MS Nurse PRO

Η δική σας πύλη για να γίνετε διαπιστευμένος επαγγελματίας της υγείας στον τομέα της σκλήρυνσης κατά πλάκας.

Το MS Nurse PROfessional είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα επιμόρφωσης μέσω ηλεκτρονικής μάθησης με επίκεντρο την Ευρώπη για νοσηλευτές που εργάζονται με άτομα με σκλήρυνση κατά πλάκας. 

Με την ένταξή σας στο MS Nurse PRO, γίνεστε επίσης μέλος μιας πανευρωπαϊκής κοινότητας νοσηλευτών του τομέα σκλήρυνσης κατά πλάκας.

​​​​​​​ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Τα πιστοποιητικά θα μετεγκατασταθούν τον Μάρτιο του 2021.

Γίνετε μέλος της κοινότητας! Μάθετε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΣ 

Το MS Nurse PRO παρέχει έξι ολοκληρωμένα, διαδραστικά μαθήματα. Κάθε μάθημα επικεντρώνεται σε ένα διαφορετικό τομέα του MS και μαζί αποτελούν τον πυρήνα, το Βασικό Πρόγραμμα Ειδικότητας. Για κάθε ολοκληρωμένο μάθημα, τα μέλη λαμβάνουν ένα διακριτικό που εμφανίζεται στο προφίλ τους και ένα πιστοποιητικό ολοκλήρωσης με δυνατότητα μεταφόρτωσης.

Μάθημα 1: Κατανοώντας τη σκλήρυνση κατά πλάκας

PROGRAMME: Foundation programme

Είναι σημαντικό για τους Νοσηλευτές της ΣΚΠ να έχουν μια εκτίμηση των παθοφυσιολογικών μηχανισμών που συμβάλουν στην ανάπτυξη της σκλήρυνσης κατά πλάκας. Αυτό θα τους παρέχει τις βασικές έννοιες και πληροφορίες που απαιτούνται για να απαντήσουν στις ερωτήσεις των ασθενών σχετικά με το τι προκαλεί την ασθένεια τους και πώς η ασθένεια θα επηρεάσει τη μελλοντική τους ζωή.

Μάθημα 2: Κλινική παρουσίαση

PROGRAMME: Foundation programme

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται οι διάφοροι τύποι της ΣΚΠ και τα κλινικά χαρακτηριστικά τους, συμπεριλαμβανομένης της άτυπης παρουσίασης της νόσου. Επίσης θα συζητηθούν και θα καθοριστούν τα πιο κοινά συμπτώματα, καθώς και η πρόγνωση για τα άτομα με σκλήρυνση κατά πλάκας.

μάθημα 3: Διάγνωση και αξιολόγηση της ΣΚΠ

PROGRAMME: Foundation programme

Αυτή η ενότητα θα εξηγήσει τα κριτήρια μαζί με τα σχετικά διαγνωστικά εργαλεία, τα αποτελέσματά και τις συνέπειές τους με τέτοιο τρόπο που να μπορούν εύκολα να κατανοηθούν και να ερμηνευτούν από τους Νοσηλευτές ΣΚΠ και στη συνέχεια να μεταδοθούν στους ασθενείς. Αυτό είναι σημαντικό, όχι μόνο από άποψη ανταλλαγής πληροφοριών, αλλά και για τη ζωτική ανάπτυξη μιας ισότιμης σχέσης που βασίζεται στην εμπιστοσύνη μεταξύ του ατόμου και του Νοσηλευτή ΣΚΠ.

σειρά μαθημάτων 4: Η θεραπεία στη ΣΚΠ

PROGRAMME: Foundation programme

Σε αυτή την ενότητα εξετάζεται η φαρμακευτική αντιμετώπιση της σκλήρυνσης κατά πλάκας (ΣΚΠ). Θα συζητηθούν οι τροποποίητικές της νόσου θεραπείες (DMT), μαζί με τα ζητήματα στα οποία εμπλέκεται το νοσηλευτικό προσωπικό. Επιπλέον, θα συζητηθούν οι στρατηγικές αντιμετώπισης των συμπτωμάτων με έμφαση στη φαρμακευτική παρέμβαση.

