Welcome to MS Nurse PRO - MS Nurse PRO

MS Nurse PRO

Your gateway to become an accredited MS care professional

MS Nurse PROfessional is a European-focused, e-learning training curriculum for nurses who work with people living with multiple sclerosis. 

By joining MS Nurse PRO, you also become a member of a pan European MS nurse community​​​​​​​

Join the Community Find out more

Introducing our Courses

MS Nurse PRO provides six comprehensive, interactive courses, each focusing on a different aspect of MS. The first five courses form the core, foundation programme. For each completed course, members are awarded a badge that is displayed in their profile and a certificate of completion that can be downloaded. MS Nurse PRO also offers an advanced programme, which currently includes a course focused on rehabilitation (course 6).

Kurs 1: Zrozumieć stwardnienie rozsiane

Ważne jest, aby Pielęgniarki SM poznały patofizjologię rozwoju stwardnienia rozsianego. Dzięki temu zdobędą odpowiednią wiedzę i informacje niezbędne do udzielania odpowiedzi na pytania pacjentów dotyczących przyczyn pojawienia się choroby i jej wpływu na ich dalsze życie.

Kurs 2: Obraz kliniczny stwardnienia rozsianego

W niniejszym module poznamy różne postacie SM i ich cechy kliniczne, w tym nietypowe obrazy kliniczne choroby. Powszechnie występujące objawy zostaną omówione i zdefiniowane, podobnie jak rokowania osób chorych na SM.

Kurs 3: Diagnozowanie i ocena stwardnienia rozsianego

Niniejszy moduł wyjaśnia kryteria wraz z powiązanymi narzędziami diagnostycznymi, ich wyniki i konsekwencje w taki sposób, aby Pielęgniarki SM mogły je z łatwością pojąć, zinterpretować i przekazać osobie z SM. Jest to ważne nie tylko z punktu widzenia wymiany informacji, ale również dla rozwoju równorzędnej relacji zbudowanej na zaufaniu pomiędzy pacjentem i Pielęgniarką SM.

kierunek 4: Leczenie stwardnienia rozsianego

W tym module omówimy farmakologiczne leczenie stwardnienia rozsianego (SM). Przedstawimy leki modyfikujące przebieg choroby (DMT , ang. disease modifying therapies) oraz powiązane z nimi kwestie opieki pielęgniarskiej. Dodatkowo, zostaną tutaj przedyskutowane strategie postępowania z objawami SM, a szczególny nacisk zostanie położony na ich leczenie farmakologiczne.

kierunek 5: Opieka i wsparcie

Pielęgniarka SM jest wsparciem dla osób żyjących ze stwardnieniem rozsianym. Zapewnia wszechstronne informacje oparte na dowodach naukowych, odpowiada na pytania, wyjaśnia (tłumaczy) rozmowy z lekarzami, kieruje do przydatnych źródeł i pilnuje, aby osoba chora na SM była samostanowiącym uczestnikiem w procesie świadczenia opieki. Dzięki informacjom i bieżącemu wsparciu zapewnianym przez pielęgniarkę, pacjenci mogą tworzyć i uzgadniać cele wraz z wielodyscyplinarnym zespołem medycznym.

From the blog

In our blog, we share news and relevant information with our community. You can contribute an article by sending it to us via the ‘Contact Us’ form.

12/09/2022

MS Nurse PRO was present at the Annual Conference of the Flemish Professional Association for Self-employed Nurses (VBZV vzw) which took place in October 2021.

02/09/2022

It's official, we are adding a new module to our Catalogue! Starting in October, MS Nurse PRO in collaboration with ECTRIMS is launching an advanced module on 'Research in MS Nursing Practice'.

17/08/2022

'How will drinking alcohol affect my MS?' is probably a question our nursing community has heard many times. We have collected a number of facts, research, and tips for you to bare in mind during your next appointment.
READ MORE ON THE BLOG

ABOUT US

a community for ms nurses

MS Nurse PRO is an active community of nurses that strive for harmonised minimal standards of care for people living with MS across Europe to empower those people and their carers.

The mission of MS Nurse PRO is to provide both at the European and the national level, online and offline educational content, sharing and networking opportunities for nurses and other health care professionals working with people with MS in Europe.

Joining the MS Nurse PRO community is free for health care practitioners active in clinical practice. The community is open for professionals from all nationalities that work directly or indirectly with or for people with MS.

Organisations behind the project:

MORE ABOUT US

ACCREDITED BY

PROMOTED BY

ENDORSED BY

FINANCIALLY SUPPORTED BY

© Copyright MS Nurse PRO