Naše kurzy - MS Nurse PRO

Naše kurzy.

Objevte naše kurzy.

Prvních pět kurzů tvoří náš základní nadační program.
​​​​​​​
Za každý absolvovaný kurz získávají členové odznak, který se zobrazuje v jejich profilu. Osvědčení o absolvování kurzu je k dispozici ke stažení po úspěšném absolvování každého jednotlivého kurzu. Po úspěšném absolvování všech 5 kurzů v rámci nadačního programu budou členové odměněni osvědčením o akreditaci a kredity za další rozvoj v délce až 30 hodin.

Kurs 1: Porozumění roztroušené skleróze

Je důležité, aby RS sestry porozuměly patofyziologii rozvoje RS. Získají tak základní představu a informace, které potřebují pro zodpovězení otázek pacientů o příčinách jejich onemocnění a o tom, jak toto onemocnění ovlivní jejich budoucí život.

Kurs 2: Klinický obraz

V tomto modulu se podíváme na různé typy RS a jejich klinické vlastnosti, včetně atypických projevů tohoto onemocnění. Probereme a definujeme běžné příznaky, a rovněž prognózu pro osoby s RS.

Kurs 3: Diagnóza a vyhodnocení roztroušené sklerózy

Tento modul vysvětluje kritéria i související diagnostické prostředky, jejich výsledky a důsledky takovým způsobem, aby RS sestra mohla tyto informace snadno pochopit, vyložit a sdělovat osobě postižené RS. To je důležité nejen z hlediska předávání informací, ale také pro vytváření důležitého rovnocenného vztahu na základě vzájemné důvěry mezi pacientem a RS sestrou.

kurs 4: Léčba roztroušené sklerózy

V tomto modulu se budeme zabývat farmakologickou léčbou roztroušené sklerózy (RS). Budeme hovořit o chorobu modifikující léčbě a rovněž o souvisejících otázkách práce sestry. Dále budou diskutovány strategie léčby příznaků s důrazem na farmakologickou léčbu.

kurs 5: Péče a podpora

RS sestra hraje důležitou podpůrnou úlohu v životě pacienta s RS, kterému poskytuje kompletní, na důkazech založené informace, odpovědi na otázky, objasnění (výklad) komunikace mezi pacientem a lékařem a odkazy na užitečné zdroje. Zajišťuje také, aby se pacient s RS dokázal samostatně a iniciativně podílet na své zdravotní péči. Informace a průběžná trvalá podpora, poskytované RS sestrou, jsou rozhodujícím faktorem pro pacientovu schopnost sdílet cíle multidisciplinárního týmu a jednat v souladu s nimi.

Program

Zjistěte informace o programu MS Nurse PRO

MS Nurse PRO nabízí dva základní programy: 

© Copyright MS Nurse PRO