Endorsements

Working closely with MS organisations across Europe

MS Nurse PRO is pleased to announce endorsement from the following  MS associations and organisations. 

POZIOM MIĘDZYNARODOWY / EUROPEJSKI

IOMSN

Międzynarodowa Organizacja Pielęgniarek SM (IOMSN) to pierwsza i jedyna organizacja międzynarodowa skupiająca się wyłącznie na potrzebach i celach zawodowych pielęgniarek, zajmujących się osobami z SM wszędzie na świecie. Mentoring, kształcenie, wymian w sieci, wymiana doświadczeń - IOMSN wspiera pielęgniarki w ich ciągłym wysiłku dawania nadziei.

For more information visit IOMSN

RIMS

RIMS to międzynarodowe stowarzyszenie SM zrzeszające ośrodki badawcze i lecznicze, kliniki specjalistyczne oraz korporacje zainteresowane kwestiami SM z całej Europy. Celem organizacji jest zachęcanie wymiany wiedzy na temat kwestii klinicznych, naukowych, społecznych,
ekonomicznych i edukacyjnych związanych z SM.

W ramach sieci RIMS powstało wiele specjalnych grup zainteresowanych tą kwestią w celu promocji badań i poprawy postępowania w stosunku do osób z SM i ich opiekunów.

For more information visit RIMS

ECTRIMS

The European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ECTRIMS) is an independent representative European-wide organisation devoted to MS, and has served as Europe's and the world's largest professional organisation dedicated to the understanding and treatment of MS.

The mission of ECTRIMS is to facilitate communication, create synergies, and promote and enhance research and learning among professionals for the ultimate benefit of people affected by MS.

ECTRIMS works with researchers and clinicians of its member countries and with other organisations that share similar missions and objectives on a worldwide scale, creating networking and collaboration opportunities. The ultimate goal of ECTRIMS is to improve basic and clinical research and clinical outcomes in MS.

For more information visit ECTRIMS

EANN

Europejskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Neurologicznych (EANN) to organizacja, której celem jest promocja wysokich standardów opieki nad pacjentami neurologicznymi oraz ciągłe kształcenie zawodowe poprzez wspieranie wymiany informacji między pielęgniarkami neurologicznymi w całej Europie

For more information visit EANN

POZIOM KRAJOWY

PTSR (Poland)

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego (PTSR) jest organizacją pozarządową zrzeszającą osoby chore na stwardnienie rozsiane, ich rodziny i bliskich z całej Polski. Zostało założone w 1990 roku a od maja 2004 roku ma status organizacji pożytku publicznego i widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000083356. Zrzesza ok. 6 tys. członków w 26 oddziałach na terenie całej Polski. Współpracuje z lokalnymi organizacjami zajmującymi się pomocą osobom niepełnosprawnym oraz organizacjami działającymi na rzecz osób chorych na SM z krajów Europy i innych kontynentów. PTSR jest członkiem Europejskiej Platformy Stwardnienia Rozsianego (European Multiple Sclerosis Platform - EMSP) i Międzynarodowej Federacji Towarzystw Stwardnienia Rozsianego (Multiple Sclerosis International Federation - MSIF). Misją Towarzystwa jest poprawa jakości życia osób ze stwardnieniem rozsianym oraz zapewnienie im dostępu do leczenia i rehabilitacji. PTSR organizuje kampanie medialne, wydarzenia, konferencje prasowe, które mają poszerzać wiedzę społeczeństwa na temat stwardnienia rozsianego. Przedstawiciele naszej organizacji spotykają się z politykami, ekspertami w dziedzinie medycyny i przedstawicielami mediów, aby wraz z nimi wpływać na sytuację osób z SM w Polsce. Przede wszystkim jednak, PTSR wspiera chorych poprzez działalność informacyjną, wsparcie psychologiczne, prawne i konsultacje lekarskie.

For more information visit PTSR 

INNE ZATWIERDZENIA

Neuro-Compass

Neuro-Compass is a free educational website for European MS nurses and other healthcare professionals involved in the care of people with MS. It is an extensive, independent resource including expert practical insight on Hot Topics, symptom assessment and management, and summaries of key regulatory guidance on the use of all DMTs including digital tools for use in daily clinical practice. All content is regularly updated based on new scientific literature and revisions to European prescribing information.

For more information visit Neuro-Compass

Excemed

Excellence in Medical Education is a non-profit global organisation dedicated to improving the patient's life through high-impact continuing medical education to scientists, physicians, nurses, pharmacists and other healthcare professionals. EXCEMED has offered world-class CME to thousands of healthcare professionals over the past four decades, organising over 2,000 international scientific congresses with more than 500 proceedings appearing in leading international publications.

