MS Nurse PRO

Your gateway to become an accredited MS care professional

MS Nurse PROfessional is a European-focused, e-learning training curriculum for nurses who work with people living with multiple sclerosis. 

By joining MS Nurse PRO, you also become a member of a pan European MS nurse community​​​​​​​

Join Us       Start Learning

ms nurse pro online platform

INTRODUCING OUR COURSES

MS Nurse PRO provides seven comprehensive, interactive courses, each focusing on a different aspect of MS. The first five courses form the core, foundation programme. For each completed course, members are awarded a badge that is displayed in their profile and a certificate of completion that can be downloaded. MS Nurse PRO also offers an advanced programme, which currently includes a course focused on rehabilitation (course 6) and research (course 7).

Kurs 1: Zrozumieć stwardnienie rozsiane
Ważne jest, aby Pielęgniarki SM poznały patofizjologię rozwoju stwardnienia rozsianego. Dzięki temu zdobędą odpowiednią wiedzę i informacje niezbędne do udzielania odpowiedzi na pytania pacjentów dotyczących przyczyn pojawienia się choroby i
Kurs 2: Obraz kliniczny stwardnienia rozsianego
W niniejszym module poznamy różne postacie SM i ich cechy kliniczne, w tym nietypowe obrazy kliniczne choroby. Powszechnie występujące objawy zostaną omówione i zdefiniowane, podobnie jak rokowania osób chorych na SM.
Kurs 3: Diagnozowanie i ocena stwardnienia rozsianego
Niniejszy moduł wyjaśnia kryteria wraz z powiązanymi narzędziami diagnostycznymi, ich wyniki i konsekwencje w taki sposób, aby Pielęgniarki SM mogły je z łatwością pojąć, zinterpretować i przekazać osobie z SM. Jest to ważne nie tylko z pun
kierunek 4: Leczenie stwardnienia rozsianego
W tym module omówimy farmakologiczne leczenie stwardnienia rozsianego (SM). Przedstawimy leki modyfikujące przebieg choroby (DMT , ang. disease modifying therapies) oraz powiązane z nimi kwestie opieki pielęgniarskiej. Dodatkowo, zostaną tutaj przedy
kierunek 5: Opieka i wsparcie
Pielęgniarka SM jest wsparciem dla osób żyjących ze stwardnieniem rozsianym. Zapewnia wszechstronne informacje oparte na dowodach naukowych, odpowiada na pytania, wyjaśnia (tłumaczy) rozmowy z lekarzami, kieruje do przydatnych źródeł i pilnuje, a
Course 6: Rehabilitation in MS
This course highlights the importance and relevance of rehabilitation for the quality of life of people living with MS.
Course 7: Research in MS Nursing Practice
This course provides nurses with a clear understanding of the value of research and why it is important in MS nursing.

WHAT OUR USERS SAY ABOUT US

FROM THE BLOG

In our blog, we share news and relevant information with our community.

You can contribute an article by sending it to us via the ‘Contact Us’ form.

New course launched: Pregnancy and MS
New course launched: Pregnancy and MS
21/05/2024

How misinformation affects family planning choices of women with Multiple Sclerosis; Pregnancy clinics and the role of the MS Specialist Nurse; transition of MS care from adolescents adult.

Calling for Nurse Researchers!
Calling for Nurse Researchers!
21/05/2024

Attention MS-experienced nurses! Join our elite research team to transform MS care. Contribute to our Nurse Workload Survey and be a pioneer in shaping the future of nursing!

Reflecting on the Digital Skills Webinar
Reflecting on the Digital Skills Webinar
13/03/2024

Summary on the webinar focused on digital skills to support neuroscience nurses involved in the management of people with MS.

ABOUT US

a community for MS nurses

MS Nurse PRO is an active community of nurses that strive for harmonised minimal standards of care for people living with MS across Europe to empower those people and their carers.

The mission of MS Nurse PRO is to provide both at the European and the national level, online and offline educational content, sharing and networking opportunities for nurses and other health care professionals working with people with MS in Europe.

Joining the MS Nurse PRO community is free for health care practitioners active in clinical practice. The community is open for professionals from all nationalities that work directly or indirectly with or for people with MS.

Organisations behind the project:

read more about us


ACCREDITED BY

PROMOTED BY

ENDORSED BY

FINANCIALLY SUPPORTED BY

© Copyright EMSP VZW