MS Nurse PRO

Din sjanse til å få akkreditering som MS-sykepleier. 

MS Nurse PROfessional er en e-læringsbasert undervisningsplan for sykepleiere i Europa som jobber med mennesker med multippel sklerose. 

Hvis du blir med i MS Nurse PRO, blir du også medlem av et paneuropeisk fellesskap for MS-sykepleiere.

​​​​​​​VIKTIG: Sertifikater blir migrert i mars 2021.

Bli med i fellesskapet Finn ut mer

PRESENTASJON AV KURSENE VÅRE 

MS Nurse PRO avholder seks omfattende interaktive kurs. Hvert kurs fokuserer på ulike aspekter ved MS, og sammen utgjør de kjernen, det grunnleggende programmet. For hvert fullført kurs får medlemmene et merke som vises i profilen, og et sertifikat på gjennomgått kurs som kan lastes ned. 

Kurs 1: Å forstå i multippel sklerose

PROGRAMME: Foundation programme

Det er viktig for MS-sykepleiere å ha kunnskap om de sykdomsmekanismene som bidrar til utviklingen av MS. I denne modulen skal vi gå gjennom viktig informasjon som er nødvendig for å svare på pasientenes spørsmål om hva som forårsaker sykdommen, og hvordan sykdommen vil påvirke fremtiden deres.

Kurs 2: Klinisk presentasjon

PROGRAMME: Foundation programme

I denne modulen skal vi gjennomgå de ulike formene for MS og deres kliniske tegn, inkludert atypisk sykdomsdebut. Vi skal diskutere og definere de vanligste symptomene, i tillegg til prognosene for personer med MS.

Kurs 3: Diagnose og vurdering av multippel sklerose

PROGRAMME: Foundation programme

I denne modulen skal vi gå gjennom kriteriene sammen med de tilknyttede diagnostiske verktøyene, samt resultatene og konsekvensene av disse på en slik måte at en MS-sykepleier lett kan forstå og tolke dette, i tillegg til å videreformidle informasjonen til en person som har MS. Dette er viktig, ikke bare med tanke på informasjonsutveksling, men også med tanke på den viktige utviklingen av en jevnbyrdig relasjon bygget på tillit mellom pasient og MS-sykepleier.

kurs 4: Behandling av MS

PROGRAMME: Foundation programme

I denne modulen skal vi se nærmere på den farmakologiske behandlingen av multippel sklerose (MS). Vi skal se på sykdomsmodifiserende behandlinger (DMTer), samt relaterte spørsmål om pleie. In addition, symptom management strategies will be discussed with an emphasis on pharmacological management.

kurs 5: Pleie og støtte

PROGRAMME: Foundation programme

MS-sykepleieren er en viktig støttespiller for den som er rammet av MS gjennom alle stadier av livet med sykdommen. MS-sykepleieren gir omfattende, evidensbasert informasjon, svarer på spørsmål, oppklarer (oversetter) kommunikasjon til og fra legen, hjelper med å finne frem til nyttige ressurser og sørger for at personen med MS deltar aktivt i sin egen behandling. Informasjonen og den kontinuerlige støtten fra sykepleieren er avgjørende for personens mulighet til sette seg egne mål, snakke om disse med det tverrfaglige teamet og samtykke i de målene som teamet setter opp.

Fra bloggen 

I bloggen vår deler vi nyheter og relevant informasjon med fellesskapet vårt. Du kan bidra med artikler ved å sende dem til oss via «Kontakt oss»-skjemaet.  

25/11/2021

Expanding on our 2021 Spring Newsletter, we have gathered new information regarding the impact and recommendations of the COVID-19 vaccines for people with MS.

25/11/2021

Winter is fast approaching, with days getting shorter, and temperatures dropping, which made us think – as the seasons change, does this impact upon a person’s MS? And if so, how?

25/11/2021

MS is most commonly diagnosed in young women, at a time when many will still be considering starting or expanding their family. As more disease modifying treatments (DMTs) become available, what are the latest recommendations regarding their use during pregnancy?
Om oss 

Et fellesskap for sykepleiere som jobber med mennesker med MS 

MS Nurse PRO er et aktivt fellesskap av sykepleiere som jobber for harmoniserte minimumsstandarder i Europa for pleie av mennesker med MS, for å styrke disse personene og deres karriere.

Formålet med MS Nurse PRO er å levere nettbasert og frakoblet opplæringsinnhold på både europeisk og nasjonalt nivå, og å gi sykepleiere og annet helsepersonell som jobber med mennesker med MS i Europa, mulighet til å kommunisere og danne nettverk.

Det er gratis å bli med i MS Nurse PRO-fellesskapet for helsepersonell som jobber i klinisk praksis. Fellesskapet er åpent for profesjonelle fra alle nasjonaliteter som direkte eller indirekte jobber med eller for personer med MS.

Medlemmer som fullfører grunnopplæringen i MS Nurse PRO, får et svært godt grunnlag innen alle typer MS-pleie, og vil kunne avansere langs en informasjons-/opplæringsbane som til slutt gir status som anerkjent MS-sykepleier.

Organisasjoner bak prosjektet 

Mer om oss

ACCREDITED BY

PROMOTED BY

ENDORSED BY

SUPPORTED BY