Velkommen til MS-sykepleier - MS Nurse PRO

MS Nurse PRO

Din sjanse til å få akkreditering som MS-sykepleier. 

MS Nurse PROfessional er en e-læringsbasert undervisningsplan for sykepleiere i Europa som jobber med mennesker med multippel sklerose. 

Hvis du blir med i MS Nurse PRO, blir du også medlem av et paneuropeisk fellesskap for MS-sykepleiere.

Bli med i fellesskapet Finn ut mer

PRESENTASJON AV KURSENE VÅRE 

MS Nurse PRO avholder seks omfattende interaktive kurs. Hvert kurs fokuserer på ulike aspekter ved MS, og sammen utgjør de kjernen, det grunnleggende programmet. For hvert fullført kurs får medlemmene et merke som vises i profilen, og et sertifikat på gjennomgått kurs som kan lastes ned. 

Kurs 1: Å forstå i multippel sklerose

Det er viktig for MS-sykepleiere å ha kunnskap om de sykdomsmekanismene som bidrar til utviklingen av MS. I denne modulen skal vi gå gjennom viktig informasjon som er nødvendig for å svare på pasientenes spørsmål om hva som forårsaker sykdommen, og hvordan sykdommen vil påvirke fremtiden deres.

Kurs 2: Klinisk presentasjon

I denne modulen skal vi gjennomgå de ulike formene for MS og deres kliniske tegn, inkludert atypisk sykdomsdebut. Vi skal diskutere og definere de vanligste symptomene, i tillegg til prognosene for personer med MS.

Kurs 3: Diagnose og vurdering av multippel sklerose

I denne modulen skal vi gå gjennom kriteriene sammen med de tilknyttede diagnostiske verktøyene, samt resultatene og konsekvensene av disse på en slik måte at en MS-sykepleier lett kan forstå og tolke dette, i tillegg til å videreformidle informasjonen til en person som har MS. Dette er viktig, ikke bare med tanke på informasjonsutveksling, men også med tanke på den viktige utviklingen av en jevnbyrdig relasjon bygget på tillit mellom pasient og MS-sykepleier.

kurs 4: Behandling av MS

I denne modulen skal vi se nærmere på den farmakologiske behandlingen av multippel sklerose (MS). Vi skal se på sykdomsmodifiserende behandlinger (DMTer), samt relaterte spørsmål om pleie. In addition, symptom management strategies will be discussed with an emphasis on pharmacological management.

kurs 5: Pleie og støtte

MS-sykepleieren er en viktig støttespiller for den som er rammet av MS gjennom alle stadier av livet med sykdommen. MS-sykepleieren gir omfattende, evidensbasert informasjon, svarer på spørsmål, oppklarer (oversetter) kommunikasjon til og fra legen, hjelper med å finne frem til nyttige ressurser og sørger for at personen med MS deltar aktivt i sin egen behandling. Informasjonen og den kontinuerlige støtten fra sykepleieren er avgjørende for personens mulighet til sette seg egne mål, snakke om disse med det tverrfaglige teamet og samtykke i de målene som teamet setter opp.

Fra bloggen 

I bloggen vår deler vi nyheter og relevant informasjon med fellesskapet vårt. Du kan bidra med artikler ved å sende dem til oss via «Kontakt oss»-skjemaet.  

01/12/2022

Flexible learning opportunities allowing individuals to work and study at the same time are very much welcomed by the nursing community. They bring both career development as well as innovative new responses to practical issues. Read about some fo the MS Nurse PRO experiences.

01/12/2022

It's official, we are adding a new course to our Catalogue! Starting in Octobert, MS Nurse PRO, supported by ECTRIMS is launching an advanced module on 'Research in MS Nursing Practice'.

04/11/2022

The coping behavior of patients living with MS has been highly connected to the social support they received, especially support by family, friends, or other patients with MS. The Young People's Network started by EMSP offers just that!
Les flere blogger
Om oss 

Et fellesskap for sykepleiere som jobber med mennesker med MS 

MS Nurse PRO er et aktivt fellesskap av sykepleiere som jobber for harmoniserte minimumsstandarder i Europa for pleie av mennesker med MS, for å styrke disse personene og deres karriere.

Formålet med MS Nurse PRO er å levere nettbasert og frakoblet opplæringsinnhold på både europeisk og nasjonalt nivå, og å gi sykepleiere og annet helsepersonell som jobber med mennesker med MS i Europa, mulighet til å kommunisere og danne nettverk.

Det er gratis å bli med i MS Nurse PRO-fellesskapet for helsepersonell som jobber i klinisk praksis. Fellesskapet er åpent for profesjonelle fra alle nasjonaliteter som direkte eller indirekte jobber med eller for personer med MS.

Medlemmer som fullfører grunnopplæringen i MS Nurse PRO, får et svært godt grunnlag innen alle typer MS-pleie, og vil kunne avansere langs en informasjons-/opplæringsbane som til slutt gir status som anerkjent MS-sykepleier.

Organisasjoner bak prosjektet 

Mer om oss

AKKREDITERT AV

FORFREMMET AV

SPONSET AV

STøTTET AV

© Copyright MS Nurse PRO