Cursus 2: Klinisch Presentatie

De klinische presentatie van MS stelt ons voor een aantal uitdagingen bij de diagnose. In deze cursus overlopen we de verschillende types van MS, hun klinische tekenen en de atypische presentatie van de ziekte. Verder bespreken en definiëren we hierin de courante symptomen en de prognose van MS-patiënten.

Wat je gaat leren

Na afloop van deze activiteit zou de deelnemer het volgende moeten kunnen:

 • Verklaren wat bedoeld wordt met de term “klinisch geïsoleerd syndroom”
 • De verschillende types van MS herkennen en weten hoe ze ontstaan en verder verlopen
 • Het variabele karakter van het klinische verloop van MS en de daaruit voortvloeiende invaliditeit beschrijven
 • De aard en impact bepalen van een aantal van de meer frequente symptomen die bij MS-patiënten worden aangetroffen
 • Methoden schetsen die worden gebruikt om sommige van deze symptomen te identificeren
 • De kenmerken van een MS-relaps beschrijven
 • Weten wat de voornaamste vragen zijn die u moet stellen aan een MS-patiënt van wie u vermoedt dat die een relaps doormaakt
 • Een MS-patiënt helpen om een onderscheid te maken tussen veranderingen in symptomen, relaps en potentiële infectie, en hem inzicht verschaffen in de factoren die dat op gang brengen
 • De verschillen schetsen tussen adult-onset en early-onset MS (MS op volwassen en op vroege leeftijd)
 • Late-onset MS (MS op late leeftijd) definiëren
 • Andere, minder courante MS-varianten beschrijven
 • De factoren van progressie van de ziekte, evenals de symptomen benoemen die meer kunnen vertellen over de effecten op lange termijn.

Doelgroep

Deze activiteit is bedoeld voor verpleegkundigen die nood hebben aan een opleiding waarin zij optimaal met MS-patiënten leren omgaan.

Looptijd

Geschatte tijd voor het voltooien van deze cursus: 5 uur

Methode van deelname

Er zijn geen kosten verbonden aan de deelname en het behalen van CME-punten voor deze activiteit. Deelnemers moeten:

 1. De leerdoelstellingen lezen
 2. Deelnemen aan de volledige opleiding, die uit 5 kernmodules bestaat
 3. Na afloop van elke cursus de test invullen door het juiste antwoord op elke vraag te geven (een score van 75% of meer)
 4. Het online evaluatieformulier voor elke cursus invullen

Als u op alle 5 tests een score van 75% of meer heeft behaald en de online evaluatieformulieren heeft ingevuld, ontvangt u een attest dat u kunt downloaden, opslaan en afdrukken.

Praktische Informatie

Credits
7
© Copyright EMSP VZW