Kurs 2: Klinický obraz - MS Nurse PRO

Kurs 2: Klinický obraz

V tomto modulu se podíváme na různé typy RS a jejich klinické vlastnosti, včetně atypických projevů tohoto onemocnění. Probereme a definujeme běžné příznaky, a rovněž prognózu pro osoby s RS.

Co se naučíte

Po dokončení tohoto kurzu by účastník měl být schopen lépe:

 • Vysvětlit, co se myslí termínem „klinicky izolovaný syndrom“.
 • Identifikovat různé typy RS a jejich přirozený předchozí průběh a progresi.
 • Popsat rozličné typy klinického průběhu RS a výsledné postižení.
 • Určit, jaká je povaha a dopad některých z běžnějších příznaků, pozorovaných u osob s RS.
 • Rámcově nastínit, jaké přístupy se používají pro identifikaci některých z těchto příznaků.
 • Popsat projevy relapsu RS.
 • Určit, jaké klíčové otázky je nutno položit osobě s RS, u níž existuje podezření na relaps.
 • Pomoci osobě s RS rozpoznat rozdíl mezi fluktuací příznaků, relapsem a možnou infekcí, a chápat faktory, které je vyvolávají.
 • Rámcově nastínit rozdíly mezi začátkem RS v dospělosti a časným začátkem RS.
 • Definovat pozdní začátek RS.
 • Popsat méně obvyklé variace RS.
 • Specifikovat faktory progrese nemoci a příznaky, ze kterých lze předvídat její dlouhodobé důsledky.

Posluchači, jimž je kurz určen

Tento kurz byl vypracován pro potřeby vzdělávání zdravotních sester, které mají zájem optimalizovat řízení péče (management) u osob s onemocněním RS.

Doba trvání

Předpokládaný čas na dokončení kurzu: 5 hodin

Způsob účasti

Za účast v tomto kurzu a získání kreditu CME (kontinuálního lékařského vzdělávání) se neplatí žádné poplatky.  

 1. pročíst si cíle výuky a prohlášení lektorů
 2. zúčastnit se celého vzdělávacího kurzu, sestávajícího z 5 základních modulů
 3. absolvovat následný test pro každý modul s tím, že označí pouze jednu (tu nejlepší) odpověď na každou otázku
 4. vyplní formulář pro hodnocení každého modulu.  

Po úspěšném absolvování všech 5 testů (na 75 % nebo lépe) a vyplnění webových formulářů hodnocení modulů obdržíte potvrzení o kreditu/tech, které si můžete stáhnout, uložit a vytisknout.

Praktické Informace

Kredity
7
© Copyright EMSP VZW