For more information visit Excemed

The MS Society of Malta

Maltańskie Towarzystwo Stwardnienia rozsianego zostało założone w 1997 r. i prowadzi dobrowolną działalność mającą na celu rozszerzanie oraz wzbogacanie świadomości społecznej i indywidualnej dotyczącej SM oraz świadczy usługi dla rodzin i prowadzi rehabilitację osób z MS. Oferuje swoim członkom ze stwardnieniem rozsianym przede wszystkim dotowaną fizjoterapię oraz psychoterapię grupową dla całej rodziny. Towarzystwo ciągle szuka nowej wiedzy, rozpowszechnia ją i stosuje z korzyścią dla osób z SM.

For more information visit MS Malta

MS Nurses Australasia

MS Nurses Australasia (MSNA Inc) is the peak body for MS Nurses in the Southern Hemisphere, providing education and support for MS nurses and other health care professionals in Australia and New Zealand. MSNA Inc, as the peak body for multiple sclerosis nursing in Australasia, endeavours to support the advancement of the specialty of MS Nursing. MSNA Inc strives to provide professional development opportunities for nurses with continuing education opportunities, support of nurse led research and peer networking.

For more information visit MS Nurses Australasia

MS Trust (UK)

Trust SM poświęca się polepszaniu życia osób z SM poprzez dostarczanie bezpłatnych informacji wszystkim pacjentom oraz poprzez wspieranie pracowników służby zdrowia pracujących z SM.

For more information visit MS Trust

MS Society (UK)

Towarzystwo SM to wiodąca brytyjska organizacja charytatywna. Od 1953 r. Towarzystwo dostarcza informacji i wsparcia, finansując badania i walcząc o zmiany.

For more information visit MS Society

Health Service Executive (Ireland)

The Health Service Executive (HSE) provides all of Ireland's public health services, in hospitals and communities across the country.

For more information visit Health Service Executive

MS Ireland

Stwardnienie rozsiane Irlandia to jedyna organizacja w tym kraju dostarczająca informacji, zapewniająca pomoc i wsparcie społeczności SM. Towarzystwo pracuje z osobami dotkniętymi SM, ich rodzinami i opiekunami, pracownikami służby zdrowia, studentami oraz innymi osobami zainteresowanymi lub zajmującymi się SM.

MS Ireland to przede wszystkim organizacja nakierowana na usługi skoncentrowane na osobie, które przywracają niezależność i możliwość wyboru pacjentom z SM i ich rodzinom.

For more information visit MS Ireland

Cemcat (Spain)

Katalońskie Centrum Stwardnienia rozsianego (CEM-Cat) łączy opiekę kliniczną, testy kliniczne oraz badania naukowe, a także nauczanie. Dysponuje bazą ponad 4500 pacjentów. CEM-Cat znajduje się na terenie szpitala Vall d'Hebron i powstało w wyniku funkcjonalnej integracji i połączenia dwu ekip specjalistów poświęcających się opiece nad osobami cierpiącymi na stwardnienie rozsiane. Kwestiami medycznymi zajmuje się jednostka neuroimmunologii klinicznej a komponentem społecznym jednostka neurorehabilitacji dziennego szpitala w Barcelonie. Ekipy posiadają ogromne doświadczenie w nauczaniu, prowadzeniu badań i pomocy w dziedzinie SM. Pod dyrekcją Prof. Xaviera Montalban wizja CEM-Cat to pozostanie pionierem, jeśli chodzi o pomoc w osiągnięciu najwyższej jakości życia osób cierpiących na stwardnienie rozsiane. A to dzięki wysokiemu poziomowi opieki zdrowotnej oraz badaniom. Obie działalności nakierowane są na pacjenta.

For more information visit CEMCAT
.

SEDENE (Spain)

The Spanish Society of Neurological Nursing is a young association of nursing professionals whose purpose is the development of care and care for the neurological patient, her family and environment.

For more information visit SEDENE

MS Spain

MS Spain is a non-profit organization that acts at the national level and encompasses entities of people with MS. Its primary purpose is to promote all kinds of actions and care, health and scientific activities aimed at improving the quality of life of people affected by MS, coordinating the actions of its federated members and managing the execution and financing of said programs and joint projects.

For more information visit MS Spain

DMSG (Germany)

DMSG, Narodowe Stowarzyszenie – założone w 1952 r. jako stowarzyszenie pracowników służby zdrowia reprezentujących interesy osób cierpiących na stwardnienie rozsiane (MS) organizuje opiekę medyczno-społeczną.

