Welcome to MS Nurse PRO - MS Nurse PRO

MS Nurse PRO

Your gateway to become an accredited MS care professional

MS Nurse PROfessional is a European-focused, e-learning training curriculum for nurses who work with people living with multiple sclerosis. 

By joining MS Nurse PRO, you also become a member of a pan European MS nurse community​​​​​​​

Join the Community Find out more

Introducing our Courses

MS Nurse PRO provides seven comprehensive, interactive courses, each focusing on a different aspect of MS. The first five courses form the core, foundation programme. For each completed course, members are awarded a badge that is displayed in their profile and a certificate of completion that can be downloaded. MS Nurse PRO also offers an advanced programme, which currently includes a course focused on rehabilitation (course 6) and research (course 7).

Kurs 1: Å forstå i multippel sklerose

Det er viktig for MS-sykepleiere å ha kunnskap om de sykdomsmekanismene som bidrar til utviklingen av MS. I denne modulen skal vi gå gjennom viktig informasjon som er nødvendig for å svare på pasientenes spørsmål om hva som forårsaker sykdommen, og hvordan sykdommen vil påvirke fremtiden deres.

Kurs 2: Klinisk presentasjon

I denne modulen skal vi gjennomgå de ulike formene for MS og deres kliniske tegn, inkludert atypisk sykdomsdebut. Vi skal diskutere og definere de vanligste symptomene, i tillegg til prognosene for personer med MS.

Kurs 3: Diagnose og vurdering av multippel sklerose

I denne modulen skal vi gå gjennom kriteriene sammen med de tilknyttede diagnostiske verktøyene, samt resultatene og konsekvensene av disse på en slik måte at en MS-sykepleier lett kan forstå og tolke dette, i tillegg til å videreformidle informasjonen til en person som har MS. Dette er viktig, ikke bare med tanke på informasjonsutveksling, men også med tanke på den viktige utviklingen av en jevnbyrdig relasjon bygget på tillit mellom pasient og MS-sykepleier.

kurs 4: Behandling av MS

I denne modulen skal vi se nærmere på den farmakologiske behandlingen av multippel sklerose (MS). Vi skal se på sykdomsmodifiserende behandlinger (DMTer), samt relaterte spørsmål om pleie. In addition, symptom management strategies will be discussed with an emphasis on pharmacological management.

kurs 5: Pleie og støtte

MS-sykepleieren er en viktig støttespiller for den som er rammet av MS gjennom alle stadier av livet med sykdommen. MS-sykepleieren gir omfattende, evidensbasert informasjon, svarer på spørsmål, oppklarer (oversetter) kommunikasjon til og fra legen, hjelper med å finne frem til nyttige ressurser og sørger for at personen med MS deltar aktivt i sin egen behandling. Informasjonen og den kontinuerlige støtten fra sykepleieren er avgjørende for personens mulighet til sette seg egne mål, snakke om disse med det tverrfaglige teamet og samtykke i de målene som teamet setter opp.

From the blog

In our blog, we share news and relevant information with our community. You can contribute an article by sending it to us via the ‘Contact Us’ form.

24/01/2023

The COVID-19 pandemic has indefinitely changed our health system. It has also stimulated MS healthcare professionals to find new solutions to deliver interventions to people with MS. Read exactly how here.

14/01/2023

MS NursED is now providing a virtual learning experience for nurses with a focus on the MS landscape during COVID-19.

14/01/2023

The 2021 EMSPx MS Nurse PRO Conference expanded on the impact of the Covid-19 pandemic on MS care, collecting best practices from different counties across Europe.

READ MORE ON THE BLOG

ABOUT US

a community for ms nurses

MS Nurse PRO is an active community of nurses that strive for harmonised minimal standards of care for people living with MS across Europe to empower those people and their carers.

The mission of MS Nurse PRO is to provide both at the European and the national level, online and offline educational content, sharing and networking opportunities for nurses and other health care professionals working with people with MS in Europe.

Joining the MS Nurse PRO community is free for health care practitioners active in clinical practice. The community is open for professionals from all nationalities that work directly or indirectly with or for people with MS.

Organisations behind the project:

MORE ABOUT US

ACCREDITED BY

PROMOTED BY

ENDORSED BY

FINANCIALLY SUPPORTED BY

© Copyright MS Nurse PRO