σειρά μαθημάτων 5: Φροντίδα και Υποστήριξη

PROGRAMME: Foundation programme

Ο Νοσηλευτής ΣΚΠ είναι μια υποστηρικτική παρουσία σε όλη την εμπειρία του ατόμου που ζει με ΣΚΠ, παρέχοντας ολοκληρωμένες, τεκμηριωμένες πληροφορίες, απαντώντας σε ερωτήσεις, διευκρινίζοντας (μεταφράζοντας) ανακοινώσεις προς και από τον ιατρό, αναζητώντας στοιχεία σε χρήσιμες πηγές, και διασφαλίζοντας ότι το άτομο με ΣΚΠ είναι ένας αυτόνομος συμμετέχων στην φροντίδα του εαυτού του. Οι πληροφορίες και η συνεχής υποστήριξη από το Νοσηλευτή είναι το κλειδί στη διευκόλυνση της ικανότητας των ατόμων να θέτουν, να μοιράζονται και να συμφωνούν με τους στόχους της διεπιστημονικής ομάδας.

Από το ιστολόγιο 

Στο ιστολόγιό μας, μοιραζόμαστε νέα και σχετικές πληροφορίες με την κοινότητά μας. Μπορείτε να συνεισφέρετε με ένα άρθρο στέλνοντάς το σε εμάς μέσω της φόρμας «Επικοινωνήστε μαζί μας».   

25/11/2021

Expanding on our 2021 Spring Newsletter, we have gathered new information regarding the impact and recommendations of the COVID-19 vaccines for people with MS.

25/11/2021

Winter is fast approaching, with days getting shorter, and temperatures dropping, which made us think – as the seasons change, does this impact upon a person’s MS? And if so, how?

25/11/2021

MS is most commonly diagnosed in young women, at a time when many will still be considering starting or expanding their family. As more disease modifying treatments (DMTs) become available, what are the latest recommendations regarding their use during pregnancy?
Σχετικά με μας 

Μια κοινότητα νοσοκόμων που εργάζονται με άτομα με σκλήρυνση κατά πλάκας 

Το MS Nurse PRO είναι μια ενεργή κοινότητα νοσηλευτών που επιδιώκουν τα εναρμονισμένα ελάχιστα πρότυπα φροντίδας για άτομα που βιώνουν τη σκλήρυνση κατά πλάκας σε ολόκληρη την Ευρώπη προκειμένου να δώσουν δύναμη στα ίδια τα άτομα και τους νοσηλευτές τους.

Η αποστολή του MS Nurse PRO είναι να παρέχει τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, εκπαιδευτικό περιεχόμενο εντός και εκτός δικτύου, δυνατότητες ανταλλαγής και δικτύωσης για νοσηλευτές και άλλους επαγγελματίες υγείας που εργάζονται με άτομα με σκλήρυνση κατά πλάκας στην Ευρώπη.

Η συμμετοχή στην κοινότητα MS Nurse PRO είναι δωρεάν για τους επαγγελματίες υγείας που δραστηριοποιούνται στην κλινική πρακτική. Η κοινότητα είναι ανοιχτή για επαγγελματίες από όλες τις εθνικότητες που εργάζονται άμεσα ή έμμεσα με ή για άτομα με σκλήρυνση κατά πλάκας.

Ολοκληρώνοντας με επιτυχία το Βασικό Πρόγραμμα Ειδικότητας MS Nurse PRO, τα μέλη αποκτούν μια σταθερή βάση σε όλους τους τομείς της νοσηλευτικής φροντίδας σκλήρυνσης κατά πλάκας και θα είναι σε θέση να προχωρήσουν κατά μήκος της πορείας πληροφόρησης / μάθησης που οδηγεί στην κατάσταση ενός αναγνωρισμένου νοσηλευτή MS. 

Οργανισμοί πίσω από το έργο 

Περισσότερα σχετικά με μας

ACCREDITED BY

PROMOTED BY

ENDORSED BY

SUPPORTED BY