban dolgozó Ápolók Európai Szövetsége - European Association of Neuroscience Nurses) célja a neurológiai betegellátás magas színvonalának elősegítése és a professzionális oktatás folyamatos támogatása az ápolók közötti információk megosztása révén Európa-szerte.

További információkért látogasson el a EANN weboldalra.

MS Trust (UK)

Az angol MS Trust (SM Alapítvány) célja az SM-mel küzdő emberek életének jobbá tétele. Ingyenes tájékoztatást nyújt minden érintettnek és támogatja az SM-mel foglalkozó egészségügyi szakemberek munkáját.

További információkért látogasson el a MS Trust weboldalra. 

MS Society (UK)

Az SM Egyesület (MS Society) az Egyesült Királyság jótékonysági szervezete, amely információkat és támogatást biztosít, kutatásokat finanszíroz, és a változásokért harcol.

További információkért látogasson el a MS Society honlapra.

Health Service Executive (Ireland)

A HSE (Egészségügyi Igazgatóság) biztosítja Írország összes közegészségügyi szolgáltatását a kórházakban és a közösségekben.

További információkért látogasson el a Health Service Executive weboldalra.

MS Ireland

Az Ír SM Egyesület (MS Ireland) az egyetlen olyan írországi szervezet, amely tájékoztatást, támogatást és érdekképviseleti szolgáltatásokat biztosít az SM közösség számára. Az SM Egyesület együttműködik az SM-mel élőkkel, a családtagjaikkal és a gondozóikkal, az egészségügyi szakemberekkel, a hallgatókkal és minden érdeklődővel vagy segíteni vágyóval. 

Az SM Egyesület főként olyan naprakész, személyre szabott szolgáltatásokat nyújt, amelyek révén az SM-mel élők és családjuk függetlenséget és választási lehetőséget kaphatnak.

További információkért látogasson el a MS Ireland weboldalra.

Cemcat (Spain)

A Katalóniai Sclerosis Multiplex Center (CEM-Cat) egyesíti a klinikai ellátást, a klinikai vizsgálatokat, a kutatást, és az oktatást, ráadásként adatbázisukban több mint 4500 regisztrált beteg szerepel. A CEM-Cat a Vall d'Hebron Kórház területén található, és két, a sclerosis multiplex ellátásával foglalkozó szakembercsapat integrációja és egyesülése révén jött létre. Az orvosi oldalt a Barcelonai Nappali Kórház Klinikai Neuroimmunológiai Osztálya, a szociális oldalt pedig a Neurorehabilitációs Osztály biztosítja. Ezek a teamek nagy tapasztalattal rendelkeznek az oktatás, a kutatás és az SM ellátása terén is. Xavier Montalban Professzor irányítása alatt a CEM-Cat víziója az, hogy úttörő maradjon a minél magasabb szintű életminőség biztosításában, a minőségi egészségügyi ellátás és a magas szintű kutatások révén, betegközpontú szemlélettel.

További információkért látogasson el a CEMCAT honlapra..

SEDENE (Spain)

A Spanyol Neurológiai Nővér Társaság (Spanish Society of Neurological Nursing) egy olyan fiatal, szakképzett ápolókat tömörítő egyesület, amelynek célja a neurológiai betegek, családjaik és környezetük gondozásának fejlesztése.

További információkért látogasson el a SEDENE honlapra.

MS Spain

Az MS Spain egy spanyol nonprofit szervezet, amely különböző SM szervezeteket tömörít. Elsődleges célja az SM-mel élő emberek életminőségének javítása, mindenféle beavatkozások és a gondozás, az egészségügyi és a tudományos tevékenységek révén, a szervezeti tagok tevékenységeinek koordinálása, valamint az említett programok és közös projektek végrehajtásának és finanszírozásának irányítása.

További információkért látogasson el a MS Spain honlapra.

DMSG (Germany)

A Német Sclerosis Multiplex Társaság, a Bundesverband e.V. - eredetileg 1952-ben egészségügyi szakdolgozók egyesületeként jött létre, ma már leginkább betegszervezetként működik. A sclerosis multiplexben (SM) szenvedő emberek érdekeit képviseli és a szociális-egészségügyi utógondozás megszervezésében vesz részt. 

