Velkommen til MS-sykepleier - MS Nurse PRO

MS Nurse PRO

Din sjanse til å få akkreditering som MS-sykepleier. 

MS Nurse PROfessional er en e-læringsbasert undervisningsplan for sykepleiere i Europa som jobber med mennesker med multippel sklerose. 

Hvis du blir med i MS Nurse PRO, blir du også medlem av et paneuropeisk fellesskap for MS-sykepleiere.

Bli med i fellesskapet Finn ut mer

PRESENTASJON AV KURSENE VÅRE 

MS Nurse PRO avholder seks omfattende interaktive kurs. Hvert kurs fokuserer på ulike aspekter ved MS, og sammen utgjør de kjernen, det grunnleggende programmet. For hvert fullført kurs får medlemmene et merke som vises i profilen, og et sertifikat på gjennomgått kurs som kan lastes ned. 

Course 1: Understanding MS: Course
Type: Sti
This course will provide the essential concepts and information required to answer patients’ questions about what causes their disease and how the disease will affect their future life.
VIS MER
Course 2: Clinical Presentation
Type: Sti
This course reviews the different types of MS and their clinical features, including atypical presentations of the condition. Common symptoms are discussed and defined, along with the prognosis of people with MS.
VIS MER
Course 3: Diagnosis and Assessment
Type: Sti
This course explains the diagnostic criteria for MS along with the associated diagnostic tools, their results and consequences in a manner that a nurse can easily understand and interpret, and then relay to a person who has MS.
VIS MER
Course 5: Care and Support
Type: Sti
This course examines the relationship of the person with MS and the nurse. Participants learn about the psychological and social impact MS can have on individuals and their families. This includes mental health issues such as depression and anxiety.
VIS MER
Course 6: Rehabilitation in MS
Type: Sti
This course highlights the importance and relevance of rehabilitation for the quality of life of people living with MS.
VIS MER
Course 7: Research in MS Nursing Practice
Type: Sti
- Tid: 300
- Kreditter: 15
This course provides nurses with a clear understanding of the value of research and why it is important in MS nursing.
VIS MER
Course 4: Treating MS (NEW)
Type: Sti
Course 4 reviews the pharmacologic management of MS. It explores current disease modifying therapies (DMTs) and associated nursing issues. Symptom management is discussed with an emphasis on pharmacologic management.
VIS MER

Fra bloggen 

I bloggen vår deler vi nyheter og relevant informasjon med fellesskapet vårt. Du kan bidra med artikler ved å sende dem til oss via «Kontakt oss»-skjemaet.  

Digital skills in clinical neuroscience nursing practice
Digital skills in clinical neuroscience nursing practice
25/01/2024

Empower neuroscience nurses! Join our online live webinar on Mon. 26 February, unlock digital tools for MS care. Register now for insights!

Empower Change: Take part in Neuroscience Nurse Workload Survey 2024
Empower Change: Take part in Neuroscience Nurse Workload Survey 2024
19/01/2024

Join MS Nurse PRO in shaping the future of MS care! Complete our international survey on your workload, advocating for improved conditions for nurses caring for Persons with Multiple Sclerosis. Act now!

The role of nutrition and diet in MS
The role of nutrition and diet in MS
11/01/2024

Unlock your MS health potential! A balanced diet empowers symptom control, emphasizing vital nutrients for resilience and well-being. Find out how you and your patients can improve through diet.

Les flere blogger
Om oss 

Et fellesskap for sykepleiere som jobber med mennesker med MS 

MS Nurse PRO er et aktivt fellesskap av sykepleiere som jobber for harmoniserte minimumsstandarder i Europa for pleie av mennesker med MS, for å styrke disse personene og deres karriere.

Formålet med MS Nurse PRO er å levere nettbasert og frakoblet opplæringsinnhold på både europeisk og nasjonalt nivå, og å gi sykepleiere og annet helsepersonell som jobber med mennesker med MS i Europa, mulighet til å kommunisere og danne nettverk.

Det er gratis å bli med i MS Nurse PRO-fellesskapet for helsepersonell som jobber i klinisk praksis. Fellesskapet er åpent for profesjonelle fra alle nasjonaliteter som direkte eller indirekte jobber med eller for personer med MS.

Medlemmer som fullfører grunnopplæringen i MS Nurse PRO, får et svært godt grunnlag innen alle typer MS-pleie, og vil kunne avansere langs en informasjons-/opplæringsbane som til slutt gir status som anerkjent MS-sykepleier.

Organisasjoner bak prosjektet 

Mer om oss

AKKREDITERT AV

FORFREMMET AV

SPONSET AV

STøTTET AV

© Copyright EMSP VZW