Witamy w Programie MS Nurse Professional - MS Nurse PRO

MS Nurse PRO

Twoja droga do osiągnięcia statusu akredytowanej specjalistki ds. opieki nad chorymi na stwardnienie rozsiane. 

MS Nurse PROfessional to skoncentrowany na Europie program szkoleń e-learningowych dla pielęgniarek pracujących z chorymi na stwardnienie rozsiane. 

Dołączając do MS Nurse PRO stajesz się również członkinią ogólnoeuropejskiej społeczności pielęgniarek opiekujących się chorymi na stwardnienie rozsiane.

Dołącz do naszej społeczności Więcej informacji

WPROWADZENIE DO NASZYCH KURSÓW 

MS Nurse PRO to sześć kompleksowych, interaktywnych kursów. Każdy kurs skupia się na innym aspekcie stwardnienia rozsianego (MS); razem tworzą główny program podstawowy. Za każdy ukończony kurs członkowie otrzymują odznakę widoczną w ich profilu oraz możliwy do pobrania certyfikat ukończenia kursu. 

Kurs 1: Zrozumieć stwardnienie rozsiane

Ważne jest, aby Pielęgniarki SM poznały patofizjologię rozwoju stwardnienia rozsianego. Dzięki temu zdobędą odpowiednią wiedzę i informacje niezbędne do udzielania odpowiedzi na pytania pacjentów dotyczących przyczyn pojawienia się choroby i jej wpływu na ich dalsze życie.

Kurs 2: Obraz kliniczny stwardnienia rozsianego

W niniejszym module poznamy różne postacie SM i ich cechy kliniczne, w tym nietypowe obrazy kliniczne choroby. Powszechnie występujące objawy zostaną omówione i zdefiniowane, podobnie jak rokowania osób chorych na SM.

Kurs 3: Diagnozowanie i ocena stwardnienia rozsianego

Niniejszy moduł wyjaśnia kryteria wraz z powiązanymi narzędziami diagnostycznymi, ich wyniki i konsekwencje w taki sposób, aby Pielęgniarki SM mogły je z łatwością pojąć, zinterpretować i przekazać osobie z SM. Jest to ważne nie tylko z punktu widzenia wymiany informacji, ale również dla rozwoju równorzędnej relacji zbudowanej na zaufaniu pomiędzy pacjentem i Pielęgniarką SM.

kierunek 4: Leczenie stwardnienia rozsianego

W tym module omówimy farmakologiczne leczenie stwardnienia rozsianego (SM). Przedstawimy leki modyfikujące przebieg choroby (DMT , ang. disease modifying therapies) oraz powiązane z nimi kwestie opieki pielęgniarskiej. Dodatkowo, zostaną tutaj przedyskutowane strategie postępowania z objawami SM, a szczególny nacisk zostanie położony na ich leczenie farmakologiczne.

kierunek 5: Opieka i wsparcie

Pielęgniarka SM jest wsparciem dla osób żyjących ze stwardnieniem rozsianym. Zapewnia wszechstronne informacje oparte na dowodach naukowych, odpowiada na pytania, wyjaśnia (tłumaczy) rozmowy z lekarzami, kieruje do przydatnych źródeł i pilnuje, aby osoba chora na SM była samostanowiącym uczestnikiem w procesie świadczenia opieki. Dzięki informacjom i bieżącemu wsparciu zapewnianym przez pielęgniarkę, pacjenci mogą tworzyć i uzgadniać cele wraz z wielodyscyplinarnym zespołem medycznym.

Z bloga 

Na naszym blogu dzielimy się z naszą społecznością wiadomościami oraz istotnymi informacjami. Możesz opublikować u nas własny artykuł, przesyłając go nam za pośrednictwem formularza kontaktowego. 

24/01/2023

The COVID-19 pandemic has indefinitely changed our health system. It has also stimulated MS healthcare professionals to find new solutions to deliver interventions to people with MS. Read exactly how here.

14/01/2023

MS NursED is now providing a virtual learning experience for nurses with a focus on the MS landscape during COVID-19.

14/01/2023

The 2021 EMSPx MS Nurse PRO Conference expanded on the impact of the Covid-19 pandemic on MS care, collecting best practices from different counties across Europe.

Czytaj więcej blogów

O nas 

Społeczność dla pielęgniarek pracujących z osobami chorującymi na MS 

MS Nurse PRO to aktywna społeczność pielęgniarek, która dąży do harmonizacji minimalnych standardów opieki nad osobami żyjącymi ze stwardnieniem rozsianym w całej Europie, dająca siłę zarówno tym osobom, jak i ich opiekunom.

Misją MS Nurse PRO jest zapewnienie zarówno na poziomie europejskim, jak i krajowym treści edukacyjnych online i offline, dzielenie się doświadczeniem i zapewnienie możliwości networkingu dla pielęgniarek i innych pracowników służby zdrowia opiekujących się osobami ze stwardnieniem rozsianym w Europie.

Dla pracowników służby zdrowia prowadzących aktywną praktykę kliniczną dołączenie do społeczności MS Nurse PRO jest bezpłatne. Społeczność jest otwarta na specjalistów wszystkich narodowości, którzy pracują bezpośrednio lub pośrednio z osobami chorymi na stwardnienie rozsiane lub dla nich.

Poprzez ukończenie kursu podstawowego MS Nurse PRO członkowie otrzymują solidny fundament w zakresie wszystkich obszarów związanych z opieką pielęgniarską nad chorymi na stwardnienie rozsiane i możliwość dalszego podążania ścieżką zdobywania informacji/wiedzy, która prowadzi do uzyskania statusu uznanej pielęgniarki specjalizującej się w stwardnieniu rozsianym.

Organizacja stojąca za projektem 

Więcej o nas

Wsparcie: 

AKREDYTOWANY PRZEZ

PROMOWANE PRZEZ

ZATWIERDZONY PRZEZ

WSPIERANY PRZEZ

© Copyright MS Nurse PRO