A DMSG (Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft) a szövetségi szervezettel, 16 regionális egyesülettel, több mint 250 teljes munkaidős alkalmazottal, több mint 4100 önkéntessel és jelenleg mintegy 900 helyi kapcsolattartó csoporttal együtt, az SM-betegekből, a hozzátartozóikból és az elkötelezett önkéntes segítőkből álló, jelentős és erős közösséget képvisel.

További információkért látogasson el a DMSG honlapra.

OMSG (Austria)

Az Osztrák Sclerosis Multiplex Társaság a sclerosis multiplex tartományi egyesületeinek ernyőszervezete. Az ÖMSG tagjai az egyes tartományok egyesületei, amelyek maguk is független orvos/betegszervezetek. Az egyesületek tagjai általában az adott tartományban élő SM-betegek, valamint a kórházak SM specialistái (neurológusok). A tartományok egyesületeinek feladata a tanácsadás és a gondozás. 

Az ÖMSG egyik fő feladata a tájékoztatás és az edukáció országos szinten, amelyet a „Neue Horizonte” magazin, a www.oemsg.at honlap, a médiában folyó PR-kampányok és különféle rendezvények keretében valósít meg.

További információkért látogasson el a ÖMSG honlapra

SPEM (Portugal)

Az 1984-ben megalakult Portugál Sclerosis Multiplex Társaság (SPEM) küldetése, hogy hozzájáruljon az SM-betegek, a családtagjaik és a gondozóik életkörülményeinek javításához.

További információkért látogasson el a SPEM honlapra.

GMSS (Greece)

A Hellenic Society for Sclerosis Multiplex egy non-profit, nem kormányzati egyesület, amelynek székhelye Thesszalonikiben található, és országszerte több mint 7000 tagot számlál. 28 éve működik Görögországban.

További információkért látogasson el a GMSS honlapra.

POAMSKP (Greece)

Az athéni Ellinikóban székelő Panhellenic Sclerosis Multiplex Szövetség (POAMSKP) egy másodlagos szervezet, amely 8 elsődleges görögországi betegegyesületet foglal magában. Kizárólag sclerosis multiplexben (SM) szenvedő betegekkel foglalkozik, országszerte tájékoztatják és támogatják az Elsődleges Sclerosis Multiplex Egyesületeket, emellett felhívják a lakosság figyelmét a betegségre, és részt vesznek az oktatási, a produktív, a sport, ill. az ország kulturális életében.

További információkért látogasson el a POAMSKP honlapra.

AISM (Italy)

Ma az AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) a viszonyítási pontja mintegy 65 000 sclerosis multiplexszel együttélő ember és azok családja számára. Az egyesület szilárd meggyőződése, hogy az érintetteknek is joguk van a megfelelő életminőséghez és a teljes társadalmi integrációhoz. Az egyesület több mint 7000 önkéntessel dolgozik együtt, akik elkötelezettek a betegséggel kapcsolatos korrekt információk megosztása, a közvélemény figyelmének felhívása, a megfelelő szociális és egészségügyi szolgáltatások népszerűsítése és biztosítása iránt. Ha a közfinanszírozás nem valósul meg, adománygyűjtést kezdeményeznek a betegséggel kapcsolatos tudományos kutatások támogatásának érdekében.

További információkért látogasson el a AISM honlapra.

MS Switzerland

A Svájci Sclerosis Multiplex Társaság a betegséggel kapcsolatos kérdésekben minden érintett - a hozzátartozók, a szakemberek, az önkéntesek és az érdeklődők - számára elérhető. Küldetésünk:

  • Az SM-mel élő emberek önrendelkezésének támogatása és biztosítása
  • Az SM kutatások elősegítése és támogatása
  • A közvélemény és a politika tájékoztatása
  • „Otthoni” lehetőségek biztosítása az érintettek és családjuk számára
  • Különböző szolgáltatások biztosítása

További információkért látogasson el a MS Switzerland honlapra.

