Endorsements

Working closely with MS organisations across Europe

MS-sykepleier har gleden av å melde om godkjenning fra følgende organisasjoner:

INTERNASJONALT / EUROPEISK NIVÅ

IOMSN

IOMSN (International Organization of Multiple Sclerosis Nurses) er den første og eneste internasjonale organisasjonen som fokuserer kun på behovene og målsettingene til sykepleiere, over hele verden, som tar seg av mennesker med multippel sklerose. Mentoring, utdannelse, nettverksbygging, deling – IOMSN støtter sykepleierne i deres kontinuerlige innsats for å bringe håp.


For mer informasjon, besøk IOMSN

RIMS

RIMS er en internasjonal sammenslutning av omfattende forsknings- og behandlingssentre for MS-pasienter, MS-klinikker og selskaper med en særlig interesse for MS over hele Europa. Organisasjonen har som formål å stimulere til utveksling av kunnskap om kliniske, vitenskapelige, sosiale, økonomiske og utdanningsmessige forhold i forbindelse med MS.

Innenfor RIMS-nettverket er det opprettet en rekke særskilte interessegrupper for å fremme forskning og forbedre behandlingen for personer med MS og deres omsorgspersoner.

For mer informasjon, besøk RIMS

ECTRIMS

The European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ECTRIMS) is an independent representative European-wide organisation devoted to MS, and has served as Europe's and the world's largest professional organisation dedicated to the understanding and treatment of MS.

The mission of ECTRIMS is to facilitate communication, create synergies, and promote and enhance research and learning among professionals for the ultimate benefit of people affected by MS.

ECTRIMS works with researchers and clinicians of its member countries and with other organisations that share similar missions and objectives on a worldwide scale, creating networking and collaboration opportunities. The ultimate goal of ECTRIMS is to improve basic and clinical research and clinical outcomes in MS.

For more information visit​​​​​​​ ECTRIMS

EANN

EANN (European Association of Neuroscience Nurses) er en organisasjon som har som formål å arbeide for høye standarder knyttet til pasientbehandling innenfor nevrovitenskap samt kontinuerlig yrkesfaglig utdanning innen nevromedisin ved å støtte utveksling av informasjon mellom nevrosykepleiere over hele Europa.

For mer informasjon, besøk EANN

DALŠÍ POVOLENÍ

MS Trust (UK)

MS Trust er opptatt av å gi mennesker som lever med MS et bedre liv ved å gi gratis informasjon til alle som er berørt av MS og ved å støtte helsepersonell som arbeider med MS.

For mer informasjon, besøke MS Trust

Cemcat (Spain)

Senteret for multippel sklerose i Katalonia (CEM-Cat) kombinerer klinisk behandling, kliniske forsøk samt forskning i tillegg til undervisning, og senteret har mer enn 4500 pasienter registrert i databasen sin. CEM-Cat er lokalisert til sykehuset Vall d'Hebron og består av to team av fagfolk som er sammenslått til ett og som jobber dedikert for å sørge for behandling av personer med multippel sklerose. Det medisinske aspektet sørger den kliniske nevroimmunologienheten for, mens nevrorehabiliteringsenheten ved Barcelona poliklinikk sørger for den sosiale komponenten. Disse teamene har utstrakt erfaring fra undervisning, forskning og assistanse innenfor feltet multippel sklerose. CEM-Cat ledes av professor Xavier Montalban, og senterets visjon er å fortsette å være en banebryter som skal bidra til å oppnå høyest mulig livskvalitet for personer med multippel sklerose gjennom pasientsentrerte kvalitetshelsetjenester og -forskning.

For mer informasjon, besøk CEMCAT
.

Neuro-Compass

Neuro-Compass is a free educational website for European MS nurses and other healthcare professionals involved in the care of people with MS. It is an extensive, independent resource including expert practical insight on Hot Topics, symptom assessment and management, and summaries of key regulatory guidance on the use of all DMTs including digital tools for use in daily clinical practice. All content is regularly updated based on new scientific literature and revisions to European prescribing information.

For more information visit​​​​​​​ Neuro-Compass

Excemed

Excellence in Medical Education is a non-profit global organisation dedicated to improving the patient's life through high-impact continuing medical education to scientists, physicians, nurses, pharmacists and other healthcare professionals. EXCEMED has offered world-class CME to thousands of healthcare professionals over the past four decades, organising over 2,000 international scientific congresses with more than 500 proceedings appearing in leading international publications.

For more information visit Excemed

The MS Society of Malta

MS-foreningen på Malta ble stiftet i 1997, og driver frivillig arbeid for å øke folks bevissthet, forbedre rehabiliteringen og yte bedre tjenester til den enkelte og til pårørende ved multippel sklerose (MS). De tilbyr i første rekke subsidiert fysioterapi til medlemmer med multippel sklerose og gruppepsykoterapi for hele familien. De søker også ny kunnskap, formidler den videre og anvender den til fordel for personer med MS.

For mer informasjon, besøk​​​​​​​ MS Malta

MS Nurses Australasia

MS Nurses Australasia (MSNA Inc) is the peak body for MS Nurses in the Southern Hemisphere, providing education and support for MS nurses and other health care professionals in Australia and New Zealand. MSNA Inc, as the peak body for multiple sclerosis nursing in Australasia, endeavours to support the advancement of the specialty of MS Nursing. MSNA Inc strives to provide professional development opportunities for nurses with continuing education opportunities, support of nurse led research and peer networking.

For more information visit MS Nurses Australasia

© Copyright EMSP VZW