Kurs 2: Klinisk presentasjon

I denne modulen skal vi gjennomgå de ulike formene for MS og deres kliniske tegn, inkludert atypisk sykdomsdebut. Vi skal diskutere og definere de vanligste symptomene, i tillegg til prognosene for personer med MS.

Læringsmål

Etter å ha fullført denne modulen, skal deltakeren være bedre rustet til å:

 • forklare hva som menes med begrepet «klinisk isolert syndrom»
 • identifisere de ulike formene for MS, og være kjent med bakgrunnen for og progresjonene av disse
 • beskrive variasjonen i det kliniske forløpet til MS og resulterende funksjonsnedsettelse
 • beskrive noen av de vanligste symptomene som rammer mennesker med MS samt hva slags innvirkning disse kan ha
 • skissere ulike tilnærmingsmetoder som kan benyttes for å identifisere noen av disse symptomene
 • beskrive hva et MS-attakk (forverringsepisode) innebærer
 • finne nøkkelspørsmål som du kan stille til en person med MS, som du mistenker vil få et attakk
 • hjelpe en person med MS med å skille mellom variasjoner i symptomer, forverringsepisoder og potensiell infeksjonsfare, i tillegg til å kjenne igjen de utløsende faktorene
 • skissere forskjellene mellom MS-debut i voksen alder og MS med tidlig sykdomsdebut
 • definere MS med sen sykdomsdebut
 • beskrive andre, mindre vanlige variasjoner av MS
 • spesifisere faktorer og symptomer, knyttet til progresjon av sykdommen, som tyder på langsiktige utfall

Målgruppe

Denne modulen er utviklet for å møte opplæringsbehovet til sykepleiere som er interessert i å forbedre sin pleie og omsorg av personer med MS.

Varighet

Estimert tid for å fullføre denne modulen: 5 timer

Deltakelse

Skal deltakerne:  

 1. lese læringsmålene og alle erklæringer fra utdanningsinstitusjonen
 2. delta i hele undervisningsforløpet som består av 5 kjernemoduler
 3. gjøre testen som hører til hver modul ved å skrive inn det beste svaret til hvert spørsmål og  
 4. fylle ut det nettbaserte evalueringsskjemaet for hver modul.  

Når deltakerne har fullført og bestått alle de fem oppsummeringstestene (med 75 % resultat eller bedre) og har fylt ut evalueringsskjemaene, får de et kursbevis med studiepoeng som kan lastes ned, lagres og skrives ut.

Praktisk Informasjon

Kreditter
7
© Copyright EMSP VZW