Czech MS Association

A Cseh Sclerosis Multiplex Egyesület alapvető küldetése a sclerosis multiplexben szenvedő betegek támogatása. A támogatás célja, hogy megteremtse a szükséges feltételeket az SM-mel élők méltóságteljes, minőségi és teljes értékű életéhez, és ezzel hozzájáruljon a társadalmi integrációjukhoz. A tevékenység nagyon időigényes és összetett, és széles körű, aktív együttműködést szükséges minden hazai és kapcsolódó külföldi szervezettel, fáradhatatlan és folyamatos erőfeszítésekkel.  

További információkért látogasson el a Czech MS Society honlapra.

French League Against MS

A Francia Sclerosis Multiplex-ellenes Liga egy 1901-ben alapított non-profit, magán jogi egyesület. Az egyesület a szolidaritás, a humanizmus, a demokrácia és a befogadás értékein alapszik. Megerősíti és támogatja az emberi méltóság és az integritás tiszteletben tartását, betegség vagy rokkantság esetén is.

A Francia Sclerosis Multiplex-ellenes Liga célja: 

  • Sclerosis multiplex által érintettek támogatása (betegek, család, gondozók stb.)
  • Céljuk a lakosság, az érintettek, az egészségügyi hatóság és a média figyelmének felhívása a betegségre és annak következményeire a mindennapokban. 


További információkért látogasson el a French League Against MS weboldalra.

BVNV (Belgium)

A Belga Neurológiai Ápolók Egyesülete (BVNV) a kórházakban, a rehabilitációs központokban, az idősotthonokban, az akut és krónikus járóbeteg és kórházi ellátásban, valamint az otthoni ápolásban dolgozó ápolókra, mentősökre és orvosokra összpontosít.

A BVNV támogatja a neurológiai ápolók szakképesítését. Emellett, az egyesület hozzájárul a neurológiai ápolói munkakör profiljának fejlesztéséhez is. A BVNV fő tevékenységei közé tartoznak a kongresszusok és a továbbképzések szervezése, a negyedévente megjelenő NeuroNieuws szakmai lap kiadása, a nemzetközi neurológiai szövetségekkel való hálózatépítés, az ápolástudományi kutatások ösztönzése és a posztgraduális képzés megszervezése a flamand egyetemekkel együttműködésben.

A BVNV aktívan együttműködik az Idegtudományi Ápolók Európai Szövetségével (EANN) és az Idegtudományi Ápolók Világszövetségével (WFNN).

További információkért látogasson el a BVNV weboldalra.

Belgian MS Society

A Belga Sclerosis Multiplex Nemzeti és Közösségi Liga három szervezetből áll, amelyek együttesen dolgoznak azon, hogy minél inkább megfeleljenek az SM-betegek igényeinek Belgium-szerte. A tevékenységeik közé tartozik a tagok pszichoszociális támogatása, az adminisztrációs és az anyagi szükségleteik, a gyakorlati és a tudományos ismeretek terjesztése, a tréningek és a kulturális rendezvények megszervezése, a kormányzati érdekérvényesítés, a tudományos kutatások támogatása, illetve az adománygyűjtés. A liga minden orvosi jellegű kérdésben hat kiváló neurológusból álló Orvosi Tanácsadó Testületre támaszkodik, akik az ország három különböző régiójában működő intézményekben tevékenykednek.

További információkért látogasson el a Belgian MS Society weboldalra.

PTSR (Poland)

A Lengyel Sclerosis Multiplex Társaság (PTSR) egy 1990-ben alapított, sclerosis multiplexben szenvedő embereket, családtagjaikat és a hozzátartozóikat tömörítő civil szervezet, mely 2004. májusa óta közhasznú szervezetként működik. A PTSR tagja az Európai Sclerosis Multiplex Platformnak (EMSP) és a Nemzetközi Sclerosis Multiplex Szövetségnek (MSIF). A Társaság küldetése, hogy javítson a sclerosis multiplexben szenvedők életminőségén, és elérhetővé tegye számukra a kezelési lehetőségeket és a rehabilitációt. A PTSR médiakampányokat, rendezvényeket és sajtótájékoztatókat szervez, hogy felhívja a közvélemény figyelmét a sclerosis multiplexre. A szervezet képviselői politikusokkal, az orvostudomány szakértőivel és a média képviselőivel találkoznak, hogy így segíthessenek az SM-mel élők helyzetén Lengyelországban. A PTSR azonban mindenekelőtt információs tevékenységekkel, pszichológiai és jogi tanácsadással, valamint orvosi konzultációkkal támogatja a betegeket.