Niemieckie Stowarzyszenie Federalne wraz z Towarzystwem Stwardnienia rozsianego, 16 stowarzyszeń krajowych i aktualnie ponad 900 lokalnych grup kontaktowych to szeroka i silna społeczność osób z MS, ich rodzin i wielu zaangażowanych woluntariuszy oraz pracowników etatowych.

For more information visit DMSG

OMSG (Austria)

The Austrian MS Society is an umbrella organization of the MS national societies. Members of the ÖMSG are therefore the individual national companies, which are themselves independent associations. The national companies, in turn, are doctors / patient organizations. The members are usually people with MS who live in the respective federal state, as well as MS specialists (neurologists) from hospitals in these federal states. The national companies are responsible for patient advice and care.

One of the main tasks of the ÖMSG is nationwide information and education about MS, which is carried out by means of the information magazine “Neue Horizonte”, PR campaigns in the media and various events.

For more information visit ÖMSG

SPEM (Portugal)

The Portuguese Society of Multiple Sclerosis (SPEM), created in 1984, has the mission of contributing to the improvement of the living conditions of patients with Multiple Sclerosis, family members and caregivers.

For more information visit SPEM

POAMSKP (Greece)

The Panhellenic Federation of People with Multiple Sclerosis (POAMSKP), based at Elliniko in Athens, was founded in 2008, is a secondary body that includes 8 Primary Patients' Associations from all over Greece. It is administered exclusively by patients with Multiple Sclerosis - Multiple Sclerosis (MS), with the aim of informing and supporting the Primary Multiple Sclerosis Associations nationwide, informing the general public about the disease and the unequivocal their participation in the educational, productive, sports and cultural life of the country.

For more information visis POAMSKP

AISM (Italy)

AISM (Włoskie Towarzystwo Stwardnienia rozsianego) to włoska organizacja charytatywna zajmująca się SM. Jej wizja to świat wolny od SM. Została założona w 1968 r. przez grupę osób cierpiących na SM oraz ich rodziny, neurologów, pracowników socjalnych i woluntariuszy.

For more information visit AISM

MS Switzerland

Szwajcarskie Towarzystwo Stwardnienia rozsianego widzi siebie jako główną instancję zrzeszającą pacjentów z SM, członków rodziny, pracowników służby zdrowia, woluntariuszy oraz osoby zainteresowane kwestiami związanymi z chorobą na terenie całej Szwajcarii. Szeroki wachlarz proponowanych usług pomagających żyć z SM.

For more information visit MS Switzerland

Czech MS Association

The basic mission of the association is to support people with MS. The aim of this support is to create the necessary conditions for a dignified, high-quality, full-fledged life of people with MS, and thus contribute to their desired integration into society. This activity is very demanding and extensive and requires active cooperation with all other domestic and foreign related entities. It must be continuous and continuous and cannot be limited in time.

For more information visit Czech MS Society

French League Against MS

The French League against MS is a non-profit, private law 1901 association. The association is based on the values of solidarity, humanism, democracy and inclusion. It affirms and supports respect for the dignity and integrity of the human person who would not be reduced to his illness or handicap. 

The French League against MS aims to:

  • Support people affected by MS (patients, families, caregivers, etc.)
  • Raise awareness among the general public, health authorities and the media about the disease and what it involves on a daily basis

For more information visit French League Against MS

BVNV (Belgium)

The Belgian Association for Neurology Nurses (BVNV) focuses on nurses, paramedics and physicians working in the acute and chronic, outpatient and hospitalised neurological care of hospitals, rehabilitation centers, nursing homes as well as in home care.

The BVNV supports the professionalisation of neurology nurses. In addition, the association wants to contribute to the development of the neuro-nurse's job profile. The core activities of the BVNV include organising congresses and study days, publishing a quarterly professional magazine NeuroNieuws, developing networks with international neurology associations, stimulating research in nursing science and organising postgraduate training in collaboration with Flemish Universities.

The BVNV actively cooperates with the European Association of Neuroscience Nurses (EANN) and the World Federation of Neuroscience Nurses (WFNN).

For more information visit BVNVBelgian MS Society

The Belgian MS Leagues, National and Communities, are divided into three associations that work together to better meet the needs of people with MS throughout Belgium. Their actions are mainly focused on the psychosocial support of members, assistance with administration and material needs, the dissemination of practical and scientific information, the organisation of training and cultural events, the promotion of the interests of the government, the support of scientific research and fundraising. For all matters of a medical nature, the Leagues rely on the Medical Advisory Board consisting of six eminent neurologists, active in institutions within the three regions of the country.

For more information visit the Belgian MS Society

© Copyright EMSP VZW