Velkommen til MS-sykepleier - MS Nurse PRO

MS Nurse PRO

Din sjanse til å få akkreditering som MS-sykepleier. 

MS Nurse PROfessional er en e-læringsbasert undervisningsplan for sykepleiere i Europa som jobber med mennesker med multippel sklerose. 

Hvis du blir med i MS Nurse PRO, blir du også medlem av et paneuropeisk fellesskap for MS-sykepleiere.

Bli med i fellesskapet Finn ut mer

PRESENTASJON AV KURSENE VÅRE 

MS Nurse PRO avholder seks omfattende interaktive kurs. Hvert kurs fokuserer på ulike aspekter ved MS, og sammen utgjør de kjernen, det grunnleggende programmet. For hvert fullført kurs får medlemmene et merke som vises i profilen, og et sertifikat på gjennomgått kurs som kan lastes ned. 

Kurs 1: Å forstå i multippel sklerose

Det er viktig for MS-sykepleiere å ha kunnskap om de sykdomsmekanismene som bidrar til utviklingen av MS. I denne modulen skal vi gå gjennom viktig informasjon som er nødvendig for å svare på pasientenes spørsmål om hva som forårsaker sykdommen, og hvordan sykdommen vil påvirke fremtiden deres.

Kurs 2: Klinisk presentasjon

I denne modulen skal vi gjennomgå de ulike formene for MS og deres kliniske tegn, inkludert atypisk sykdomsdebut. Vi skal diskutere og definere de vanligste symptomene, i tillegg til prognosene for personer med MS.

Kurs 3: Diagnose og vurdering av multippel sklerose

I denne modulen skal vi gå gjennom kriteriene sammen med de tilknyttede diagnostiske verktøyene, samt resultatene og konsekvensene av disse på en slik måte at en MS-sykepleier lett kan forstå og tolke dette, i tillegg til å videreformidle informasjonen til en person som har MS. Dette er viktig, ikke bare med tanke på informasjonsutveksling, men også med tanke på den viktige utviklingen av en jevnbyrdig relasjon bygget på tillit mellom pasient og MS-sykepleier.

kurs 4: Behandling av MS

I denne modulen skal vi se nærmere på den farmakologiske behandlingen av multippel sklerose (MS). Vi skal se på sykdomsmodifiserende behandlinger (DMTer), samt relaterte spørsmål om pleie. In addition, symptom management strategies will be discussed with an emphasis on pharmacological management.

kurs 5: Pleie og støtte

MS-sykepleieren er en viktig støttespiller for den som er rammet av MS gjennom alle stadier av livet med sykdommen. MS-sykepleieren gir omfattende, evidensbasert informasjon, svarer på spørsmål, oppklarer (oversetter) kommunikasjon til og fra legen, hjelper med å finne frem til nyttige ressurser og sørger for at personen med MS deltar aktivt i sin egen behandling. Informasjonen og den kontinuerlige støtten fra sykepleieren er avgjørende for personens mulighet til sette seg egne mål, snakke om disse med det tverrfaglige teamet og samtykke i de målene som teamet setter opp.

Fra bloggen 

I bloggen vår deler vi nyheter og relevant informasjon med fellesskapet vårt. Du kan bidra med artikler ved å sende dem til oss via «Kontakt oss»-skjemaet.  

25/05/2022

Join us for the MS Nurse PRO Annual MS Nursing Community Gathering on April 29, from 16:00 CET on Zoom! Tune-in in English, Dutch, German, Spanish or Romanian!

30/03/2022

Guest blogpost written by Anika Biel, specialist in urology, med. tumor therapy, sexual medicine, medical quality management. Bladder dysfunction is very common among people with MS. The challenges are varied and can affect up to 95% of patients with MS. Find out more about the link between MS and bladder function, consequences of non-treatment and diagnostic options.

21/02/2022

Currently there is no cure for MS. Yet, there are more and more treatments that help patients manage it better. Find our more about the recent treatments.
Les flere blogger
Om oss 

Et fellesskap for sykepleiere som jobber med mennesker med MS 

MS Nurse PRO er et aktivt fellesskap av sykepleiere som jobber for harmoniserte minimumsstandarder i Europa for pleie av mennesker med MS, for å styrke disse personene og deres karriere.

Formålet med MS Nurse PRO er å levere nettbasert og frakoblet opplæringsinnhold på både europeisk og nasjonalt nivå, og å gi sykepleiere og annet helsepersonell som jobber med mennesker med MS i Europa, mulighet til å kommunisere og danne nettverk.

Det er gratis å bli med i MS Nurse PRO-fellesskapet for helsepersonell som jobber i klinisk praksis. Fellesskapet er åpent for profesjonelle fra alle nasjonaliteter som direkte eller indirekte jobber med eller for personer med MS.

Medlemmer som fullfører grunnopplæringen i MS Nurse PRO, får et svært godt grunnlag innen alle typer MS-pleie, og vil kunne avansere langs en informasjons-/opplæringsbane som til slutt gir status som anerkjent MS-sykepleier.

Organisasjoner bak prosjektet 

Mer om oss

WEBSITE.ACCREDITED

WEBSITE.PROMOTED

WEBSITE.ENDORSED

WEBSITE.SUPPORTED

© Copyright MS Nurse PRO