További információkért látogasson el a PTSR honlapra.

MS Forbundet (Norway)

A norvég SM Egyesület (MS Forbundet) a sclerosis multiplexben szenvedők érdekeit felügyelő és támogató szervezet. Az SM Egyesület minden SM-mel élő, hozzátartozó, egészségügyi szakember és érdeklődő számára elérhető. 

További információkért látogasson el a MS Forbundet weboldalra.

APAN (Romania)

A Neurodegeneratív Betegséggel Élők Egyesülete (APAN Románia) képviseli és védi a neurodegeneratív betegségekben szenvedő emberek jogait Romániában. Küldetésünk a betegek életminőségének javítása. Projektjeik és tevékenységeik célja, hogy minden érdekelt felet edukáljanak a neurodegeneratív betegséggel együtt élők szükségleteiről, ezáltal támogatva a betegeket, hogy határozottan kiállhassanak saját céljaik és prioritásaik érdekében.

További információkért látogasson el a APAN weboldalra.

The MS Society of Malta

A Máltai Sclerosis Multiplex Társaságot 1997-ben alapították, és az önkéntesség eszközeivel hívja fel a közvélemény figyelmét, bővíti az egyéni és családi szolgáltatásokat, valamint a rehabilitációt sclerosis multiplexben. Elsősorban a sclerosis multiplexszel élő tagok számára kínál támogatott gyógytornát, valamint csoportos pszichoterápiát az egész család számára. Emellett új ismereteket kutat, ezeket terjeszti és alkalmazza az SM-betegek érdekében.

További információkért látogasson el a MS Malta weboldalra.

MS Nurses Australasia

Az MSNA (MS Nurse Australia Inc), az ausztrál sclerosis multiplex ápolói csúcsszervezeteként igyekszik támogatni a szakma fejlődését. Az MSNA arra törekszik, hogy szakmai fejlődési lehetőséget biztosítson a nővérek számára továbbképzésekkel, ápolók által vezetett kutatások támogatásával és modern hálózatépítéssel.

További információkért látogasson el a MS Nurses Australasia weboldalra

Neuro-Compass

A Neuro-Compass egy ingyenes, online oktatási felület az európai SM nővérek és a sclerosis multiplex ellátásában részt vevő egyéb egészségügyi szakemberek számára. Ez egy átfogó, független forrásanyag, amely szakmai-gyakorlati betekintést enged az aktualitásokba a tünetek felmérésével és kezelésével kapcsolatban, illetve a kulcsfontosságú szabályozási útmutatókba valamennyi DMT alkalmazásánál, beleértve a napi klinikai gyakorlatban használható digitális eszközöket is. Minden tartalom rendszeresen frissül, az újabb szakirodalmi adatok és az európai alkalmazási előíratok felülvizsgálatai alapján.

További információkért látogasson el a Neuro-Compass weboldalra.

Excemed

A Kiválóság az Orvostudományokban (Excellence in Medical Education) egy non-profit globális szervezet, amelynek célja a betegek életének jobbá tétele a tudósok, az orvosok, az ápolók, a gyógyszerészek és más egészségügyi szakemberek továbbképzésével. Az EXCEMED az elmúlt négy évtizedben több ezer egészségügyi szakember számára kínált világszínvonalú szakmai továbbképzéseket, több mint 2000 nemzetközi tudományos kongresszust szervezett, és több mint 500 közleményt jelentett meg vezető nemzetközi kiadványokban.

További információkért látogasson el a Excemed weboldalra.

© Copyright EMSP VZW