Cursul 2: Prezentarea clinică

Acest modul va trece în revistă diferitele tipuri de SM și caracteristicile clinice ale acestora, inclusiv prezentarea atipică a afecțiunii. Vor fi discutate și definite cele mai frecvente simptome, precum și prognosticul persoanelor cu SM.

Obiective de învățare

La finalizarea acestei activități, participantul ar trebui să aibă o mai bună capacitate de a:

 • Explica semnificația termenului „sindrom clinic izolat”.
 • Identifica diverse tipuri de SM, precum și istoricul și evoluția naturală a acestora.
 • Descrie variabilitatea evoluției clinice a SM și dizabilitatea pe care o generează.
 • Determina natura și impactul unora din cele mai frecvente simptome ale pacienților cu SM.
 • Prezenta abordările folosite pentru a identifica unele din aceste simptome.
 • Descrie caracteristicile unei recidive SM.
 • Identifica întrebările-cheie ce trebuie adresate unei persoane cu SM pe care o suspectează că ar suferi o recidivă.
 • Asista o persoană cu SM în a face distincția dintre fluctuația simptomelor, recidivă și posibilă infecție, și de a înțelege factorii declanșatori.
 • Prezenta diferențele dintre debutul la maturitate și debutul timpuriu al SM.
 • Defini debutul tardiv al SM.
 • Descrie alte variante mai puțin răspândite ale SM.
 • Specifica factorii de progresie și simptomele cu caracter predictiv pentru prognosticul pe termen lung.

Publicul țintă

Această activitate a fost concepută pentru a răspunde nevoilor educaționale ale asistenților medical interesați să optimizeze managementul pacienților cu SM.

Durată

Timp estimat pentru finalizarea cursului: 5 ore

Metoda de participare

Participanții trebuie:  

 1. să citească obiectivele de învățare și informațiile privind lectorii
 2. să participe la întreaga activitate educațională, constând în 5 module de bază
 3. să efectueze testul pentru fiecare modul, înregistrând cel mai bun răspuns la fiecare întrebare
 4. să completeze formularul de evaluare online pentru fiecare modul

La finalizarea cu succes a tuturor celor 5 teste (75% sau mai mult) și a formularelor online de evaluare, vi se va furniza un certificat cu numărul de credite pe care îl puteți descărca, salva și tipări.

Informații Practice

Credite
7
© Copyright EMSP VZW